Standardization · SIS/TK 221

Industritruckar

En global marknad med import/export av truckar ställer krav på såväl riktlinjer för säkerhet som behov av enhetlig terminologi och jämförbar information. Kommittén hanterar alla typer av industritruckar och lyftvagnar och följer, bevakar och påverkar det internationella standardiseringsarbetet för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser.

Arbetet inom kommittén omfattar alla typer av industritruckar och lyftvagnar, där syftet är att följa, bevaka och påverka det internationella standardiseringsarbetet.

Sverige importerar och exporterar en stor mängd truckar varvid det ställs krav på såväl harmoniserade regler för säkerhet som behov av jämförbar information. Särskilt viktigt är standardiserade säkerhetskrav relaterade till konstruktion, tillverkning, provning och provningsmetoder samt handhavande och underhåll. Enligt siffror från Arbetsmiljöverket är truck den maskin som orsakar flest anmälda arbetsolyckor.

Även standard för terminologi och definitioner är av betydelse, vilket gör det möjligt att jämföra information. Export och import underlättas tack vare internationellt harmoniserade regler för säkerhet och möjliggör rättvisa jämförelser samt konkurrens på lika villkor. Vidare skall standardisering underlätta för myndigheter, vilka kan referera till standard istället för att utarbeta egna detaljbestämmelser.

Standardiseringens främsta uppgift då det gäller industritruckar är därför att skapa nya plattformar för att harmonisera tekniska regler inom Europa och världen och därigenom möjliggöra fri handel över gränserna.

Aktuella områden

• Maskinsäkerhet – tekniska egenskaper, hållfasthetskrav, elsäkerhet, siktkrav, provningsmetoder för mätning av buller, emission samt provningsmetoder och krav för vibration och stabilitet

• Terminologi för industritruckar och lyftvagnar

• Ergonomiska aspekter

• Symboler för reglage och kontrollampor m.m.

