Standardization · SIS/TK 263

Linbanor

Vi vill gärna kunna ta oss till toppen, smidigt och säkert. Kommittén för linbanor arbetar för att ta fram standarder för linbaneanläggningars säkerhet, både för passagerare och för de yrkesverksamma. Linbanorna innefattar skidliftar, bergbanor, gondol- och kabinbanor. Standarderna främjar även handel inom branschen och underlättar service av anläggningarna.

Kommittén för linbanor arbetar för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder och för att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Det europeiska standardiseringsarbetet i kommittén Ropeways for transport, CEN/TC 242, har huvudsakligen kretsat kring standarder till stöd för EU-direktivet 2000/9/EG för linbaneanläggningar. Det är alpländerna som är dominerande i den europeiska kommittén men vi har också möjlighet att påverka.

Direktivet har ersatts av EU-förordningen 2016/424, som gäller från och med 21 april 2018, efter en övergångsperiod. Många standarder inom området har behövt uppdateras på grund av detta.

Deltagarna i kommittén har tillgång till den senaste informationen om nya standarder för branschen samt tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera standarder, tolkningar och tillämpningar. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

More information about the committèes work:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Now working on 5 standards
EN 13796-2:2017/A1:2020, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips
EN 13796-3:2017/A1:2020, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue testing
EN 15700, Safety for conveyor belts for winter sport or leisure use
EN xxx, Safety Requirements for Cableways - Freight cableway installation with restricted passenger transport
EN 13796-1/Amd1, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers- Amendment A1
Show more Show less
Published 20 standards
Show more Show less
Participants 2 companies and organizations
DEKRA Industrial AB, Borlänge
Kiwa Inspecta AB, Solna
International participation 1 international committees
CEN/TC 242, Safety requirements for passenger transportation by rope
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Passenger, goods and service lifts (14.180) Railway engineering (45) Installations in buildings (91.140) Lifts (94.400)


Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot linbanedirektivet/linbaneförordningen i OJEU.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Jörgen Wyke
Project manager
08-55552024
jorgen.wyke@sis.se

Yamen Kadoura
Project assistant
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se