Standardization · SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för cirka 40 procent av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med klassnings-, beräknings- och provningsmetoder för hela byggnader, byggprodukter och installationer samt produktstandarder för isolermaterial och installationsprodukter. Kommittén arbetar såväl med nationella standarder som internationella standarder inom CEN och ISO.

Den primära målsättningen med kommittén ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”, SIS/TK 189, är att ta fram hjälpmedel  för att bedöma en byggnads och dess ingående komponenters energianvändning samt bidra till energieffektivisering och att säkerställa god innemiljö för brukarna. Hur bygg- och installationsteknik samspelar i byggnaden är grundläggande för att byggnaden ska fungera väl som helhet, detta samordnas i standarderna i ett övergripande perspektiv. Produktion och tillförsel av energi, som ligger utanför byggnaden eller anläggningen, ingår dock inte i kommitténs arbete.

More information about the committèes work:

Läs mer
Now working on 139 standards
ISO 16813, Building environment design - Indoor environment - General principles
EN ISO 6781-2, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 2: Equipment Requirements
ISO/TR 20293, Thermal insulation products for buildings — Factory-made products of XYZ — Model Format & Specification
ISO 20734, Building Environment Design-Daylighting Design Procedure for Indoor Visual Environment
ISO 16484-2, Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware
ISO 21239, Thermal insulation products for building - Reflective insulating products - Specification
EN 17139, Thermal insulation products for building - Factory made vegetal fibres based products (VFBP)
EN ISO 16484-2, Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO/DIS 16484-2:2016)
ISO PRF 21901, Thermal insulation — Test method for thermal diffusivity — Periodic heat method
ISO 21935, Thermal Performance of window and door systems-Determination of solar heat gain coefficient of the centre of glazing using solar simulator
ISO 22097, Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of thermal performance
ISO PRF 22185-1, Diagnosing moisture damage in buildings and implementing countermeasures — Part 1: Principles, nomenclature and moisture transport mechanisms
ISO 22482.2, Thermal insulation products — Aerogel blanket for buildings — Determination of physical properties
EN 16012, Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of the declared thermal performance
ISO 22511, Design process of natural ventilation for reducing cooling demand in energy-efficient non-residential buildings
ISO 19467-2, Thermal Performance of windows and doors - Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator - Part 2: Centre of glazing
ISO PRF 52127-1, Energy performance of buildings - Building management system - Part 1: Module M10-12
ISO 52120-1, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10
ISO 12241, Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules
ISO/TR 52120-2, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1
ISO/TR 52127-2, Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-1
EN 14303:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
EN 14304:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products - Specification
EN 14305:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
EN 14306:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification
EN 14307:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification
EN 14308:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification
EN 14309:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification
EN 14313:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products - Specification
EN 14314:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
EN 15501:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products - Specification
ISO 23327, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture sorption/desorption properties in response to temperature variation
ISO 52022-5, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
EN ISO 52016-3, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
EN 16491, Thermal insulation products for buildings - Factory made composite products - Specification
EN 14933, Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification
EN WI 00228082, Heating systems and water based cooling systems in buildings - Heat recovery from waste water
ISO 21105-2, Performance of buildings - Building enclosure thermal performance verification and commissioning - Part 2: Building envelope assembly(s)
EN 16025-1, Thermal and/or sound insulating products in building construction - Bound EPS ballastings - Part 1: Requirements for factory premixed EPS dry plaster
EN 13163:2012+A2:2016/A3, Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification
EN 13164:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification
EN 13165:2012+A2:2016/A3, Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification
EN 13166:2012+A2:2016/A3, Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
EN 13162:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
EN 13167:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
EN 13168:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification
EN 13169:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products - Specification
EN 13170:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification
EN 13171:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification
EN 16069:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made products of polyethylene foam (PEF) - Specification
ISO 23766, Thermal insulating products for industrial installations — Determination of the coefficient of thermal expansion at sub-ambient temperatures
ISO 11855-1, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria
EN ISO 11855-1, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria (ISO/DIS 11855-1:2020)
ISO 11855-2, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity
EN ISO 11855-2, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO/DIS 11855-2:2020)
ISO 11855-3, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning
ISO 11855-4, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS)
EN ISO 11855-4, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO/DIS 11855-4:2020)
ISO 9869-3, Thermal insulation - Building elements - In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance - Part 3: Probe insertion method
