Standardization · SIS/TK 252

Utrustning för avfallshantering

SIS/TK 252 omfattar de flesta typer av utrustning för avfallshantering, inklusive balpressar, och deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en säker avfallshantering och för att minimera avfallshanteringens miljöpåverkan. Kommitténs arbete är primärt inriktat på ett aktivt deltagande i den internationella standardiseringen inom CEN/TC 183, CEN/TC 397 samt ISO/TC 297.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att all utrustning för avfallshantering som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, miljö och hållbarhet. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Hanteringen av avfall är en politisk nyckelfråga inom EU och globalt. Ansträngningar görs för att minska avfallsprodukter men stora mängder måste ändå förflyttas och transporteras. Det har därför tagits fram standarder med tekniska krav och säkerhetskrav för avfallsbehållare samt teknisk utrustning för lyftanordningar och fordonspåbyggnader och även de delar av fordonschassit som är avsedda för manövrering av fordonspåbyggnaden. På senare år har även standardisering av balpressar (vertikal- och horisontalpressar) samt kompaktorer inletts.

More information about the committèes work:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Now working on 10 standards
SS 3660-1, Mobile waste and recycling containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices for frontal recievers of Form C — Dimensions and design
SS 3660-2, Mobile waste and recycling containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices for frontal recievers of Form C — Dimensions and design
EN 14803, Identification and/or determination of the quantity of waste
EN 17367, Waste Management - Data communication between communication management system and the back office system for stationary containers
EN 17366, Waste management - Access control to collection containers - Identification and authorization
EN 16486:2014/A1, Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Compactors - Safety requirements
ISO 24159, Safety requirements for manually-loading waste collection and transport vehicles
ISO 24160, Technical standard for odor and wastewater control of waste collection and transport vehicles
ISO 24161, Terminology for waste collection and transportation management
ISO 24162, Test method of energy consumption of waste collection and transport vehicles
Show more Show less
Published 26 standards
Show more Show less
Participants 11 companies and organizations
Ab Närpes Trä & Metall, Närpes
Avfall Sverige AB, Malmö
Botek Systems AB, Ulricehamn
Botek Systems AB, Järfälla
GeesinkNorba AB, Kalmar
JOAB Försäljnings AB, Göteborg
JOAB Försäljnings AB, Blomstermåla
Orwak AB, Sävsjö
PWS Nordic AB, Perstorp
Ragn-Sellsföretagen AB, Sollentuna
SULO Nordic AB, Trelleborg
Show more Show less
International participation 6 international committees
ISO/TC 297, Waste collection and transportation management
CEN/TC 183, Waste management
CEN/TC 183/WG 1, Waste containers
CEN/TC 183/WG 2, Waste collection vehicles and their associated lifting devices
CEN/TC 183/WG 3, Identification and/or determination of the quantity of waste
CEN/TC 397, Baling presses - Safety requirements
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Daniel Hedlund
Project manager
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Project assistant
ylva.yassine@sis.se

Related