Standardization · SIS/TK 263

Linbanor

Vi vill gärna kunna ta oss till toppen, smidigt och säkert. Kommittén för linbanor arbetar för att ta fram standarder för linbaneanläggningars säkerhet, både för passagerare och för de yrkesverksamma. Linbanorna innefattar skidliftar, bergbanor, gondol- och kabinbanor. Standarderna främjar även handel inom branschen och underlättar service av anläggningarna.

Kommittén för linbanor arbetar för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder och för att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Det europeiska standardiseringsarbetet i kommittén Ropeways for transport, CEN/TC 242, har huvudsakligen kretsat kring standarder till stöd för EU-direktivet 2000/9/EG för linbaneanläggningar. Det är alpländerna som är dominerande i den europeiska kommittén men vi har också möjlighet att påverka.

Direktivet har ersatts av EU-förordningen 2016/424, som gäller från och med 21 april 2018, efter en övergångsperiod. Många standarder inom området har behövt uppdateras på grund av detta.

Deltagarna i kommittén har tillgång till den senaste informationen om nya standarder för branschen samt tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera standarder, tolkningar och tillämpningar. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

More information about the committèes work:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Now working on 2 standards
EN 13796-3:2017/A1, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue testing
EN 13796-2:2017/A1, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips
Published 21 standards
Show more Show less
Participants 4 companies and organizations
DEKRA Industrial AB, Borlänge
DEKRA Industrial AB, Malmö
Doppelmayr Scandinavia AB, Sunne
Kiwa Inspecta AB, Solna
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 96, Cranes
ISO/TC 96/SC 3, Selection of wire ropes
ISO/TC 96/SC 5, Cranes, use. Operation and maintenance
ISO/TC 96/SC 6, Mobile cranes
ISO/TC 96/SC 7, Tower cranes
ISO/TC 96/SC 9, Bridge and gantry cranes
CEN/TC 242, Ropeways for transport
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Passenger, goods and service lifts Railway engineering Installations in buildings Lifts


Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot linbanedirektivet/linbaneförordningen i OJEU.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Jörgen Wyke

Jörgen Wyke
Project manager
08-55552024
jorgen.wyke@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Project assistant
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se