ISO 29465, Thermal insulating products for building applications - Determination of length and width
ISO 29466, Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness
ISO 29468, Thermal insulating products for building applications - Determination of flatness
ISO 29766, Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces
ISO 29768, Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens
ISO 29770, Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating-floor insulating products
ISO 24144, Thermal insulation - Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for buildings in the high temperature range - DSC method
ISO 16815, Building environment design - Design and evaluation of indoor thermal environment
ISO 24260, Thermal insulation products — Hemp fibre mat and board —Specification
EN 13497:2018/A1, Thermal insulation products for building applications — Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS)
ISO 24285, Thermal insulation for building equipment and industrial applications - Cellular Glass products - Specification
ISO 29469, Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour
ISO 24359-1, Building commissioning process planning - Part 1: New buildings
ISO 17738-1:2020, Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems - Part 1: Materials and systems
EN 15732, Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) - Expanded clay lightweight aggregate products (LWA)
ISO 24365, Radiators and convectors - Methods and rating for determining the heat output
ISO 8145, Thermal insulation - Mineral wool board for overdeck insulation of roofs - Specification
EN ISO 52016-5, Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 5: Specific criteria and validation procedures
ISO 52032-1, Energy performance of buildings — Energy requirements and efficiencies of heating, cooling and DHW distribution systems — Part 1: Calculation procedure
EN ISO 18393-1, Thermal insulation products — Determination of ageing by settlement — Part 1: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, humidity and temperature cycling
ISO 18393-1, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 1: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, humidity and temperature cycling
ISO 18393-2, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 2: Blown loose fill and injected insulation for cavity walls and timber and steel framed walls, simulating vibration
ISO 18393-3, Thermal insulating products — Determination of ageing by settlement — Part 3: Determination of settlement for blown or injected loose fill insulation for closed cavities, simulating humidity and temperature cycling
ISO 18393-4, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 4: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, vibration
ISO 52016-5, Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 5: Specific criteria and validation procedures
ISO 12571, Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of hygroscopic sorption properties
EN ISO 12571, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygroscopic sorption properties (ISO/DIS 12571:2020)
ISO 24353:2008/Amd 1, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture adsorption/desorption properties in response to humidity variation — Amendment 1
EN ISO 52127-1, Energy performance of buildings - Building management system - Part 1: Module M10-12 (ISO/DIS 52127-1: 2019)
ISO 6781-1, Performance of buildings — Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods — Part 1: General procedures
ISO 52016-3, EEnergy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads — Part 3: Calculation procedures regarding adaptive building envelope elements
ISO 11855-5, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation
ISO 18566-5, Building environment design — Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems — Part 5: Ceiling mounted radiant panels
EN 1264-1, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
EN 1264-2, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods
EN 1264-3, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
EN 1264-4, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
EN 1264-5, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
EN 15316-4-1:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1
EN 15316-4-2:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2
EN 15316-4-4:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
EN 15316-4-8:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
EN 15316-5:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
EN 14336, Heating systems and water based cooling systems in buildings - Installation and commissioning of water based heating systems
EN ISO 11855-3, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO/DIS 11855-3:2020)
EN ISO 11855-5, Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO/DIS 11855-5:2020)
CEN ISO/TR 52120-2, Energy performance of buildings - Contribution of building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1 (ISO/DTR 52120-2:2020)
CEN ISO/TR 52127-2, Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-1 (ISO/DTR 52127-2:2020)
EN 13321-1, Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements
EN ISO 52120-1, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10 (ISO/DIS 52120-1:2020)
EN ISO 22097, Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of thermal performance (ISO/DIS 22097:2019)
EN ISO 12241, Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules
ISO 52000-3, Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — Part 3: General Principles for determination and reporting of Primary Energy Factors (PEF) and CO2 emission coefficient (Module M1-7)
ISO 12569, Thermal performance of buildings and materials — Determination of specific airflow rate in buildings — Tracer gas dilution method
EN 17609, Building automation and control systems - Control applications
ISO 17738-4, Thermal insulation products — Exterior insulation finish systems — Part 4: Part 4 Inspection
ISO/TS 23764, Approach for non-residential Zero Energy Buildings (ZEB)
CEN/TS 16628, Energy Performance of Buildings - Basic Principles for the set of EPB standards
CEN/TS 16629, Energy Performance of Buildings - Detailed Technical Rules for the set of EPB-standards
ISO 21105-3, Performance of buildings — Building enclosure thermal performance verification and commissioning — Part 3: Foundation — Waterproofing, vapour barrier and insulation
