Standardization · SIS/TK 193

Takprodukter och taksäkerhet

Taket har en fundamental funktion att skydda byggnaden och de människor som befinner sig däri, medan taksäkerhetsanordningar är utrustning som skyddar och underlättar för personer som arbetar på taket eller tredje person som bara passerar byggnaden.

Kommittén ansvarar för ett flertal europeiska och svenska standarder.

Takets skyddsfunktion kan förbättras med hjälp av tillbehör som snörasskydd och hängrännor. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att tak får sådan utformning att olyckor med personskador som följd kan undvikas. Takprodukter är ett stort område att behandla t.ex. takpannor, takplåt, takavvattning etc.

Det finns både svenska nationella standarder och europastandarder. Nu ser vi att europastandarderna inom detta område successivt fasar ut de nationella standarderna.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktivet, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Detta skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Det europeiska arbetet inom CEN inkluderar takprodukter och taksäkerhetsanordningar.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, köpare, fastighetsägare, byggentreprenörer, brukare eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Framöver fokuserar kommittén på att verka för att erbjuda den svenska marknaden standarder som

  • möjliggör säkert tillträde på tak
  • möjliggör säkert arbete på tak
  • förhindrar olyckor
  • tillvaratar svensk tradition
  • tillgodoser svenska klimatförhållanden
  • gynnar svenska producenter inom respektive område

More information about the committèes work:

Now working on 16 standards
SS 831340, Roof Safety - Verticalfixed ladders - Functional requirements
EN 14509-1, Self-supporting double skin metal faced insulating panels - Factory made products - Specifications
SS 831331, Roof safety - Rails at roof ridge and eaves - Functional requirements
EN 14963-2, Roof coverings — Part 2 Continuous glass rooflights — Classification, requirements and test methods
EN 1873-3, Prefabricated accessories for roofing - Part 3 - Roof hatches - Product specification and test methods
EN 1873-1, Prefabricated accessories for roofing — Part 1 Individual plastic rooflights — Product specification and test methods
EN 14963-1, Roof coverings — Part 1 Continuous plastic rooflights — Classification, characteristics and test methods
EN 17235, Permanent anchor devices and safety hooks
EN 1024, Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
EN 492:2012+A1:2016/A2, Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods
EN 12467:2012+A1:2016/A2, Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
EN 508-2, Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
EN 507, Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet
EN 14509-2, Double skin metal faced insulating panels - Factory made products - Specifications - Part 2: Structural applications - Fixings and potential uses of stabilization of individual structural elements
EN 14782, Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
EN 12326-3, Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding. Part 3:Specifications for schist and schistose stones.
Show more Show less
Published 51 standards
Show more Show less
Working group 2 workgroups
SIS/TK 193/AG 01, Taksäkerhet
SIS/TK 193/AG 02, Övriga takprodukter
Participants 13 companies and organizations
Aptum Fallskydd AB, Bjästa
CW Lundberg Industri AB, Mora
Icopal AB, Malmö
Lindab Profil AB, Båstad
Monier Roofing, Jönåker
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Peo Axelsson Byggsäkerhet & Arbetsmiljö, ÅS
Plannja AB, Luleå
PV Företagen Service AB, Stockholm
SFS intec AB, Strängnäs
SSAB EMEA AB, Borlänge
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Weland Stål AB, Ulricehamn
Show more Show less
International participation 11 international committees
CEN/TC 128, Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding
CEN/TC 128/SC 10, Gutters
CEN/TC 128/SC 11, Double skin metal faced insulating sandwich panels for roofing and cladding
CEN/TC 128/SC 2, Concrete roofing tiles
CEN/TC 128/SC 3, Clay roofing tiles
CEN/TC 128/SC 6, Bitumen shingles and corrugated sheets for roofing
CEN/TC 128/SC 7, Roofing products from metal sheet
CEN/TC 128/SC 8, Slate and stone products for roofing
CEN/TC 128/SC 9, Prefabricated accessories for roofing
CEN/TC 128/SC 9/WG 1, Walkways and safety hooks
CEN/TC 128/SC 9/WG 2, Rooflights
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Roofs Construction materials and building Elements of buildings