Standardization · SIS/TK 212

Handhållna skogsmaskiner

Motorsågar räknas till särskilt farliga maskiner som inte bara fordrar särskild utbildning för säker användning men som också måste uppfylla allt strängare säkerhetskrav för att anses uppfylla EU:s maskindirektiv. Utöver motorsågar arbetar kommittén också med andra handhållna skogsmaskiner som röjsågar och stamkvistare.

Ett 30-tal internationella standarder har färdigställts under åren och finns också som svenska standarder. Standarderna har fått bred tillämpning i hela världen. En samling grundläggande standarder för säkerhet och mätning av maskinprestanda finns därmed tillgängliga som underlag också för det fortsatta arbetet med maskinsäkerhet.

Standarder finns för följande maskingrupper:

• Motorsågar

• Röjsågar

• Grästrimrar

• Stamkvistare

Arbetet är nu primärt inriktat på utveckling av standarderna för säkerhet samt för provning av maskinegenskaper som kast, stopptid, buller och vibrationer.

Påverka nationellt och internationellt

Sverige är ansvarigt för det internationella projektet Manually portable forest machinery - ISO/TC 23/SC 17 inom den internationella organisationen för standardisering, ISO. Sverige är också ansvarig för den europeiska motsvarigheten CEN/TC 144/WG 6 - Manually portable forestry machines.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

More information about the committèes work:

Now working on 20 standards
ISO 22868, Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy)
ISO 11680-1, Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
ISO 11680-2, Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with back-pack power source
ISO 11681-1, Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service
ISO 11681-2, Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service
EN ISO 11680-1, Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine (ISO/DIS 11680-1:2020)
EN ISO 11680-2, Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with back-pack power source (ISO/DIS 11680-2:2020)
EN ISO 11681-1, Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service (ISO/FDIS 11681-1:2020)
EN ISO 11681-2:2020, Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO/FDIS 11681-2:2020)
ISO 7915, Forestry machinery -- Portable chain-saws -- Determination of handle strength
ISO 11806-1, Agricultural and forestry machinery — Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers — Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
ISO 11806-2, Agricultural and forestry machinery — Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers — Part 2: Machines for use with back-pack power unit
ISO 22867, Forestry and gardening machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles
EN ISO 22867, Forestry and gardening machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles
EN ISO 11806-1, Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
EN ISO 11806-2, Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 2: Machines for use with back-pack power unit
ISO/TR 9467, Forestry machinery — Portable chain-saws and brush-cutters — Exhaust-system-caused fire risk
ISO 3767-5, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 5: Symbols for manual portable forestry machines
ISO 7293, Forestry machinery — Portable chain saws — Engine performance and fuel consumption
ISO 8893, Forestry machinery — Portable brush-cutters and grass-trimmers — Engine performance and fuel consumption
Show more Show less
Published 28 standards
Show more Show less
Participants 4 companies and organizations
Arbetsmiljöverket, Stockholm
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
Husqvarna AB, Huskvarna
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
Show more Show less
International participation 11 international committees
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 17, Manually portable forest machinery
ISO/TC 23/SC 17/WG 1, Terminology, technical data and symbols
ISO/TC 23/SC 17/WG 3, Vibration (WG Joint between ISO/TC 23/SC 17 and ISO/TC 23/SC 13)
ISO/TC 23/SC 17/WG 4, Safety
ISO/TC 23/SC 17/WG 5, Kick back test
ISO/TC 23/SC 17/WG 6, Non-manually actuated chain brake performance
ISO/TC 23/SC 17/WG 7, Exhaust system caused fire risk
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 6, Manually portable forestry machinery
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Hikmet Hussain
Project manager
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Ylva Yassine
Project assistant
ylva.yassine@sis.se

Related