Standardization · SIS/TK 236

Fordonsdynamik

De dynamiska köregenskaperna hos ett vägfordon är en mycket viktig del av den aktiva fordonssäkerheten. Varje fordon tillsammans med dess förare och aktuell miljö utgör ett slutet system som är unikt.

Uppgiften att värdera de dynamiska köregenskaperna är därför svår eftersom de samverkande elementen förare, fordon och väg i sig själva är så komplexa. En beskrivning av vägfordonens köregenskaper måste innehålla information som erhållits från en mängd provningar av olika typer.

Efterhand som chassin, hjulupphängningar, stabiliseringssystem m.m. utvecklas flyttas gränserna för vad som är möjligt att uppnå i den aktiva körsäkerheten. För att objektivt kunna utvärdera hur väl man lyckas krävs väl utformade gemensamma utvärderingsmetoder. De standarder som blir resultatet av detta projekt har därför stor betydelse för utvecklingen av vägfordon.

Vehicle dynamics and chassis components, ISO/TC 22/SC 33 har som mål att utarbeta standardiserade provningsmetoder för olika parametrar som påverkar fordons och fordonskombinationers köregenskaper. Sverige spelar en ledande roll i detta arbete främst inom den tunga fordonssidan och håller sekretariatet för arbetsgruppen WG 6 som behandlar tunga fordonskombinationer.

Målet med den svenska kommitténs verksamhet är att:

• påverka utvecklingen inom ISO/TC 22/SC 33 på sådant sätt som gagnar svenska intressen

• medverka aktivt i de standardiseringsärenden som har intresse för svenskt näringsliv.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 236 samlar de svenska aktörerna på området fordonsdynamik. De svenska deltagarna har goda möjligheter att påverka de globala standarderna genom det goda rykte som har byggts upp under många år.

More information about the committèes work:

Now working on 8 standards
ISO 11010-1, Passenger cars - Simulation model taxonomy - Part 1: Vehicle dynamics maneuver
ISO 21234, Road vehicles - Heavy commercial vehicles and buses - Moment of inertia measurement
ISO 21233, Heavy commercial vehicles and buses - Vehicle dynamics simulation and validation - Closing-curve test
ISO 14792, Road vehicles - Heavy commercial vehicles and buses - Steady-state circular tests
ISO 22140, Road vehicles -Passenger cars - Vehicle dynamic simulation and validation - Lateral transient response test methods
ISO 19585, Heavy commercial vehicles and buses - Vehicle dynamics simulation and validation - Steady-state circular driving behavior
ISO 19586, Heavy commercial vehicles and buses - Vehicle dynamics simulation and validation - Lateral dynamic stability of vehicle combinations
ISO 19380, Heavy commercial vehicles and buses - Centre of gravity measurements - Axle lift, tilt-table and stable pendulum test methods
Show more Show less
Published 32 standards
Show more Show less
Participants 7 companies and organizations
Haldex Brake Products AB, Landskrona
Scania CV AB, Södertälje
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Mölndal
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 33/WG 11, Simulation
ISO/TC 22/SC 33/WG 2, Vehicle dynamics of passenger cars
ISO/TC 22/SC 33/WG 6, Vehicle dynamics of heavy commercial vehicles and buses
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenario of autonomous driving vehicle
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Road vehicles engineering General Commercial vehicles Passenger cars, caravans and light trailers