Standardization · SIS/TK 246

Handhållna maskiner

I det dagliga arbetet inom industrin används en mängd olika maskiner som manuvreras med händerna. För att undvika skador och för att kunna jämföra produkternas prestanda arbetar den svenska kommittén med att påverka och medverka i internationellt och europiskt standardiseringsarbete för handhållna maskiner.

Kommittén för handhållna maskiner ansvarar för standardiseringen inom området handhållna maskiner i Sverige. Kommittén arbetar för att utarbeta enhetliga metoder för att prova verktyg och utarbeta enhetliga säkerhetskrav för pneumatiska maskiner. Kommittén är ett svenskt forum för erfarenhetsutbyte och utarbetande av standarder som täcker riskbedömning och säkerhetskrav, prestandabestämningar, gränssnitt mellan maskin och verktyg och terminologi. De svenska insatserna på internationell nivå konkretiseras genom framläggande av förslag till internationella och europeiska standarder som tar hänsyn till svenska villkor, och ett aktivt deltagande i det internationella arbetet inom området för att stödja de svenska förslagen och företräda svenska synpunkter i övriga frågor, samt omsättning av uppnådda internationella resultat till svensk standard och implementering av europeiska standarder.

Standardisering som fokuserar på vibrationer i handhållna maskiner sköts av SIS/TK 109.

More information about the committèes work:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Now working on 7 standards
EN 15895:2011/A1, Cartridge operated hand-held tools - Safety requirements - Fixing and hard marking tools
ISO 8573-2, Compressed air for general use - Part 2: Test methods for aerosol oil content
ISO 11011-2, Compressed air - Energy efficiency - Part 2: Survey for energy efficiency
ISO 18623-1, Air compressors and compressed air systems - Air compressors - Part 1: Safety requirements
CEN/TC 232 N 195, Compressor Performance Measurement including Part-Load Cycle Losses
ISO 22484, Performance Test Code for Electric Driven Low Pressure Air Compressor Packages
ISO 4376, Cycle Energy Requirement — Acceptance Test
Show more Show less
Published 15 standards
Show more Show less
Participants 6 companies and organizations
Atlas Copco Compressor AB, Stockholm
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Industrifacket Metall, Stockholm
Isaberg Rapid AB, Hestra
Scania CV AB, Södertälje
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Show more Show less
International participation 16 international committees
ISO/TC 118, Compressors and pneumatic tools, machines and equipment
ISO/TC 118/SC 1, Process compressors
ISO/TC 118/SC 3, Pneumatic tools and machines
ISO/TC 118/SC 3/WG 3, Vibrations in hand-held tools
ISO/TC 118/SC 3/WG 4, Tightening of threaded fasteners
ISO/TC 118/SC 3/WG 7, Safety of fastener driving tools
ISO/TC 118/SC 4, Compressed air treatment technology
ISO/TC 118/SC 4/WG 1, Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment
ISO/TC 118/SC 6, Air compressors and compressed air systems
ISO/TC 118/SC 6/WG 1, Performance specifications
ISO/TC 118/SC 6/WG 2, Safety
ISO/TC 118/SC 6/WG 4, Energy management
CEN/TC 213, Cartridge operated hand-held tools - Safety
CEN/TC 213/WG 1, Cartridge Operated Fixing and Hard Marking tools
CEN/TC 232, Compressors, vacuum pumps and their systems
CEN/TC 255, Hand-held, non-electric power tools - Safety
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Safety of machinery (14) Hand-held, non-electric power tools (14.160)