Standardization · SIS/TK 234

Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar

Att koppla på ett släp på ett lätt eller tungt vägfordon är vanligt i dagens samhälle när transport av tungt och/eller skrymmande gods skall utföras. Det är även vanligt att man använder dragkroken på lätta fordon som ett fäste för diverse utrustning som t.ex. cykelhållare. Man förstår då att standarder kring drag, släp och dragkrok är viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Sedan många år har det arbetats med standarder inom områdena dragkopplingar på tunga och lätta fordon samt standarder för modulfordon där flera släp kopplas på efter varandra. Dessa standarder tas fram med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och fordon. Som ett resultat av detta arbete finns idag ett flertal standarder inom området, t.ex. för hållfasthetsprovning av drag, utbytbarhet, stabilitetsanordningar. Den tekniska utvecklingen kräver också nya standarder, för t.ex. automatiska kopplingsanordningar för tunga fordon där el, data, hydraulic och mekanik kan kopplas ihop utan manuella ingrepp.

More information about the committèes work:

Now working on 6 standards
ISO 13044-2, Road vehicles - Fully automatic coupling systems 24 V (FACS) for heavy commercial vehicle combinations - Part 2: 50 mm fifth wheel couplings - Electrical and pneumatic interface
ISO 11154, Road vehicles - Roof load carriers
EN 16662-1, Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1 : General safety and performance requirements
ISO 3584, Road vehicles - Drawbar couplings - Interchangeability
ISO 18868:2013/Amd 1, Commercial road vehicles - Coupling equipment between vehicles in multiple vehicle combinations - Strength requirements - Amendment 1
ISO 1726-3:2010/Amd 1, Road vehicles - Mechanical couplings between tractors and semi-trailers - Part 3: Requirements for semi-trailer contact area to fifth wheel
Show more Show less
Published 54 standards
Show more Show less
Participants 6 companies and organizations
Mont Blanc Industri AB, Dalsjöfors
Thule Sweden AB, Hillerstorp
Transportstyrelsen, Borlänge
VBG Group Truck Equipment AB, Vänersborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 3 international committees
ISO/TC 22/SC 40, Specific aspects for commercial vehicles, busses and trailers
ISO/TC 22/SC 40/WG 1, Mechanical couplings
CEN/TC 301/WG 7, Supplementary grip devices
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Vill du delta?

Subjects

Road vehicles engineering Road vehicle systems


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Linnéa Casselbrant

Linnéa Casselbrant
Project manager
08-55552045
linnea.casselbrant@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Project assistant
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Related