Standardization · SIS/TK 197

Byggakustik

Många störs av grannar som spelar för hög musik eller exempelvis ljudet från fläktarna. Men det är svårt att avgöra vad som är acceptabelt. Många efterfrågar bra ljudmiljö, vilket också är en viktig aspekt vid en bostadsförsäljning. Därför arbetar kommittén med standarder för byggakustik, som bland annat gör det lättare att ställa ljudkrav.

Kommittén för byggakustisk tar fram standarder som gör det lättare att ställa rätt ljudkrav, planera och deklarera ljudmiljön. Något som kan bidra till att minska störande buller. Standarderna är också kostnadseffektiva, vilket gynnar både tillverkare och köpare.

Det är främst inom ljudklassningsområdet (inomhusmiljö) som kommittén arbetar. Avsikten är att komplettera bygglagstiftningens funktionskrav med klassningstabeller, som möjliggör kvalitetsdeklaration av olika lokaltyper. Dessa standarder vänder sig till både byggherrar, projektörer och brukare.

Frågor som rör buller, exempelvis buller från trafik behandlas av kommittén Akustik och buller, SIS/TK 110 . 

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN  och den globala standardiseringsorganisationen ISO .

Där behov finns som inte tillfredsställs i det europeiska/globala samarbetet, utarbetar kommittén nationella standarder istället. Några av dem har sedan använts som underlag för att utarbete europeiska och globala standarder.

Under kommittéarbetet utbyts erfarenheter mellan länder samtidigt som deltagarna får ta del i hur andra länder arbetar. Detta påverkar självfallet resultatet eftersom den svenska kommittén deltar i olika arbetsgrupper på europeisk och global nivå samt svarar på remisser. Desto mer aktiv den svenska kommittén är genom att delta på internationella möten, desto större inflytande får kommittén på utformningen av morgondagens standarder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, brukare, provningsföretag eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Aktuellt

Vi söker fler deltagare i revideringsarbete av SS 25268 - Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Byggakustik. Kanske du idag jobbar som tillverkare, föreskrivare, beställare, brukare, provningsföretag eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

More information about the committèes work:

