Standardization · SIS/TK 252

Utrustning för avfallshantering

Sopor och sophantering är ett område som engagerar många eftersom avfall är något som aldrig kommer att försvinna som företeelse där människan finns. Sopor skall förflyttas i kärl och med fordon samt också komprimeras. Hela denna kedja av avfallshantering är en "evighetsföreteelse" som oftast sker i direkt närhet av människan vilket kräver säker och miljövänlig hantering.

Hanteringen av avfall är en politisk nyckelfråga inom EU. Ansträngningar görs för att minska avfallsprodukter men stora mängder måste ändå förflyttas och transporteras. Det har därför tagits fram standarder med tekniska krav och säkerhetskrav för avfallsbehållare samt teknisk utrustning för lyftanordningar och fordonspåbyggnader och även de delar av fordonschassit som är avsedda för manövrering av fordonspåbyggnaden. På senare år har även standardisering av balpressar (vertikal- och horisontalpressar) samt kompaktorer inletts.

Några exempel på områden som genomgår standardisering

– behållare för selektiv insamling av avfall (prEN 13071)

– identifiering och bestämning av kvantitet för avfall

– revidering av EN 1501-1 baklastade avfallsfordon

– sidlastade avfallsfordon (prEN 1501-2)

– frontlastade avfallsfordon (prEN 1501-3)

– regler för bullerprovning av avfallsfordon (prEN 1501-4)

– lyftanordningar för avfallsfordon (prEN 1501-5)

– EMC-krav för avfallsfordon (prEN 1501-6)

– Vertikal- och horisontalbalpressar samt kompaktorer

Påverka nationellt och internationellt

Projektet omfattar hela det verksamhetsområde som CEN/TC 183 "Waste Management" omfattar d.v.s standardisering inom området utrustningar för avfallshantering inklusive utrustningar för renhållning av vägar. I första hand beaktas tekniska och logistiska aspekter. Projektet omfattar inte karakterisering av avfall. Projektet täcker även hela det område som CEN/TC 397 Bailing Presses – Safety Requirements omfattar.

Projektet har som mål att:

• bereda svenska företag/myndigheter/organisationer tillfälle att medverka vid utarbetande av europeiska standarder för produkter och procedurer som används för uppsamling, transport, lagring och omlastning av fast och flytande avfall

• aktivt medverka till att standardiseringsärendena följer beslutad tidplan att omsätta europeisk standard till svensk standard.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter med flera. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

More information about the committèes work:

Now working on 22 standards
ISO 24162, Test method of energy consumption of waste collection and transport vehicles
ISO 24161, Terminology for waste collection and transportation management
ISO 24160, Technical standard for odor and wastewater control of waste collection and transport vehicles
ISO 24159, Safety requirements for manually-loading waste collection and transport vehicles
EN 16486:2014/A1:2018, Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Compactors - Safety requirements
EN 17366, Waste management - Access control - Identification and authorization
EN 17367, Waste Management - Data communication between communication management system and the back office system for stationary containers
EN 840-6, Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements
EN 840-5, Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods
EN 840-4, Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design
EN 840-3, Mobile waste and recycling containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design
EN 840-2, Mobile waste and recycling containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design
EN 840-1, Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design
EN 13071-3, Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections
EN 14803, Identification and/or determination of the quantity of waste
EN 13071-2, Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems
EN 1501-5, Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles
EN 1501-3, Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles
EN 1501-2, Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles
EN 1501-1, Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles
SS 3660-2, Mobile waste and recycling containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices for frontal recievers of Form C — Dimensions and design
SS 3660-1, Mobile waste and recycling containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices for frontal recievers of Form C — Dimensions and design
Show more Show less
Published 26 standards
Show more Show less
Participants 9 companies and organizations
Ab Närpes Trä & Metall, Närpes
Avfall Sverige AB, Malmö
JOAB Försäljnings AB, Göteborg
JOAB Försäljnings AB, Blomstermåla
Norba AB, Kalmar
Orwak AB, Sävsjö
PWS Nordic AB, Perstorp
Ragn-Sellsföretagen AB, Sollentuna
SULO Nordic AB, Trelleborg
Show more Show less
International participation 6 international committees
ISO/TC 297, Waste collection and transportation management
CEN/TC 183, Waste management
CEN/TC 183/WG 1, Waste containers
CEN/TC 183/WG 2, Waste collection vehicles and their associated lifting devices
CEN/TC 183/WG 3, Identification and/or determination of the quantity of waste
CEN/TC 397, Baling presses - Safety requirements
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Daniel Hedlund

Daniel Hedlund
Project manager
+46855552036
Daniel.Hedlund@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Project assistant
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Related