Standardization · SIS/TK 199

Skorstenar

En rätt anpassad skorstenslösning är en förutsättning för att garantera effektiv och säker eldning, oavsett typ av eldstad. Därmed är skorstenen en av de allra viktigaste delarna i en byggnad. Kommittén arbetar med standardiseringsarbete för skorstenar.

Kommittén för Skorstenar tar fram standarder, som främjar en säker användning av eldstäder. Med säker användning menas tydligt egenskapsdeklarerade produkter avseende tillverkning, distribution och försäljning av eldstäder.

More information about the committèes work:

Now working on 11 standards
EN 15287-1, Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances
EN 16475-7:2016/A1, Chimneys - Accessories - Part 7: Rain caps - Requirements and test methods
EN 16475-4, Chimneys - Accessories - Part 4: Flue dampers - Requirements and test methods
EN 13384-2:2015/A1, Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance
EN 13384-1:2015/A1, Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating appliance
EN 16475-1, Chimneys - Accessories - Part 1: Chimney silencers - Requirements and test methods
EN 1856-2, Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 2: Metal flue liners and connecting flue pipes
EN 16475-6, Chimneys - Accessories - Part 6: Access components - Requirements and test methods
EN 1457-2, Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods
EN 1457-1:2018, Chimney - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods
EN 1856-1, Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products
Show more Show less
Published 37 standards
Show more Show less
Participants 11 companies and organizations
Chimneytec S&V AB, Stockholm
KIWA SVERIGE AB, Karlskrona
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Näldens Värmeindustri AB, Nälden
Nibe AB, Markaryd
Nordiska Skorstensprodukter AB, Vargön
REC Indovent AB, Mölndal
Schiedel Skorstenssystem AB, Västra Frölunda
Skorstensfejarmästarnas Service AB, Stockholm
Skorstensfolket Sverige AB, Göteborg
Svenska Westaflex AB, Mölndal
Show more Show less
International participation 8 international committees
CEN/TC 166, Chimneys
CEN/TC 166/SC 2, Chimneys and their components with inner linings of metal
CEN/TC 166/SC 2/WG 3, Metal chimneys - Liners and connecting flue pipes
CEN/TC 166/WG 1, General requirements
CEN/TC 166/WG 2, Thermal and fluid dynamic calculation methods for chimneys
CEN/TC 166/WG 3, Clay/Ceramic chimneys
CEN/TC 166/WG 4, Chimneys and their components with inner linings of plastic
CEN/TC 166/WG 5, Chimneys and their components with inner linings of concrete
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Chimneys, shafts, ducts Construction materials and building Elements of buildings Construction materials Concrete and concrete products Package of building standards Building standards, execution and control Construction works