Standardization · SIS/TK 245

Kompressorer

Kommittén har sitt ursprung i en kommitté bildad 1982 inom SMS (Svensk Mekan Standardisering) och är ett svenskt forum för erfarenhetsutbyte och utarbetande av standarder som täcker säkerhetskrav, provningsmetoder för buller, prestandabestämningar, terminologi, metoder för att bestämma tryckluftskvalitet, bestämning av prestanda för filter och separatorer för borttagning av fukt ur tryckluft.

Arbetet inom SIS/TK 245 omfattar alla standardiseringsärenden inom de internationella grupperna:

 • ISO/TC 118, Compressors and pneumatic tools
 • ISO/TC 118/SC 1, Process compressors
  • ISO/TC 118/SC 1/WG 1, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG: Turbo compressors/expanders for petroleum, chemical and gas industry services
  • ISO/TC 118/SC 1/WG 2, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG: Reciprocating compressors for petroleum, chemical and gas industry services
  • ISO/TC 118/SC 1/WG 3, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG: Rotary type positive displacement compressors for petroleum, chemical and gas industry services
 • ISO/TC 118/SC 4, Compressed air treatment technology
  • ISO/TC 118/SC 4/WG 1, Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment
 • ISO/TC 118/SC 6, Air compressors and compressed air systems
  • ISO/TC 118/SC 6/WG 1, Performance specifications
  • ISO/TC 118/SC 6/WG 2, Safety
  • ISO/TC 118/SC 6/WG 4, Energy management

Samt motsvarande europeiskt standardiseringsarbete inom CEN/TC 232, Compressors, vacuum pumps and their systems.

More information about the committèes work:

Now working on 5 standards
ISO 22484, Performance Test Code for Electric Driven Low Pressure Air Compressor Packages
CEN/TC 232 N 195, Compressor Performance Measurement including Part-Load Cycle Losses
ISO 18623-1, Air compressors and compressed air systems - Air compressors - Part 1: Safety requirements
ISO 11011-2, Compressed air - Energy efficiency - Part 2: Survey for energy efficiency
ISO 8573-2, Compressed air for general use - Part 2: Test methods for aerosol oil content
Show more Show less
Published 33 standards
Show more Show less
International participation 11 international committees
ISO/TC 118/SC 1, Process compressors
ISO/TC 118/SC 1/WG 1, Thermodynamic properties of gases
ISO/TC 118/SC 1/WG 2, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG : Reciprocating compressors for petroleum, chemical and gas industry services
ISO/TC 118/SC 1/WG 3, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG : Rotary type positive displacement compressors for petroleum, chemical and gas industry services
ISO/TC 118/SC 4, Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment
ISO/TC 118/SC 4/WG 1, Test methods
ISO/TC 118/SC 6, Air compressors and compressed air systems
ISO/TC 118/SC 6/WG 1, Performance specification
ISO/TC 118/SC 6/WG 2, Safety
ISO/TC 118/SC 6/WG 4, Energy management
CEN/TC 232, Compressors, vacuum pumps and their systems
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Fluid systems and components for general use Compressors and pneumatic machines


SIS seminarium

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Hikmet Hussain

Hikmet Hussain
Project manager
08-55552194
hikmet.hussain@sis.se

Jennifer Arleheim

Jennifer Arleheim
Project assistant
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se