Now working on 33 standards
ISO 12999-1, Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation
EN ISO 12999-1, Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation (ISO/DIS 12999-1:2019)
ISO 9052-1, Acoustics - Determination of dynamic stiffness - Part 1: Materials used under floating floors in dwellings
EN 16205, Laboratory measurement of walking noise on floors
ISO 717-1, Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
ISO/TS 19488, Acoustics - Acoustic classification of dwellings
ISO 23708, Acoustics - Determination of static airflow resistance
ISO 23591, Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces
, Measurement of impact sound insulation of building walls with application to the impact sound performance of stairs
ISO 717-2, Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation
ISO 23351-1, Acoustics - Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures - Part 1: Laboratory method
EN 14366:2004/prA1, Laboratory measurement of noise from waste water installations
ISO 10848-5, Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact noise between adjoining rooms - Part 5: Radiation efficiencies of building elements
EN ISO 11654, Acoustics - Sound absorbers - Rating of sound absorption coefficients (ISO/DIS 11654:2018)
ISO 11654.2, Acoustics - Sound absorbers - Rating of sound absorption coefficients
ISO 10848-4, Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 4: Application to junctions with at least one heavy element
ISO 10848-3, Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 3: Application to light elements when the junction has a substantial influence
ISO 10848-2, Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 2: Application to light elements when the junction has a small influence
ISO 10848-1, Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 1: Frame document
EN ISO 10140-4, Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 4: Measurement procedures and requirements (ISO/FDIS 10140-4:2016)
ISO 18484, Acoustics - Indoor acoustic environment
ISO 12999-2, Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 2: Sound absorption
ISO 10140-4, Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 4: Measurement procedures and requirements
EN ISO 10140-3:2010/prA2, Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation- Amendment 2 (ISO 10140-3:2010/DAM 2:2013)
EN ISO 10140-3:2010/prA3, Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation - Amendment 3 (ISO 10140-3:2010/DAM 3:2013)
ISO 10053, Acoustics - Measurement of office screen sound attenuation under specific laboratory conditions
ISO 10140-3:2010/NP Amd 1, Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation- Amendment 1
ISO 10140-3:2010/Amd 3, Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation - Amendment 3: Correction of airborne sound transmission
ISO 16717-2, Acoustics - Evaluation of sound insulation spectra by single-numbers. Part 2: Impact sound insulation
ISO 16717-1, Acoustics - Evaluation of sound insulation spectra by single-numbers. Part 1: Airborne sound insulation
ISO 10140-3:2010/Amd 2, Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation- Amendment 2: Sound field correction on the measurement of heavy/soft impact sound pressure level
ISO 10140-5:2010/Amd 1, Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment - Amendment 1: Rainfall noise
SS 25268, Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels
Show more Show less
Published 68 standards
Show more Show less
Working group 2 workgroups
SIS/TK 197/AG 01, Bostäder
SIS/TK 197/AG 02, Lokaler
Participants 24 companies and organizations
Acouwood AB, Lund
ÅF Infrastructure AB, Göteborg
ÅF-Infrastruktur AB, Malmö
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, Nyköping
Akustikbyrån T4p AB, Johanneshov
Arbio AB, Stockholm
Danoline A/S, HOBRO
Gärdhagen Akustik AB, Göteborg
Hörselskadades Riksförbund HRF, Kista
Knauf Danogips GmbH, Åhus
Norconsult AB, Stockholm
Paroc AB, Skövde
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Rockfon Rockwool AB, Jönköping
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Saint-Gobain Sweden AB / Gyproc, Bålsta
Simmons akustik & utveckling AB, Göteborg
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Örebro
Sveriges Byggindustrier BI, Stockholm
SWECO Environment AB, Stockholm
Tyréns, Umeå
Tyréns AB, Malmö
WSP Sverige AB, Göteborg
WSP Sverige AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 18 international committees
ISO/TC 205, Building environment design
ISO/TC 43/SC 2, Building acoustics
ISO/TC 43/SC 2/WG 17, Measurement of flanking transmission in the laboratory and in the field
ISO/TC 43/SC 2/WG 18, Measurement of sound insulation in buildings and of building elements
ISO/TC 43/SC 2/WG 27, Joint ISO/TC 205-ISO/TC 43/SC 2 WG ; Indoor acoustic environment
ISO/TC 43/SC 2/WG 28, Measurement of office screen sound attenuation
ISO/TC 43/SC 2/WG 29, Acoustic classification scheme for buildings
ISO/TC 43/SC 2/WG 30, Revision of ISO 11654
ISO/TC 43/SC 2/WG 35, Sound Absorption
CEN/TC 126, Acoustic properties of building products and of buildings
CEN/TC 126/WG 1, Methods for measuring the sound insulation of building elements and the acoustic performances of buildings
CEN/TC 126/WG 10, Acoustic guidance to CEN/TC 33
CEN/TC 126/WG 11, Test code for suspended ceilings
CEN/TC 126/WG 2, Prediction of the acoustic performance of buildings from the performance of elements
CEN/TC 126/WG 5, Coordination working group
CEN/TC 126/WG 6, Laboratory measurement of the flankking transmission
CEN/TC 126/WG 7, Laboratory measurement of airborne and structure borne sound from building equipment
CEN/TC 126/WG 9, Drywall system of plasterboard with steel studs
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Acoustics in building, sound insulation Package of building standards Building standards, execution and control Construction materials Noise with respect to human beings General General Acoustics Building standards, execution and control


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Peter Hartzell

Peter Hartzell
Project manager
08-55552029
peter.hartzell@sis.se

Linda Mellgren

Linda Mellgren
Project assistant
+46855552199
linda.mellgren@sis.se