Standardization · SIS/TK 211

Hissar och rulltrappor

Dagligen sker miljoner transporter med hissar, rulltrappor och rullramper av både människor och last. För att dessa korta resor ska ske säkert och utan incidenter finns det standarder, som deltagarna i den svenska kommittén SIS/TK 211 arbetar med att påverka. Den svenska kommittén deltar både i det europeiska arbetet i CEN och det globala arbetet i ISO. Dessutom arbetar vi på nordisk nivå i samarbetsforumet INSTA, som resulterat i flera standarder. Arbetet i den europeiska kommittén CEN/TC 10 är främst inriktat på säkerhetskrav. Många av standarderna är därför harmoniserade mot hiss- eller maskindirektivet. Alla Europastandarder gäller i hela EU/EFTA och blir förstås även svensk standard.

Den svenska kommittén deltar aktivt i arbetet med Europastandarderna, som redan nu används i större delen av världen. CEN- och ISO-kommittéerna kommer att arbeta närmare tillsammans framöver, för att skapa 8100-serien, en gemensam serie av hisstandarder för världen.

Den svenska kommittén satsar nu mer på översättning av standarder till svenska. Nyligen har SS-EN 81-21 om installation av nya hissar i befintliga byggnader och SS-EN 81-28 om alarmsystem publicerats på svenska och snart kommer även svenskspråkig version av SS-EN 81-80 om förbättring av säkerheten. Kommande version av SS-EN 13015 om underhållsinstruktioner och SS-EN 81-72 om brandbekämpningshissar ska också översättas.

More information about the committèes work:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Now working on 27 standards
EN 81-41, Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility
ISO 22201-1, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Programmable electronic systems in safety related applications - Part 1: Lifts (elevators) (PESSRAL)
ISO 22201-2, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Programmable electronic systems in safety related applications - Part 2: Escalators and moving walks
EN 13015, Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions
EN 81-40, Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility
EN 12015, Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission
EN 12016, Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity
EN 81-22, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Passenger and goods passenger lifts with inclined travel path
EN 81-72, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts
EN 81-73, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
EN 81-76, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of persons with disabilities using lifts
SS-INSTA 500-3, Safe working on lifts (based on SFS 5880:2017)
EN 81-44, Safety rules for the construction and installation of lifts — Special lifts for the transport of persons and goods — Part 44: Lifting appliances in wind turbines
EN 81-70, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
EN 115-2, Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
ISO 8100-32, Lifts for the transportation of persons and goods - Part 32: Planning and selection of passenger lifts to be installed in office, hotel and residential buildings
ISO/TR 8101-10, Fire safety on lifts - Part 10: Comparison of worldwide safety standards on lifts for firefighters
ISO 8102-20, Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks - Part 20: Cybersecurity
CEN/TS 115-4, Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standards
CEN/TS 81-13, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods — Part 13: Safe access to the lift well for lifts in service
CEN/TS 81-60, Safety rules for the construction and installation of lifts -Examination and test of new lifts before putting into service - Part 60: Specification for means of determining compliance with EN 81-20
EN 81-21, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building
EN 81-28, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
EN 81-58, Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
EN 81-71, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts
EN 81-77, Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
ISO 8102-1, Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks - Part 1: Electromagnetic compatibility with regard to emission
Show more Show less
Published 53 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 211/AG 02, Plattformshissar
Participants 21 companies and organizations
Alimak Group Sweden AB, Skellefteå
Aritco Lift AB, Järfälla
Cibes Lift AB, Gävle
DEKRA Industrial AB, Malmö
DHR, De Handikappades Riksförbunds Stockholmsavd, Stockholm
Digisign AB, Hägersten
FERMATOR NORDIC AB, TÄBY
GMV Sweden AB, Alvesta
Hydroware AB, Alvesta
Kiwa Inspecta AB, Solna
Kiwa Inspecta AB, Norrköping
Kiwa Inspecta AB, Mölndal
Kiwa Inspecta AB, Falun
Kone AB, Malmö
Motala Hissar AB, Motala
Nami Lift AB, Tollarp
Otis AB, Solna
Rulltrappor & Hissar Teknik Konsult AB, Johanneshov
SafeLine Sweden AB, Tyresö
Schindler Hiss AB, Danderyd
VDT Konsult i Nerike AB, Örebro
Show more Show less
International participation 13 international committees
ISO/TC 178, Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 10, Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 10/WG 1, Lifts and service lifts
CEN/TC 10/WG 10, Improvement of safety of existing lifts
CEN/TC 10/WG 11, Lifting appliances for wind turbines
CEN/TC 10/WG 12, Lifting tables
CEN/TC 10/WG 13, Vertical lifting appliance with enclosed carrier
CEN/TC 10/WG 2, Escalators and moving walks
CEN/TC 10/WG 4, Data logging and remote control
CEN/TC 10/WG 6, Fire related issues
CEN/TC 10/WG 7, Accessibility to lifts for persons including persons with disability
CEN/TC 10/WG 8, Stairlifts and vertical platforms for the disabled
CEN/TC 10/WG 9, Inclined lifts
Show more Show less
Financing

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på den deltagande organisationens omsättning.

Subjects

Construction materials and building (91) Installations in buildings (91.140) Lifts, escalators (91.140.90)


Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad

  • Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot hissdirektivet.
  • Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet.

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 211:s område finns på SIS tjänst Kommentera

Klicka här för att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag.

Tolkningar av Europastandarder för hissar och rulltrappor

  • Klicka här CEN/TC 10 Interpretations Website

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Jörgen Wyke
Project manager
08-55552024
jorgen.wyke@sis.se

Ulrika Axmark
Project assistant
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se