Standardization · SIS/TK 224

Lantbrukssprutor

Spridning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel innebär en risk för miljön varför det är viktigt att maskiner och utrustning får en utformning som förenklar för användaren att sprida rätt mängd på rätt plats. Användning av bekämpningsmedel och växtnäring inom lantbruket har alltid ställt stora krav på användaren och den utrustning som använts. Detta gäller inte bara ny utrustning utan också krav på regelbundna kontroller av befintlig utrustning. För att ta fram gemensamma riktlinjer pågår ett intensivt arbete med framtagning av nya och uppdaterade standarder.

Kommitténs primära uppgift är att samordna de nordiska insatserna i det internationella arbetet som primärt är knutet till EU:s nya bestämmelser om hållbar användning av pesticider i lantbruket samt tillägg till maskindirektivet om användning av bekämpningsmedel.

Aktuellt är bl.a. följande områden:

• effektivare och säkrare rengöring av tank och maskin

• krav och provning för effektivare och säkrare påfyllning av bekämpningsmedel

• klassificering av droppstorlekar

• metod för att klassificera lantbruksspruta respektive munstycke vad avser droppstorlek

• metod för mätning av vidavdrift både i fält och med provbänk

• krav och provning av motordrivna ryggburna sprutor

En viktig del av arbetet är att följa och försöka påverka de krav som kommer att ställas på användning av bekämpningsmedel i framtidens europeiska lantbruk.

Avsikten med pågående aktiviteter är att föra in miljöaspekter i de standarder som tas fram för maskiner för spridning av flytande växtskyddsmedel och växtnäring så att de utvecklas till att lättare optimera spridningen så att mängd av spridda kemikalier kan minimeras och att spridning på annan plats än avsedd elimineras.

More information about the committèes work:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Now working on 15 standards
EN ISO 16122-5, Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 5: Aerial spray systems - Environmental protection (ISO/FDIS 16122-5:2019)
ISO 19932-3, Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 3: Inspection of knapsack sprayers in use
EN ISO 19932-3, Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 3: Inspection of knapsack sprayers in use (ISO/FDIS 19932-3:2019)
ISO 21191, Equipment for crop protection - Closed transfer systems (CTS) - Performance specification
EN ISO 28139, Equipment for crop protection - Knapsack combustion engine-driven airblast sprayers - Safety and environmental requirements and test methods (ISO/FDIS 28139:2018)
EN ISO 19932-1, Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 1: Safety and environmental requirements (ISO/FDIS 19932-1:2019)
EN ISO 19932-2, Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 2: Test methods (ISO/FDIS 19932-2:2019)
ISO 17989-2, Tractors and machinery for agriculture and forestry - Sustainability - Part 2: Crop protection equipment
ISO 16119-6, Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 6: Unmanned aerial systems
ISO 5682-4, Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 4: Test Methods for Tank Agitation
ISO 4444, Crop protection equipment — Recording of Spray Drift Parameters
ISO 23117-1, Agricultural and forestry machinery — Unmanned aerial spraying systems — Part 1: Environmental requirements
ISO 23117-2, Agricultural and forestry machinery — Unmanned aerial spraying systems — Part 2 : Test methods to assess the horizontal transverse spray deposition
ISO 16119-5, Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 5: Aerial spray systems
EN ISO 16119-5, Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 5: Aerial spray systems
Show more Show less
Published 52 standards
Show more Show less
Participants 10 companies and organizations
IKEM-Innovations- & kemiindustrierna i Sverige AB, STOCKHOLM
Jord- och skogsbruksministeriet/Ministry of Agriculture and Forestry, Stadsrådet/Government
Jordbruksverket Växtskyddscentralen, UPPSALA
Mattilsynet, Brumunddal
Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsinki
Natural Resources Institute Finland (Luke), Aalto
Norwegian University of Life Sciences, Ås
Rise Research Institutes of Sweden, Lund
Statens jordbruksverk, Jönköping
Visavi - God Lantmannased AB, Vellinge
Show more Show less
International participation 18 international committees
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 15/WG 6, Study revision of ISO 11850
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Mobile equipment
ISO/TC 23/SC 6, Equipment for crop protection
ISO/TC 23/SC 6/WG 17, Reciprocating positive displacement pumps
ISO/TC 23/SC 6/WG 18, Test methods for nozzles and sprayers
ISO/TC 23/SC 6/WG 19, Vocabulary
ISO/TC 23/SC 6/WG 20, Aerial sprayers
ISO/TC 23/SC 6/WG 21, Methods for the laboratory measurement of spray drift - Wind tunnels
ISO/TC 23/SC 6/WG 22, Revision of ISO 4254-6
ISO/TC 23/SC 6/WG 24, Closed transfer systems
ISO/TC 23/SC 6/WG 25, Unmanned Aerial Vehicle Spraying Systems
ISO/TC 23/SC 6/WG 5, Portable sprayers
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 1, General safety requirements
CEN/TC 144/WG 2, Tractors and self propelled machines
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
CEN/TC 144/WG 4, Portable machines and pedestrian controlled machines
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Agriculture (65) Agricultural machines, implements and equipment (65.060) Pesticides and other agrochemicals (65.100)