Standardization · SIS/TK 192

Betongreparationer

Betong är starkt, men inte desto mindre kan man förr eller senare behöva underhålla, reparera och/eller förstärka betongkonstruktionen. De samhällsekonomiska värden som består av betongkonstruktioner - bostäder, kontor, industrier, viadukter och broar etc. - är mycket stora och berör många intressenter. SIS tekniska kommitté Betongreparationer, SIS/TK 192 arbetar med att ta fram och revidera befintliga standarder för underhåll, reparation och förstärkning av betong.

Befintliga/gamla betongkonstruktioner kan behöva repareras vilket ofta kan medföra stora kostnader. Marknaden för skydds- och reparationsåtgärder avseende betongkonstruktioner är sålunda stor och är av stor vikt.

Området är inte lätt att standardisera eftersom man vid reparation utgår från en befintlig konstruktion. Alla specifika förhållanden och skadeorsaker måste klarläggas noga för att man skall kunna välja en lämplig åtgärdsmetod. När man gjort det kan man välja ett passande material/system, som skall appliceras och utföras på särskilt sätt. Kedjan (skadeutredning, val av typ av åtgärd, definiering av tillhörande kravspecifikation, utförande och kontroll av utförandet) hänger samman, samtidigt som det är komplext med flera aktörer inblandade.

Standardiseringen bedrivs huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Kommittén har som mål att aktivt delta i kommande översyn/revidering av de ingående tio delarna i standardserien SS-EN 1504 "Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation”. De svenska intressena har varit att verka för att vissa metoder standardiseras och/eller standardiseras på ett bra sätt. Vi har också gjort stora insatser i arbetet med angivandet av lämpliga åtgärdsmetoder beroende på skadeorsak. Vidare verkar vi för att man inte skall behöva prova mer än nödvändigt och att provningsmetoderna skall bli rimligt enkla/billiga.

More information about the committèes work:

Now working on 11 standards
EN 14630, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
EN 1504-3, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
EN 14629:2018, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of chloride content in hardened concrete
EN 1504-6, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar
EN 1504-7, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and AVCP - Part 7: Reinforcement corrosion protection
EN 1504-2, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete
EN 1504-4, Products and systems for the protection and repair of concrete - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding
ISO/TS 16774-3, Test methods for repair materials for water-leakage cracks in concrete structures - Part 3: Test method for water (washed out) resistance
ISO/TS 16774-2, Test methods for repair materials for water-leakage cracks in concrete structures - Part 2: Test method for chemical resistance
ISO/TS 16774-1, Test methods for repair materials for water-leakage cracks in concrete structures - Part 1: Test method for thermal stability
ISO-2, Maintenance and repair of concrete structures - Part 2: Condition assessment - Content and execution
Show more Show less
Published 69 standards
Show more Show less
Participants 10 companies and organizations
ÅF-Industry AB, Malmö
Aquajet Systems AB, Holsbybrunn
Combimix AB, Bålsta
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
Luleå tekniska universitet, Luleå
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Sollentuna
Sto Scandinavia AB, Linköping
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Veidekke Entreprenad AB, Sundbyberg
Show more Show less
International participation 6 international committees
ISO/TC 71/SC 7, Maintenance and repair of concrete structures
CEN/TC 104/SC 8, Protection and repairs of concrete structures
CEN/TC 104/SC 8/WG 1, Surface protection systems
CEN/TC 104/SC 8/WG 2, Repair
CEN/TC 104/SC 8/WG 4, Injection products
CEN/TC 104/SC 8/WG 5, Anchoring or fixing
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Construction materials and building Construction materials Concrete and concrete products