Standardization · SIS/TK 209

Hållbarhet hos byggnadsverk

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Och under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 % av växthusgasutsläppen. Med dessa fakta är det väldigt lätt att inse betydelsen av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, vilket är vad kommittén arbetar med.

Det yttersta målet för denna kommitté är att arbeta för hållbar utveckling inom byggande och förvaltning. Man arbetar med att ta fram metodstandarder som värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd.

Då de standarder som kommittén är med och tar fram är uteslutande europeiska och globala så är en av dess största uppgifter att framföra och försvara de svenska intressena på internationell nivå.

Sverige har under det gångna arbetet haft en betydande roll på den internationella scenen och varit väldigt delaktig i framtagandet av flera internationella standarder. 

Under "Läs mer" kan du se film där Rutger Gyllenram, ordförande, och Martin Erlandsson, vice ordförande berättar om arbetet med hållbara byggnadsverk, samt om arbetet med hållbara byggnadsverk ur ett myndighets- och klonsultperspektiv.

More information about the committèes work:

Livscykelskeden och moduler i EN 15804 och EN 15978 Översättning
Now working on 12 standards
EN 17472, Sustainability of construction works - Sustainability assessment civil engineering works - Calculation methods
ISO 21678, Sustainability in buildings and civil engineering works - Indicators and benchmarks - Principles, requirements and guidelines
ISO 15686-10, Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance
ISO 22057, Enabling use of Environmental Product Declarations (EPD) at construction works level using building information modelling (BIM)
EN 15978-1, Sustainability of construction works - Methodology for the assessment of performance of buildings - Part 1: Environmental Performance
EN 15643, Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works
ISO 21931-1, Sustainability in buildings and civil engineering works - Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment - Part 1: Buildings
EN 16309, Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
EN 15942, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business
ISO/TS 21929-2, Sustainability in buildings and civil engineering works - Sustainability indicators - Part 2: Framework for the development of indicators for civil engineering works
EN 15978-2, Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Part 2: Calculation methodology
EN 15941, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology and data for generic data
Show more Show less
Published 20 standards
Show more Show less
Participants 20 companies and organizations
Arbio AB, STOCKHOLM
Boverket, KARLSKRONA
Byggföretagen Service AB, STOCKHOLM
Byggmaterialindustrierna Bysam ServiceAB, Stockholm
Celsa Steel Service AB, Halmstad
Cementa AB, Malmö
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Kobolde & Partners AB, Stockholm
Naturvårdsverket, Stockholm
NCC Sverige AB, Solna
Nordic Galvanizers, Danderyd
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm
Statens geotekniska institut SGI, GÖTEBORG
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Umeå
Trafikverket, Luleå
Tyréns AB, Umeå
Show more Show less
International participation 15 international committees
ISO/TC 59/SC 14, Design life
ISO/TC 59/SC 14/WG 4, Maintenance and life cycle costing
ISO/TC 59/SC 14/WG 7, Condition assessment and feed-back of relevant durability data from constructed assets
ISO/TC 59/SC 14/WG 8, General principles
ISO/TC 59/SC 17, Sustainability in buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 17/WG 1, General principles and terminology
ISO/TC 59/SC 17/WG 2, Sustainability indicators and benchmarking
ISO/TC 59/SC 17/WG 3, Environmental declaration of products
CEN/TC 350, Sustainability of construction works
CEN/TC 350/WG 1, Environmental performance of buildings
CEN/TC 350/WG 3, Products Level
CEN/TC 350/WG 5, Social performance assessment of building
CEN/TC 350/WG 6, Civil Engineering works
CEN/TC 350/WG 7, Framework and Coordination
CEN/TC 350/WG 8, Sustainable refurbishment
Show more Show less
Financing

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Subjects

Construction materials and building (91) General (91.040.01)