Standardization · SIS/TK 247

Träbearbetningsmaskiner och -verktyg

Nivån för vad som betraktas som en säker träbearbetningsmaskin sätts i standardiseringen, där både maskintillverkare, maskinanvändare och myndigheter deltar. Dessa säkerhetskrav blir ett komplement till maskindirektivet vid CE-märkning och upphandling av maskiner. Vi ger dig möjlighet att få bättre koll på vad som gäller och kommer att gälla, samt möjlighet att påverka innehållet i standarderna.

Skärpta säkerhetskrav

De höga olyckstalen i träbearbetningsbranschen är orsak till att flera parter arbetar för att höja säkerhetskraven. Genom standarder kan maskinerna bli säkrare och olyckorna färre. I standardiseringen ges olika intressenter möjlighet att arbeta fram krav som balanserar olika aspekter. Säkerhetskraven ska förhindra olyckor och samtidigt möjliggöra ett praktiskt arbetssätt och produktivitet.

Standarderna för träbearbetningsmaskiner och – verktyg harmoniseras mot maskindirektivet, vilket innebär att de tekniska lösningarna i standarderna är ett sätt att uppfylla kraven i direktivet. I CE-märkningen kan det underlätta att hänvisa till dessa standarder. Standarderna sätter också säkerhetsnivån som både tillverkare, användare och arbetsmiljöinspektörer kan verifiera sina maskiner mot.

Få koll och påverka

Kommittén SIS/TK 247 erbjuder en neutral plattform för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, där vi deltar framför allt i framtagningen av europastandarder. Företag och organisationer som deltar får möjlighet till bättre insikt i vilka krav som gäller och vilka som kommer gälla, samt möjlighet att påverka dessa.

Nätverka

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från maskintillverkare, maskinanvändare, intresseorganisationer, myndigheter med flera från branschen. Här kan du diskutera tolkningar och utbyta erfarenhet med såväl kunder som konkurrenter, och etablera nya kontakter.

More information about the committèes work:

Now working on 20 standards
ISO 19085-1, Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements
EN ISO 19085-17, Woodworking machines - Safety requirements - Part 17: Edge-banding machines fed by chain(s)
ISO 19085-17, Woodworking machines - Safety requirements - Part 17: Edge-banding machines fed by chain(s)
ISO 19085-3, Woodworking machines - Safety requirements - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines
EN ISO 19085-3, Woodworking machines - Safety requirements - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines
EN ISO 19085-11, Woodworking machines - Safety - Part 11: Combined machines (ISO/DIS 19085-11:2018)
EN ISO 19085-14, Woodworking machines - Safety - Part 14: Four-sided moulding machines (ISO/DIS 19085-14:2019)
EN ISO 19085-16, Woodworking machines - Safety - Part 16: Table band saws and band re-saws (ISO/DIS 19085-16:2018)
EN ISO 19085-15, Woodworking machines - Safety - Part 15: Presses (ISO/DIS 19085-15:2018)
ISO 19085-16, Woodworking machines - Safety - Part 16: Table band saws and band re-saws
EN ISO 19085-13, Woodworking machines - Safety - Part 13: Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading (ISO/FDIS 19085-13:2018)
EN ISO 19085-12, Woodworking machines - Safety - Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO/FDIS 19085-12:2018)
EN ISO 19085-10, Woodworking machines - Safety - Part 10: Building site saws (contractor saws) (ISO/FDIS 19085-10:2017)
EN ISO 19085-9, Woodworking machines - Safety - Part 9: Circular saw benches (with and without sliding table) (ISO 19085-9:201X, Modified)
ISO 19085-14, Woodworking machines - Safety - Part 14: Four-sided moulding machines
ISO 19085-13, Woodworking machines - Safety - Part 13: Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading
ISO 19085-11, Woodworking machines - Safety - Part 11: Combined machines
EN ISO 19085-7, Woodworking machines - Safety - Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines (ISO/FDIS 19085-7:2019)
ISO 19085-15, Woodworking machines - Safety - Part 15: Presses
ISO 14955-5, Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 5: Principles for testing woodworking machine tools with respect to energy supplied
Show more Show less
Published 50 standards
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
Arbetsmiljöverket, Jönköping
Arbio AB, Stockholm
Firefly AB, Stockholm
Kvarnstrands Verktyg AB, Ekenässjön
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
SICK AB, Vårby
USNR AB, Söderhamn
Show more Show less
International participation 20 international committees
ISO/TC 39/SC 4, Woodworking machines
ISO/TC 39/SC 4/AHG 1, Noise test code
ISO/TC 39/SC 4/WG 1, Common requirements and safety of integrated fed machines
ISO/TC 39/SC 4/WG 2, Safety of manually fed machines
ISO/TC 39/SC 4/WG 3, Nomenclature and acceptance conditions
ISO/TC 39/WG 12, Environmental evaluation of machine tools
CEN/TC 142, Woodworkning machines - Safety
CEN/TC 142/WG 1, Common requirements
CEN/TC 142/WG 10, Chip and dust extraction systems
CEN/TC 142/WG 12, Sanding machines
CEN/TC 142/WG 13, Common requirements and safety of integrated fed machines
CEN/TC 142/WG 14, Safety of manually fed machines
CEN/TC 142/WG 2, Planing and thickness machines
CEN/TC 142/WG 3, Bandsawing machines
CEN/TC 142/WG 4, Circular sawing machines
CEN/TC 142/WG 5, Spindle moulding, routing machines and machine centres
CEN/TC 142/WG 6, Combined woodworking machines
CEN/TC 142/WG 7, Tenoning machines
CEN/TC 142/WG 8, Tooling
CEN/TC 142/WG 9, Four sided planing and moulding machines
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Sara Berggren

Sara Berggren
Project manager
+46855552066
sara.berggren@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Project assistant
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Related