Standardization · SIS/TK 230

Motordrivna trädgårdsredskap

I nästan varje villaträdgård finns en gräsklippare. Vanligt är också en grästrimmer och i många fall en häcksax. Detta är exempel på maskiner som inte bara används av villaägare utan också förekommer i många sammanhang som kommunal verksamhet och ibland annat i parker och på golfbanor.

Kommitténs syfte är att utforma tekniska lösningar som minskar riskerna för skada vid arbete med trädgårdsmaskiner och är inriktat på en internationell samordning och ska avse maskinsäkerhet och arbetsplatsens utformning för att säkra en god arbetsmiljö. Mycket av arbetet är knutet till EU:s Maskindirektiv.

Exempel på maskiner som behandlas är:

• Gräsklippare

• Häcksaxar

• Gräsluftare

• Kompostkvarnar

• Lövblåsare/uppsamlare

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ska utgöra referensforum för svensk medverkan i det internationella arbetet. Genom aktiv medverkan i arbetsgrupper ska svenska intressen tas till vara vid utvecklingen av de standarder som tas fram. Arbetet omfattar alla ärenden inom ramen för:

CEN/TC 144/WG 7, Powered lawn and garden equipment. och

ISO/TC 23/SC 13, Powered lawn and garden equipment

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

More information about the committèes work:

Published 20 standards
Show more Show less
Participants 3 companies and organizations
Husqvarna AB, Huskvarna
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Alnarp
International participation 10 international committees
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 13, Powered lawn and garden equipment
ISO/TC 23/SC 13/WG 13, Lawnmowers
ISO/TC 23/SC 13/WG 17, Joint SC 13/SC 17 WG: Sustainability
ISO/TC 23/SC 13/WG 18, Material collection
ISO/TC 23/SC 13/WG 2, Snow throwers
ISO/TC 23/SC 13/WG 4, Hedge trimmers
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 4, Portable machines and pedestrian controlled machines
CEN/TC 144/WG 7, Powered lawn and garden equipment
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Hikmet Hussain

Hikmet Hussain
Project manager
08-55552194
hikmet.hussain@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Project assistant
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Related