Standardization · SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial. Möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är mycket stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar på den färdiga betongens egenskaper. SIS tekniska kommitté Betong arbetar aktivt för att påverka europeiska och globala standarder för betong.

Standardiseringen bedrivs huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Europastandarderna inom betongområdet har en väsentlig teknisk och ekonomisk betydelse för många inom byggsektorn. Detta gäller även för hela vårt samhälle eftersom stora ekonomiska värden investeras i betongkonstruktioner. I pågående CEN-arbete är det således viktigt att svenska synpunkter och erfarenheter tillräckligt beaktas. Beständighetsfrågan, och då särskilt beständigheten i nordiskt klimat, är av särskilt stort intresse för oss framöver. Generellt sett verkar vi för användning av funktionskrav/funktionsprovningar i stället för deskriptiva krav.

More information about the committèes work:

Now working on 44 standards
EN 12390-1, Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
EN 12390-13, Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
EN 12504-2, Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
CEN/TR , Performance characteristics of concrete constituents
EN 934-2:2018, Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
ISO 1920-6, Testing of concrete - Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores
ISO 1920-4, Testing of concrete - Part 4: Strength of hardened concrete
ISO 1920-3, Testing of concrete - Part 3: Making and curing test specimens
ISO 22040, Life cycle management of concrete structures
EN 12390-12, Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method
EN 206, Concrete - Specification, performance, production and conformity
EN 12390-18, Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient
ISO 20290-1, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 1: Determination of bulk density, particle density, particle mass-per-volume and water absorption
ISO 22904, Additions for concrete
ISO 20290-4, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 4: Determination of ten per cent fines value (TFV)
ISO 20290-3, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 3: Determination of aggregate crushing value (ACV)
ISO 20290-2, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 2: Method for determination of resistance to fragmentation by Los Angeles Test (LA-Test)
ISO 1920-14, Testing of concrete - Part 14: Setting time of concrete mixtures by resistance to penetration
EN 12390-xz-, Testing hardened concrete - Determination of resistivity
EN 12390-4, Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines
EN 12390-17, Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep of concrete in compression
EN 12504-1, Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
EN 12390-8, Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure
EN 12390-7, Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
EN 12390-5, Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
EN 12390-3, Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens
EN 12390-2, Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests
EN 12350-8, Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test
EN 12350-7, Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
EN 12350-6, Testing fresh concrete - Part 6: Density
EN 12350-5, Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test
EN 12350-4, Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability
EN 12350-3, Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test
EN 12350-2, Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test
EN 12350-1, Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus
CEN/TR , Survey of national provisions used in conjunction with EN 206:2013 and national practice
ISO 13315-6, Environmental management for concrete and concrete structures - Part 6: Use of concrete structures
EN 12390-16, Testing hardened concrete - Part 16: Determination of the shrinkage of concrete
CEN/TR 17086, Further guidance on the application of EN 13791:2017 and background to the provisions
EN 14488-1, Testing sprayed concrete - Part 1: Sampling fresh and hardened concrete
EN 14487-1, Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity
EN 12390-15, Testing hardened concrete - Part 15: Adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process
EN 13791:2019, Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
EN 934-2, Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Show more Show less
Published 129 standards
Show more Show less
Participants 17 companies and organizations
Bekaert Svenska AB, Göteborg
BESAB AB, Hisings Backa
Cementa AB, Stockholm
Cemex AB, Malmö
Chryso Nordic AB, Stenkullen
Grace AB, Helsingborg
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Nordcert AB, Stockholm
Peab Industri Sverige AB, Bjärred
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
SSAB Merox AB, Oxelösund
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Swecem AB, Göteborg
Trafikverket, Gävle
Vattenfall AB, Älvkarleby
Vattenfall Services Nordic AB, Jokkmokk
Show more Show less
International participation 18 international committees
ISO/TC 71, Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete
ISO/TC 71/SC 1, Test methods for concrete
ISO/TC 71/SC 3, Concrete production and execution of concrete structures
ISO/TC 71/SC 4, Performance requirements for structural concrete
ISO/TC 71/SC 8, Environmental management for concrete and concrete structures
CEN/TC 104, Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 1, Concrete - Specification, performance, production and conformity
CEN/TC 104/SC 1/WG 1, Exposure Resistance Classes (RC)
CEN/TC 104/SC 2, Execution of concrete structures
CEN/TC 104/SC 2/WG 3, Concreting
CEN/TC 104/SC 3, Admixtures for concrete
CEN/TC 104/SC 3/WG 3, Electrochemical test methods
CEN/TC 104/WG 10, Sprayed concrete
CEN/TC 104/WG 14, Concrete in contact with drinking water
CEN/TC 104/WG 15, Ground granulated blast furnace slag
CEN/TC 104/WG 4, EN 450 fly ash for concrete
CEN/TC 104/WG 5, Mixing water for concrete
CEN/TC 104/WG 9, Silica fume for concrete
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Workshop Beständighet hos betong

Subjects

Construction materials and building Construction materials Concrete and concrete products