ISO 12623, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of short-term water absorption by partial immersion of preformed pipe insulation
ISO 12624, Thermal insulation products - Determination of trace quantities of water soluble chloride, fluoride, silicate, sodium ions and pH
ISO 12628, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation
ISO 12629, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of water vapour transmission properties of preformed pipe insulation
ISO 18096, Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation
ISO 18097, Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature
ISO 18098, Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of the apparent density of preformed pipe insulation
EN WI 00247123, Building automation and control systems — Part 4: Control applications
ISO 9869-2:2018/Amd 1, Thermal insulation — Building elements — In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance — Part 2: Infrared method for frame structure dwelling — Amendment 1: Example of calculation of uncertainty analysis
ISO 16478, Thermal insulation products for buildings - Vacuum insulation panels (VIP) - Products specification
EN ISO 6781-1, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General procedures (ISO/DIS 6781-1:2020)
EN 14908-6, Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements
ISO 6324, Thermal insulation products — Flexible microporous insulation for industrial applications — Specification
ISO 6334, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations-Expanded Perlite products-Specification
ISO/TR 52032-2, Energy performance of buildings — Energy requirements and efficiencies of heating, cooling and DHW distribution systems — Part 2: Explanation and justification of ISO 52032-1
SS 24300-1, Energy performance of buildings — Part 1: Classification of power need for space heating
SS 24300-2, Energy performance of buildings - Part 2: Classification of energy use
SS 24300-4, Energy performance of buildings - Part 4: Classification of domestic or activity energy use
SS 24300-3, Energy performance of buildings - Part 3: Classification of environmental impact
EN 17237, Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation composite systems with renders (ETICS) - Specification
Show more Show less
Published 269 standards
Show more Show less
Working group 7 workgroups
SIS/TK 189/AG 01, Material- och isoleringssystem
SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter
SIS/TK 189/AG 03, Värme och kylsystem
SIS/TK 189/AG 04, Innemiljö
SIS/TK 189/AG 05, Energiprestanda
SIS/TK 189/AG 08, Byggnadsautomation
SIS/TK 189/AG 50, AG Ordförande
Show more Show less
Participants 24 companies and organizations
Arbio AB, STOCKHOLM
Bosch Thermoteknik AB, TRANÅS
Cementa AB c/o Heidelbergcement, Malmö
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Enertech AB, LJUNGBY
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, STOCKHOLM
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, MALMÖ
JM AB, STOCKHOLM
Kingspan Insulation AB, MÖLNDAL
KNX Sweden, VETLANDA
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Nibe AB, MARKARYD
Paroc AB, SKÖVDE
RISE AB, Borås
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Schneider Electric Buildings AB, MALMÖ
SIGA Cover AG, Ruswil
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, BROMMA
Uponor AB, VIRSBO
Weber, VINTRIE
Show more Show less
International participation 31 international committees
ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment
ISO/TC 163/SC 1, Test and measurement methods
ISO/TC 163/SC 1/WG 20, Test methods at cryogenic temperature
ISO/TC 163/SC 1/WG 21, Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for buildings at elevated temperature range
ISO/TC 163/SC 2, Calculation methods
ISO/TC 163/SC 3, Thermal insulation products, components and systems
ISO/TC 163/WG 4, Joint ISO/TC 163 - ISO/TC 205 WG: Energy performance of buildings using holistic approach
ISO/TC 205/JWG 11, Joint ISO/TC 205 - ISO/TC 163 WG: Moisture damage
ISO/TC 205/WG 2, Design of energy-efficient buildings
ISO/TC 205/WG 3, Building Automation and Control System (BACS) Design
ISO/TC 205/WG 5, Indoor thermal environment
ISO/TC 205/WG 8, Radiant heating and cooling systems
ISO/TC 205/WG 9, Heating and cooling systems
CEN/TC 130, Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources
CEN/TC 130/WG 12, Connections for heating appliances
CEN/TC 130/WG 9, Floor heating - Systems and components
CEN/TC 228, Heating systems and water based cooling systems in buildings
CEN/TC 228/WG 4, Calculation methods and system performance and evaluation
CEN/TC 247, Building Automation, Controls and Building Management
CEN/TC 247/WG 4, Open System Data Transmission
CEN/TC 371, Energy Performance of Buildings project group
CEN/TC 88, Thermal insulating materials and products
CEN/TC 88/WG 10, Building equipment and industrial installations
CEN/TC 88/WG 15, In situ formed insulation products
CEN/TC 88/WG 18, External thermal insulation composite systems
CEN/TC 88/WG 2, Coordinating group
CEN/TC 88/WG 20, Expanded clay lightweight aggregates
CEN/TC 88/WG 3, Mineral wool
CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components
CEN/TC 89/WG 10, Moisture
CEN/TC 89/WG 7, Thermal properties of doors and windows
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Construction materials and building (91) Energy and heat transfer engineering (Vocabularies) (01.040.27) Standardization (01) Geology, meteorology, hydrology (07.060) Colours and measurement of light (17.180.20) Temperature-measuring instruments (17.200.20) Heat pumps (27.080) Heat recovery, thermal insulation (27.220) Applications of information technology (35.240) Cellular materials (83.100) Construction materials and building (91) Elements of buildings (91.060) Package of building standards (92) Civil engineering (93) Construction materials and building (Vocabularies) (01.040.91)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

ISO Focus: Creating sustainable cities

SIS/TK 189 deltar bland annat i ISO-standardiseringen via ISO/TC 163. ISO/TC 163 har svenskt sekretariat och förvaltar bland annat standardserien 52000. Mer om detta kan du i läsa i senaste numret av ISO Focus.

Läs och ladda ned

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Emma Risén
Project manager
emma.risen@sis.se

Kerstin Söderberg
Project manager
kerstin.soderberg@sis.se

Anette Lindor Norén
Project assistant
anette.noren@sis.se