• Drivbatterier för eltruckar

• Elektromagnetisk kompatibilitet

• Tekniskt utförande och provning

• Lyftarmssystem – Mått och klassad lyftförmåga

More information about the committèes work:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Now working on 56 standards
ISO 22915-25, Industrial trucks - Verification of stability - Part 25: Rough-terrain variable-reach trucks operating in the special condition of handling freely suspended loads
EN ISO 3691-5:2015/A2, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks - Amendment 2 (ISO 3691-5:2014/DAmd 2:2019)
EN 1757, Safety of industrial trucks - Pedestrian controlled manual platform trucks
EN 1459-5, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Attachments and attachment interface
EN ISO 18063-2, Rough-terrain trucks - Visibility - Test methods and their verification - Part 2: slewing variable reach trucks
EN 16307-1, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Supplementary requirements for self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks
ISO 10896-4, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Additional requirements for variable-reach trucks handling freely suspended loads
EN 16842-8, Powered industrial trucks - Visibility - test methods and verification - Part 8 : Stand-on counterbalance trucks up to and including 10 000 kg capacity
ISO 3691-5:2014/Amd 2, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks - Amendment 2
ISO 3691-2:2016/Amd 2, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Self-propelled variable-reach trucks - Amendment 2
EN 16842-5, Powered industrial trucks — Visibility - Test method and verification — Part 5: Industrial variable-reach trucks greater than 10 000 kg capacity
ISO 23676, Rough-terrain trucks - Operator training
EN ISO 3691-1:2015/A1, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks - Amendment 1 (ISO 3691-1:2011/FDAM 1:2019)
EN 16796-6, Energy efficiency of industrial trucks - Test methods - Part 6: Container Straddle Carriers
ISO 23434 , Industrial trucks-Sustainability-Terminology, factors and reporting
EN 1459-1:2017/A1, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks
ISO 6055, Industrial trucks - Overhead guards - Specification and testing
ISO 11525-2, Rough-terrain trucks - Safe use requirements - Part 2: Slewing variable-reach trucks
ISO 11525-1, Rough-terrain trucks - Safe use requirements - Part 1: Variable-reach trucks
ISO 10896-1, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable reach-trucks
ISO 5053-1, Industrial trucks - Terminology and classification - Part 1: Types of industrial trucks
ISO/TS 3691-8, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 8: Regional requirements for countries outside the European Community
EN 16842-10, Powered industrial trucks - Visibility - test methods and verification - Part 10: Towing and Pushing tractors and Burden carrier
ISO 15870, Powered industrial trucks - Safety signs and hazard pictorials - General principles
ISO 3691-1, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks
ISO 23308-3, Energy efficiency of industrial trucks -- Test methods -- Part 3: Container handling lift trucks
ISO 23308-2, Energy efficiency of industrial trucks -- Test methods -- Part 2: Operator controlled self propelled trucks, towing and burden carrier trucks
ISO 23308-1, Energy efficiency of industrial trucks -- Test methods -- Part 1: General
EN 12895:2015/A1:2018, Industrial trucks - Electromagnetic compatibility
EN 1459:2017/A1, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks
ISO 3287, Powered industrial trucks - Symbols for operator controls and other displays
ISO 3691-1:2011/Amd 2, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks - AMENDMENT 2
ISO 6292, Powered industrial trucks and tractors - Brake performance and component strength
EN 1175, Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements
EN 17314, Industrial trucks - Specifications and test methods - Operator restraint systems other than lap-type seat belts
EN 16796-5, Energy efficiency of industrial trucks - Test Methods - Part 5: Container Straddle Containers
ISO 22915-13, Industrial trucks - Verification of stability - Part 13: Rough-terrain trucks with mast
ISO 22915-23, Industrial trucks - Verification of stability - Part 23: Lorry-mounted trucks
ISO 20297-2, Industrial trucks - Lorry-mounted trucks - Part 2: User requirements
EN ISO 3691-4, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Driverless industrial trucks and their systems (ISO/DIS 3691-4:2018)
ISO 22915-21, Industrial trucks - Verification of stability - Part 21: Order-picking trucks with operator position elevating above 1 200 mm
EN 16307-3, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3 Supplementary requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (additional requirements to EN 16307-1)
EN 16307-2, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Supplementary requirements for self-propelled variable-reach trucks
ISO 11525-7, Rough-terrain trucks - User requirments - Part 7: Hand signals used with rough-terrain trucks
EN 1459-4, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Additional requirements for variable-reach trucks handling freely suspended loads
ISO 18063-2, Rough-terrain trucks - Visibility - Test methods and their verification - Part 2: slewing variable reach trucks
EN 1459-2:2015/A1, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing variable-reach trucks
ISO 5053-2, Industrial trucks - Terminology and classification - Part 2: Fork arms and attachements
ISO 3691-4, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Driverless industrial trucks and their systems
ISO 21262, Industrial trucks - Safety rules for the application, operation and maintenance
ISO 22915-17, Industrial trucks - Verification of stability - Part 17: Towing tractors, burden and personnel carriers
EN 1459-7, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 7: Test method and determination of noise emission
ISO 3691-3.3, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads
EN ISO 13564-4, Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 4 Rough terrain variable reach trucks
EN ISO 3691-6 Review:2006, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Burden and personnel carriers
EN ISO 13564-1, Powered industrial trucks - Test methods for verification of visibility - Part 1: Sit-on and stand-on operator trucks up to and including 10 t capacity
Show more Show less
Published 92 standards
Show more Show less
Working group 2 workgroups
SIS/TK 221/AG 01, Industritruckar – elektriska krav
SIS/TK 221/AG 02, Industritruckar – förarlösa truckar
Participants 11 companies and organizations
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Cargotec Sweden AB, Kalmar Industries, Lidhult
Cargotec Sweden AB, Kalmar Industries, Ljungby
Industrifacket Metall, Stockholm
Inmotion Technologies AB, Stockholm
Kollmorgen Automation AB, Mölndal
Konecranes Lifttrucks AB, Markaryd
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Seko - Service- & kommunikationsfacket, Umeå
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, Mjölby
UniCarriers Europe AB, Mölnlycke
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 110, Industrial trucks
ISO/TC 110/SC 1, General terminology
ISO/TC 110/SC 2, Safety of powered industrial trucks
ISO/TC 110/SC 2/WG 13, Revision of ISO 6055, Specification and testing of overhead guards
ISO/TC 110/SC 4, Rough-terrain trucks
ISO/TC 110/SC 5, Sustainability
CEN/TC 150, Industrial trucks - Safety
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Safety of machinery Industrial Trucks