Standardization · SIS/TK 203

Eurokoder

Eurokoder är benämningen på de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk. Kommittén leder det svenska arbetet med eurokoderna och ansvarar för grundläggande dimensioneringregler och laster. De nya eurokoderna för bl.a. fiberarmerade polymerer samt bedömning och åtgärdande av befintliga byggnadsverk faller också inom kommitténs ansvarsområde. Under 2015-2020 kommer ett omfattande revideringsarbete genomföras av alla eurokoder och arbetet är delvis mandaterat från EU.

Dimensioneringsregler för bärverk är en av grundpelarna i de nationella byggreglerna. Europastandarderna för bärverksdimensionering – Eurokoderna – samordnar ländernas beräkningsregler och i stor utsträckning även kravnivåerna. På det globala planet tar man fram grundläggande principer samt i ökad utsträckning även mer konkreta direkt användbara dimensioneringsstandarder.

Standardiseringen är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad. Det i sin tur ökar konkurrensen och ger prispress på byggnadsverk och ökar tillgången på kompetens och arbetskraft. Vidare underlättas det internationella FoU-arbetet av en gemensam begreppsbas på en vetenskapligt hög nivå, varför eurokoderna ökar den europeiska byggsektorns konkurrenskraft.

Sedan årsskiftet 2010/2011 är Eurokoderna myndighetskrav i Sverige.

More information about the committèes work:

Now working on 13 standards
CEN/TS JRC - New guidance in design of FRP, JRC Science and Policy Report - Prospect for new guidance in the design of Fibre Reinforced Polymer (FRP)
CEN/TS , Design of tensile membrane structures
, Design of Fibre-polymer composite (FPC) structures
ISO 8930, General principles on reliability for structures -- Vocabulary
EN 1991-1-2, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
EN 1991-2, Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
EN 1990, Eurocode - Basis of structural and geotechnical design
ISO 23618, Design Principles of Seismically Isolated structures
EN 1998-1-2, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
EN 1998-5, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
EN 1998-4, Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
EN 1998-6, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
EN 1998-2, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Show more Show less
Published 65 standards
Show more Show less
Participants 19 companies and organizations
Arbio AB, STOCKHOLM
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, ESKILSTUNA
Boverket, KARLSKRONA
Brandskyddslaget AB, STOCKHOLM
Byggföretagen Service AB, STOCKHOLM
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
Combimix AB, BÅLSTA
Construction Software Center Europe AB, SKELLEFTEÅ
GeoVerkstan Sverige AB, KUNGSBACKA
Hedebratt Engineering AB, VÄSTERÅS
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi, Lund
Norrbottens Byggprojektering AB, LULEÅ
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Öst, ESKILSTUNA
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Show more Show less
International participation 14 international committees
ISO/TC 98, Bases for design of structures
ISO/TC 98/SC 1, Terminology and symbols
ISO/TC 98/SC 2, Reliability of structures
ISO/TC 98/SC 3, Loads, forces and other actions
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 1, Eurocode 1: Actions on structures
CEN/TC 250/SC 1/WG 1, Climatic actions
CEN/TC 250/SC 10, EN 1990 Basis of structural design
CEN/TC 250/SC 8, Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures
CEN/TC 250/WG 1, Policy, procedures and links with other standards
CEN/TC 250/WG 2, Assessment and Retrofitting of Existing Structures
CEN/TC 250/WG 4, Fibre reinforced polymer structures
CEN/TC 250/WG 5, Membrane Structures
CEN/TC 250/WG 6, Robustness
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
SIS arbete med eurokoderna
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Eurocodes (91.070)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Annika Stenmark
Project manager
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren
Project assistant
linda.mellgren@sis.se