Standardization · SIS/TK 217

Bromssystem för kommersiella fordon

Bromsar är bland de viktigaste komponenterna på ett fordon och dess funktion är av största vikt för att minska risken för trafikolyckor. Vid bilbesiktning läggs följaktligen stor vikt vid test av fordons bromsar. Ett sätt att få säkra bilar och släpvagnar i trafiken är att skapa standarder på bromsar och testutrustning för bromsar.

Sedan många år har det arbetats med standarder inom området bromsar på tunga och lätta fordon. Sedan år 2000 har ett trettiotal standarder publicerats. Dessa standarder tas fram med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och fordon. Som ett resultat av detta arbete finns idag ett flertal standarder inom området, t.ex. mätning av bromsförmåga, provning av rullbromsprovare, bedömning av bromsfriktionsegenskaper.

More information about the committèes work:

Now working on 3 standards
ISO 22596, Road vehicles - Dynamometer Metal Pick-Up Generation Procedure for Disc Brakes
ISO 22593, Road vehicles - Brake lining friction materials - Drag mode friction test for hydraulic and pneumatic vehicle brakes
EN 17003, Road vehicles - Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW - Safety requirements
Published 45 standards
Show more Show less
Participants 12 companies and organizations
AB Åkerikonsult, Stockholm
AB Svensk Bilprovning, Kista
Besikta Bilprovning i Sverige AB, Malmö
Fordonsmateriel AB, Ängelholm
Haldex Brake Products AB, Landskrona
Idiada Automotive Technology S.A, Göteborg
Knorr-Bremse System för Tunga Fordon AB, Lund
Opus Bilprovning AB, Vällingby
Scania CV AB, Södertälje
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
WABCO Automotive AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 33/WG 10, Brake linings and friction couples
ISO/TC 22/SC 33/WG 14, Brake fluids
ISO/TC 22/SC 33/WG 4, Function and components of braking systems
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenario of autonomous driving vehicle
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om Bromsar för bilar och släpvagnar

Subjects

Road vehicles engineering Braking systems