Standardization · SIS/TK 202

Vägmaterial

De allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta oss och ta oss dit vi ska, utan att reflektera över vägarnas kvalitet. Och så ska det naturligtvis vara. Kommittén arbetar därför med att ta fram standarder för vägmaterial och hur kvaliteten kontrolleras. Arbetet är speciellt inriktat mot Europastandarderna, som styr vägmaterial.

SIS/TK 202 blev 2019 utnämnd till årets tekniska kommitté. Ordföranden Kenneth Lind kommenterar utmärkelsen.

För att entreprenörer och beställare ska kunna komma överens krävs att de har samma referensramar, både före, under och efter leverans. Här får de nya europeiska specifikations- och provningsstandarderna avgörande betydelse.

En viktig part i detta sammanhang är Trafikverket i rollen som föreskrivande myndighet.

Den svenska kommittén har som mål att påverka och delta i utveck­lingen av europeiska standarder för vägmaterial. Projektet ska aktivt medverka vid implemen­teringen av europeiska standarder i Sverige och vid behov översätta dem.

Det praktiska arbetet är uppdelat på sex olika inriktningar:

  • Asfaltmassor, ytbehandlingar och slamförseglingar
  • Bitumen
  • Betongvägar
  • Hydrauliskt bundet och obundet
  • Provningsmetoder för vägytan
  • Fogar

Sverige har länge arbetat hårt för att få fram standarder som baseras på funktionella egenskaper, eftersom vi anser att det är det moderna sättet att beskriva en produkt. 

More information about the committèes work:

Now working on 36 standards
CEN/TR N2657-1, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for Road Materials Part 1: Bituminous Mixtures
CEN/TS FprCEN XXX N700-N701, Determination of acid number of bitumen - Potentiometric method
CEN/TS FprCEN XXX, N702, Bitumen and bituminous binders - Determination of salt content in bitumen - Electrical conductivity method
EN 12697-48:2018, Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 48: Interlayer Bonding
EN 12697-42:2018, Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt
EN 12697-45, Bituminous mixtures - Test methods - Part 45: Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test
EN 12697-6, Bituminous mixtures - Test methods - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens
EN 12697-1, Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content
EN 12697-46, Bituminous mixtures - Test methods - Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests
EN 12697-40, Bituminous mixtures - Test methods - Part 40: In situ drainability
EN 12697-39, Bituminous mixtures - Test methods - Part 39: Binder content by ignition
EN 12697-34, Bituminous mixtures - Test methods - Part 34: Marshall test
EN 12697-29, Bituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen
EN 12697-28, Bituminous mixtures - Test methods - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading
EN 12697-21, Bituminous mixtures - Test methods - Part 21: Indentation using plate specimens
EN 12697-20, Bituminous mixtures - Test methods - Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens
EN 12697-19, Bituminous mixtures - Test methods - Part 19: Permeability of specimen
EN 12697-14, Bituminous mixtures - Test methods - Part 14: Water content
EN 12697-11, Bituminous mixtures - Test methods - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen
EN 12697-22, Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking
EN 12697-56, Bituminous mixtures - Test methods - Part 56: Specimen preparation by static compaction
EN 12697-55, Bituminous mixtures - Test methods for mix asphalt - Part 55: Organoleptic assessment of mixtures with bitumen emulsion
EN 12697-54, Bituminous mixtures - Test methods - Part 54: Curing of specimen for test of mixtures with bitumen emulsion
EN 12697-53, Bituminous mixtures - Test methods - Part 53: Cohesion increase by spreadability-meter method
EN 12697-2:2015/A1, Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution
EN 13108-31, Bituminous mixtures - Material specifications - Part 31: Asphalt Concrete with Bituminous Emulsion
EN 12272-3, Surface dressing - Test method - Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method
EN 12272-1, Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spred of binder and chippings
EN 13614, Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test
EN 12846-2, Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders
EN 12846-1, Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 1: Bituminous emulsions
EN 13036-5, Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices
EN 14023, Bitumen and bituminous binders - Specification framework for polymer modified bitumens
EN 13358, Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes
EN 14188-2, Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold applied sealants
EN 12591, Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens
Show more Show less
Published 209 standards
Show more Show less
Working group 8 workgroups
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt
SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry
SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar
SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial
SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper
SIS/TK 202/AG 06, Fogar
SIS/TK 202/AG 07, Flygfält
SIS/TK 202/AG 08, Bitumen
Show more Show less
Participants 28 companies and organizations
Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Fortifikationsverket, Luleå
Henrik Broms Konsult AB, Hässelby
NCC AB, Linköping
NCC Industry AB, Umeå
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Nynas AB, Stockholm
Nynas AB, Nynäshamn
Peab Asfalt AB, Göteborg
Peab Asfalt AB, Helsingborg
Rise Research Institutes of Sweden, Karlskrona
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Skanska Sverige AB, Farsta
Skanska Sverige AB, Malmö
Skanska Sverige AB, Gunnilse
SSAB Merox AB, Oxelösund
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Svevia AB, Göteborg
SWECO Rail AB, Vänersborg
Swedavia AB, Norrköping
Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Total Sweden AB, Malmö
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Jönköping
Trafikverket, Eskilstuna
Transportstyrelsen, Borlänge
YIT Sverige AB, Sundsvall
Show more Show less
International participation 9 international committees
CEN/TC 227, Road materials
CEN/TC 227/WG 1, Bituminus mixtures
CEN/TC 227/WG 2, Surface dressing and slurry surfacing
CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants
CEN/TC 227/WG 4, Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)
CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics
CEN/TC 336, Bituminous binders
CEN/TC 336/WG 1, Bituminous binders for paving
CEN/TC 336/WG 2, Fluxed bitumen and bituminous emulsions
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

General Road construction materials


Kalender
2019
May
Thu
23
Kommittémöte: SIS/TK 202, kommittén för vägmaterial möts för att diskutera aktuella ärenden. Mötet är endast för kommitténs deltagare. Är du intresserad av att delta på mötet? Kontakta någon i projektledningen så hör vi av oss!
10:00 - 16:00

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Viveka Odlén

Viveka Odlén
Project manager
+46855552278
viveka.odlen@sis.se

Annika Almqvist

Annika Almqvist
Project manager
08-55552295
annika.almqvist@sis.se

Camilla Halén

Camilla Halén
Project assistant
+46855552006
camilla.halen@sis.se