Standardization · SIS/TK 219

Bilbelysning

Bilbelysning är ett samlingsbegrepp för all fordonsbelysning på utsidan av ett vägfordon (personbil, lastfordon, buss). All denna utsidesbelysning är huvudsakligen menad att kommunicera och indikera fordonets uppförande och rörelser för andra trafikanter. Ur säkerhetssynpunkt är det av största vikt att bilbelysning görs med gemensamma standarder och globala regelverk.

För att lösa alla problem kring bilbelysning så finns det internationella samarbetsorganisationer dels på myndighetssidan och dels på industrisidan. Då det gäller bilbelysning heter den internationella samarbetsorganisationen på myndighetssidan WP 29 (Working Party for Harmonization of Vehicle Regulations) med specialistgruppen GRE (Working party on Lighting and Light-signalling) och har sitt säte inom FN i Genève. Deras uppgift är att skriva de internationella regelverken.

På industrisidan heter gruppen GTB (The International Automotive Lighting and Light Signalling Expert Group) och den har möte två gånger per år. GTB's uppgift är att bereda ärenden för myndighetsgruppen på ett sådant sätt att bilbelysningen blir såväl funktionsmässigt snygg som tekniskt rimlig att tillverka.

Det svenska arbetet bakom bilbelysning sköts av SIS kommitté SIS/TK 219, Bilbelysning med deltagare från fordonsindustrin, underleverantörer, myndigheter och provningsinstitut.

Området omfattar all standardisering som är direkt relaterad till bilbelysnings-området och omfattar alltså inte vägbelysningar.

Viktigt just nu:

• LED Lamp diagnostics

• ADP Adaptive Driving Beam

• Independent/Interdependent lamps

• Rear/Side reflex reflectors

Påverka nationellt och internationellt

Arbetet inom GTB, det europeiska expertorganet för bilbelysningsindustrin syftar till att ge fordonstillverkare, underleverantörer och testorgan riktlinjer i form av harmoniserade regler och standarder.

Det är viktigt att säkerställa att användarkrav tillgodoses och att tekniken får positiva effekter när det gäller trafiksäkerhet och miljö.

På programmet kan nämnas följande:

• Bilbelysning och signalering

• Miljöpåverkan på belysningsanordningar

• Fotometri

• Ljuskällor

• Varsellyktor

• Gasurladdningslampor

• LED

• AFS

• Reflexer

More information about the committèes work:

Participants 7 companies and organizations
AB Scandinavian Motorcenter, Danderyd
China-Euro Vehicle Technology AB, Göteborg
Lumileds Sweden AB, Kista
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 2 international committees
ISO/TC 22/SC 35, Lighting and visibility
ISO/TC 22/SC 35/WG 1, Lighting and light-signalling
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta i kommittén?

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Martin Elofsson
Project manager
martin.elofsson@sis.se

Ulrika Axmark
Project assistant
ulrika.axmark@sis.se

Related