Standardization · SIS/TK 220

Motorer i bilar

Forskning och utveckling av motorer i bilar är en aktivitet som fordonsindustrin lägger ner oerhört mycket energi på. Dels som en följd av den hårda konkurrensen inom fordonsindustrin men även som en följd av alltmer stegrande miljökrav på utsläpp m.m. För att kunna jämföra motorer mellan olika tillverkare krävs standardisering.

Standardisering inom fordonsmotorområdet omfattar bl.a. renhetsutvärdering av bränslesystemkomponenter; reduktion av NOx, instrument för avgasmätning.

Avgasproblematiken och miljön är frågor som hanteras i den internationella samarbetsorganisationen GRPE (se nedan under "Påverka nationell och internationellt").

Projektet arbetar med motortester och insprutningsutrustning och filter för användning på vägfordon.

Kommittén påverkar standarddokumentens innehåll på en global basis till gagn för fordons- och komponentindustrin i Sverige, vilket i ett vidare perspektiv underlättar handel över gränserna.

Påverka nationellt och internationellt

Standardisering inom området sker i den svenska SIS-kommitten SIS/TK 220 Motorer i bilar.

Kommitten baserar sitt arbete på den internationella ISO-kommittén ISO/TC 22 och ISO/TC 22/SC 34 "Road vehicles - Propulsion, powertrain and powertrain fluids" samt ECE/WP 29 GRPE.

För att lösa alla problem kring fordonsmotorer finns det en internationell samarbetsorganisation på myndighetssidan. Den heter UNECE/ WP 29 (Working Party for Harmonization of Vehicle Regulations) med specialistgruppen GRPE (Working Party on Pollution and Energy) och har sitt säte inom FN i Genève. Deras uppgift är att skriva de internationella regelverken.

More information about the committèes work:

Now working on 39 standards
ISO 19724, Gasoline engines with direct injection - Cleanliness assessment of fuel injection equipment
ISO 12345, Diesel engines - Cleanliness assessment of fuel injection equipment
ISO 19612, Road vehicles - Diesel engine fuel filters - Single pass method of evaluating filtration performance of a fuel filter under cyclic flow conditions in combination with mechanical vibration
ISO 12614-20, Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) fuel system components - Part 20: Flexible fuel line
ISO 12614-19, Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) fuel system components - Part 19: Automatic valve
ISO 20766-25, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 25: Gas connections
ISO 20766-24, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 24: Gas tubes
ISO 20766-16, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 16: Injectors and gas mixing device/fuel rail
ISO 20766-14, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 14: Vaporizer/Pressure regulator
ISO 20766-13, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 13: Multivalve
ISO 6621-3, Internal combustion engines - Piston rings - Part 3: Material specifications
ISO 31120-1, Road vehicles - Demineralized water - Part 1: Quality requirements
ISO 31120-2, Road vehicles - Demineralized water - Part 2: Refilling interface for passenger cars
EN , Road Vehicles - Portable Emission Measuring Systems (PEMS) - Performance Assessment
ISO 20766-20, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 20: Filter unit
ISO 20766-18, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 18: Hose
ISO 20766-12, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 12: Non-return valve
ISO 20766-11, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 11: Shut-off valve
ISO 20766-10, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 10: Gas-tight housing
ISO 20766-5, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 5: Float
ISO 6621-5, Internal combustion engines - Piston rings - Part 5: Quality requirements
ISO 5011, Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors - Performance testing
ISO 22760-2, Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) fuel system components - Part 2: Performance and general test methods
ISO 22760-1, Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) fuel system components - Part 1: General requirements and definitions
ISO 21058, Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) refuelling connector
ISO 12103-3, Road vehicles - Test contaminants for filter evaluation - Part 3: Soot aerosol
ISO 22561, Gasoline engines with direct fuel injection (GDI engines) - injector installation
ISO 6621-2, Internal combustion engines - Piston rings - Part 2: Inspection measuring principles
ISO 18669-2, Internal combustion engines - Piston pins - Part 2: Inspection measuring principles
ISO 6626-1, Internal combustion engines - Piston rings - Part 1: Coil-spring-loaded oil control rings made of cast iron
ISO 6626-2, Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 2: Coil-spring-loaded oil control rings of narrow width made of cast iron
ISO 6626-3.2, Internal combustion engines - Piston rings - Part 3: Coil-spring-loaded oil control rings made of steel
ISO 22241-5, Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32 - Part 5: Refilling interface for passenger cars
ISO 21441, Road vehicles - Engine EGR cooler - Heat dissipation test methods
ISO/TS 21104, Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) Low pressure refuelling connector - 1,8 MPa connector
ISO 20724, Road vehicles - Inlet air filters for internal combustion engines, compressor inlet and passenger compartments - Test for sub-micron filtration
ISO 22241-4, Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32 - Part 4: Refilling interface
ISO 16183, Heavy-duty engines - Measurement of gaseous emissions from raw exhaust gas and of particulate emissions using partial flow dilution systems under transient test conditions
ISO 17536-4, Road Vehicles - Aerosol separator performance test for internal combustion engines - Part 4: Laboratory fractional efficiency test method
Show more Show less
Published 102 standards
Show more Show less
Participants 1 companies and organizations
Volvo Powertrain AB, Göteborg
International participation 19 international committees
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 32/WG 1, Ignition Equipment
ISO/TC 22/SC 34, Propulsion, powertrain and powertrain fluids
ISO/TC 22/SC 34/AG 1, The prediction of lubricity in renewable diesel (RD) fuel, including those with a high paraffinic component, using ISO 12156-1 HFRR
ISO/TC 22/SC 34/WG 1, Fuel filters
ISO/TC 22/SC 34/WG 11, Filtration performance of closed crankcase ventilation systems
ISO/TC 22/SC 34/WG 14, NOx reduction additive
ISO/TC 22/SC 34/WG 17, Road vehicles – Cleanliness of components
ISO/TC 22/SC 34/WG 2, Injection equipment
ISO/TC 22/SC 34/WG 3, Air filters
ISO/TC 22/SC 34/WG 4, Piston rings
ISO/TC 22/SC 34/WG 5, Engine test code
ISO/TC 22/SC 34/WG 6, Water injection
ISO/TC 22/SC 34/WG 7, Engine EGR cooler
ISO/TC 22/SC 34/WG 9, Piston Pins
ISO/TC 22/SC 41, Specific aspects for gaseous fuels
ISO/TC 22/SC 41/WG 4, Fuel system components and refuelling connector for vehicles propelled by Liquefied Natural Gas (LNG)
ISO/TC 22/SC 41/WG 8, Fuel system components and refueling connector for vehicles propelled by Dimethyl Ether (DME)
CEN/TC 301/WG 16, Performance assessment of the Portable Emission Measuring Systems (PEMS)
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Subjects

Transport exhaust emissions Internal combustion engines for road vehicles Cooling systems, lubricating systems Fuel systems Diagnostic, maintenance and test equipment