Standardization · SIS/TK 198

Vatten- och avloppssystem

Vatten är ett av världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi hittar gemensamma normer för vattenkvalitén på dricksvattnet samt omhändertagandet av det vatten som hamnar i avloppet. Kommittén verkar därmed för att ta fram standarder för både vatten- och avloppssystem.

Kommittén ansvarar för standarder avseende produkter, som kommer att användas av tillverkningsindustrin, på sanitets- och avloppsområdet och i många fall som referenser för CE-märkning. Andra standarder vänder sig exempelvis till projektörer av ledningsnät och ytterligare några kommer att ha kommunala VA-verk som huvudsakliga användare.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala standardiseringsorganisationen ISO.

Under kommittéarbetet utbyts erfarenheter mellan länder samtidigt som deltagarna får ta del av hur andra länder arbetar. Detta påverkar självfallet resultatet eftersom den svenska kommittén deltar i olika arbetsgrupper på europeisk och global nivå samt svarar på remisser. Desto mer aktiv den svenska kommittén är genom att delta på internationella möten, desto större inflytande får kommittén på utformningen av morgondagens standarder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, brukare, provningsföretag eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 

More information about the committèes work:

Now working on 54 standards
EN 14654-3, Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 3: Cleaning
EN 14654-4, Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 4: Control of inputs from users
EN 12566-7, Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units
EN 12566-6, Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent
EN 12566-3, Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
EN 12566-1, Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks
EN 14664, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate, solid
EN 888, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride
EN 889, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (II) sulfate
EN 890, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate solution
EN 891, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride sulfate
ISO 23648, Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the management of basic onsite domestic wastewater services - Operations and Maintenance Activities
ISO 23638, Principles for effective corporate governance of water utilities
EN 14654-2, Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 2: Rehabilitation
EN 14654-1, Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 1: General requirements
CEN/TR 17426, Sanitary appliances - Drainage systems for the application of sanitary appliances
EN 15096, Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose Union anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D - General technical specification
EN 14451, Devices to prevent pollution by backflow of potable water - In-line anti-vacuum valves DN 10 to DN 50 inclusive - Family D, type A
EN 16578, Ceramics sanitary appliances — Sustainability assessment
ISO 24513, Activities relating to drinking water, wastewater and stormwater services - Vocabulary
EN 12255-16, Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration
EN , adoption of a NWI "Specification for WC seats"
1088, CEN-TC163_N1088_N_1088_Adoption_of_a_New_Work_item_-_Specification for WC seats
EN 16941-2, On-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater
EN 12566-7, Adoption of a NWI for revision of EN 12566-7 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units"
EN 12566-6, Adoption of a NWI for revision of EN 12566-6 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent"
EN 12566-4, Adoption of a NWI for revision of EN 12566-4 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits"
EN 12566-3, Adoption of a NWI for revision of EN 12566-3 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants"
ISO 24527, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems - Guidelines on alternative drinking water service provision during a crisis
EN 14527:2016/A1:2017, Shower trays for domestic purposes
EN 14516:2015/A1:2017, Baths for domestic purposes
EN 12566-7:2016/A1, Amendment of EN 12566-7:2016 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units"
EN 12566-6:2016/A1, Amendment of EN 12566-6:2016 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated secondary treatment unit"
EN 12566-3:2016/A1, Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
EN 12566-1:2016/A1, Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks
ISO 24528, Water Loss in Urban Supply Systems-guideline of preliminary phase of Water Loss reduction and Management project
CEN/TR , Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
EN 16397-2:2014/A1, Flexible couplings - Part 2: Characteristics and testing for metal banded flexible couplings, adaptors and bushes
EN 16397-1:2014/A1, Flexible couplings - Part 1: Performance requirements
EN , Design of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Hydraulic design
CEN/TR , Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
ISO/TS 24522, Water quality event detection process: Guidelines for water and wastewater utilities
EN , Chemicals used for treatment of water intended for human consumption — Aluminium chloride basic, Polyaluminium chloride (hydroxide and hydroxide sulfate)
EN 14944-4, Influence of cementitious products on water intended for human consumption - Test methods - Part 4: Migration of substances from site-applied cementititous materials and associated non-cementitious products/materials
EN 14944-2, Influence of cementitious products on water intended for human consumption — Influence of cementitious products on water intended for human consumption — Test methods — Part 2: Influence of migration from site-applied cementitious products and associated non-cementitious products on the organoleptic parameters
ISO , Water Efficiency Management Systems - Requirements with Guidance for Use
ISO 20325, Service activities relating to drinking water supply and wastewater systems - Stormwater management - Guidelines for stormwater management in urban areas
ISO/TS 19696, Activities relating to drinking water and wastewater services - Technical Specifications for flushable products.
EN 14944-1, Influence of cementitious products on water intended for human consumption - Test methods - Part 1: Influence of migration from factory made cementitious products on the organoleptic parameters
EN , Single function shower cabinets
ISO/TR 24514, Activities relating to drinking water and wastewater services -Examples of use of performance indicators using ISO 24510, 24511 and 24512 standards and related methodologies
ISO 24521, Guidelines for the management of basic on-site domestic wastewater services
ISO/TR 18795, Crisis management - Good practice for technical aspects
ISO 11830, Crisis management of water utilities
Show more Show less
Published 385 standards
Show more Show less
Working group 4 workgroups
SIS/TK 198/AG 01, Sanitetsenheter
SIS/TK 198/AG 02, Vattenförsörjning
SIS/TK 198/AG 03, Avloppsteknik
SIS/TK 198/AG 04, Drinking Water Services and Water Reuse
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 224, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems
CEN/TC 163, Sanitary appliances
CEN/TC 164, Water supply
CEN/TC 165, Waste water engineering
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Environment, health protection, safety Water quality Food technology Fluid systems and components for general use Food technology Construction materials and building Installations in buildings External sewage systems Civil engineering


Kalender
2019
October
Mon
21
Kommittémöte: Nästa möte på SIS Torsplan, Solnavägen IE
09:00 - 16:00

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Emma Risén

Emma Risén
Project manager
+46855552076
Emma.risen@sis.se

Emma Lindahl

Emma Lindahl
Project manager
08-55552067
emma.lindahl@sis.se

Camilla Halén

Camilla Halén
Project assistant
+46855552006
camilla.halen@sis.se