Standardization · SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för ca. 40% av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med klassnings-, beräknings- och provningsmetoder för hela byggnader, byggprodukter och installationer samt produktstandarder för isolermaterial och installationsprodukter. Kommittén arbetar såväl med nationella standarder som internationella standarder inom CEN och ISO.

Den primära målsättningen med kommittén ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”, SIS/TK 189, är att ta fram hjälpmedel  för att bedöma en byggnads och dess ingående komponenters energianvändning samt bidra till energieffektivisering och att säkerställa god innemiljö för brukarna. Hur bygg- och installationsteknik samspelar i byggnaden är grundläggande för att byggnaden ska fungera väl som helhet, detta samordnas i standarderna i ett övergripande perspektiv. Produktion och tillförsel av energi, som ligger utanför byggnaden eller anläggningen, ingår dock inte i kommitténs arbete.

More information about the committèes work:

Läs mer
Now working on 107 standards
ISO 24359-1, Building commissioning process planning - Part 1: New buildings
ISO 29469, Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour
ISO 24285, Thermal insulation for building equipment and industrial applications - Cellular Glass products - Specification
EN 13497:2018/A1, Thermal insulation products for building applications — Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS)
ISO 24260, Thermal insulation products — Hemp fibre mat and board —Specification
EN ISO 29470, Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density (ISO/DIS 29470:2019)
EN ISO 16546, Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze-thaw resistance (ISO/DIS 16546:2019)
EN ISO 16534, Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep (ISO/DIS 16534:2019)
ISO 16815, Building environment design - Design and evaluation of indoor thermal environment
ISO 24144, Thermal insulation - Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for buildings in the high temperature range - DSC method
ISO 9229, Thermal insulation - Vocabulary
EN ISO 9229, Thermal insulation - Vocabulary
ISO 29770, Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating-floor insulating products
ISO 29768, Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens
ISO 29766, Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces
ISO 29468, Thermal insulating products for building applications - Determination of flatness
ISO 29466, Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness
ISO 29465, Thermal insulating products for building applications - Determination of length and width
ISO 9869-3, Thermal insulation - Building elements - In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance - Part 3: Probe insertion method
ISO 11855-4, Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS)
ISO 11855-3, Building environment design - Radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning
ISO 11855-2, Building environment design - Radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity
ISO 11855-1, Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria
ISO 23766, Thermal insulating products for industrial installations — Determination of the coefficient of thermal expansion at sub-ambient temperatures
EN 16069:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made products of polyethylene foam (PEF) - Specification
EN 13171:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification
EN 13170:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification
EN 13169:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products - Specification
EN 13168:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification
EN 13167:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
EN 13162:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
EN 13166:2012+A2:2016/A3, Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
EN 13165:2012+A2:2016/A3, Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification
EN 13164:2012+A1:2015/A2, Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification
EN 13163:2012+A2:2016/A3, Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification
EN 14908-7:2018, Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols
EN 16025-1, Thermal and/or sound insulating products in building construction - Bound EPS ballastings - Part 1: Requirements for factory premixed EPS dry plaster
ISO 21105-2, Performance of buildings - Building enclosure thermal performance verification and commissioning - Part 2: Building envelope assembly(s)
EN ISO 22510, Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO/DIS 22510:2018)
EN 14933, Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification
EN 16491, Thermal insulation products for buildings - Factory made composite products - Specification
ISO 29470, Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density
ISO 16546, Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze-thaw resistance
ISO 16534, Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep
EN ISO 52022-5, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
ISO 52022-5, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
EN 215, Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
ISO 23327, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture sorption/desorption properties in response to temperature variation
EN 15501:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products - Specification
EN 14314:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
EN 14313:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products - Specification
EN 14309:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification
EN 14308:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification
EN 14307:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification
EN 14306:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification
EN 14305:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
EN 14304:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products - Specification
EN 14303:2015/A1, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
EN 13495, Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-off resistance of external thermal insulation composite systems (ETICS) (foam block test)
ISO/TS 52127-2, Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-1
ISO/TR 52120-2, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1
ISO 12241, Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules
ISO 16535, Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by immersion
ISO 16536, Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by diffusion
ISO 29767, Thermal insulating products for building applications - Determination of short-term water absorption by partial immersion
ISO 52120-1, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10
ISO 52127-1, Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 1: Building management system (Modules M10-12)
EN 13494, Thermal insulation products for building applications - Determination of the tensile bond strength of the adhesive and of the base coat to the thermal insulation material
EN 16809-1, Thermal insulation products of buildings - In-situ formed products from loose-fill expanded polystyrene (EPS) beads and bonded expanded polystyrene beads - Part 1: Specification for the bonded and loose-fill products before installation
ISO 19467-2, Thermal Performance of windows and doors - Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator - Part 2: Centre of gazing, normal and off-normal incidence
ISO 22511, Design process of natural ventilation for reducing cooling demand in energy-efficient non-residential buildings
EN 16012, Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of the declared thermal performance
ISO 22510, Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication
ISO 22482, Thermal insulation products - Aerogel blanket for buildings - Determination of physical properties
ISO 52031, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Space emission systems (heating and cooling)
EN ISO 29767, Thermal insulating products for building applications - Determination of short-term water absorption by partial immersion (ISO/FDIS 29767:2019)
EN ISO 16536, Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by diffusion (ISO/FDIS 16536:2019)
EN ISO 16535, Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by immersion (ISO/FDIS 16535:2019)
EN 17140, Thermal insulation products for buildings - Factory made Vacuum Insulation Panels (VIP) - Specification
EN ISO 6781-1, Performance of buildings - Detection of heat air and moisture irregulartites in buildings by infrared methods - Part 1 General Procedures
EN 17237, Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation composite systems with renders (ETICS) - Specification
ISO 22185, Design of building components and built environment for avoiding moisture damages
ISO 22162, Thermal insulation - Determination of thermal conductivity by Guarded Hot Plate Method at elevated temperature from 100 °C to 800 °C
ISO 22097, Thermal Insulation - Reflective insulation products - Determination of the thermal performance
ISO 21936, Shutters and external venetian blinds - Resistance to operation in frosty conditions - Test method
ISO 21935, Thermal Performance of window and door systems-Determination of solar heat gain coefficient of the centre of glazing using solar simulator
ISO 21901, Test method for thermal diffusivity of thermal insulation -Periodic heat method
EN 14063-1, Thermal insulation products for buildings - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
ISO 17738-2, Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems (EIFS) - Part 2: Installation
ISO 17738-3, Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems - Part 3: Design requirements
EN ISO 16484-2, Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO/DIS 16484-2:2016)
ISO 18566-6, Building environment design - Design, test methods, control of hydronic radiant heating and cooling panel systems - Part 6: Input parameters for the energy calculation
ISO 11855-7, Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 7: Input parameters for the energy calculation
EN 17139, Thermal insulation products for building - Factory made vegetal fibres based products (VFBP)
ISO 19455-1, Planning for functional performance testing for building commissioning - Part 1: Secondary hydronic pump, system and associated controls
EN 16977, Thermal insulation products for buildings - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification
ISO 21105-1, Performance of buildings - Building enclosure thermal performance verification and commissioning - Part 1: General requirements
ISO 16484-2, Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware
EN 16863, Thermal insulation products for buildings - Factory made reflective insulation products (RI) - Specification
EN 16854, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of soot fire resistance of thermal insulation products for the use in chimneys
ISO 20734, Building Environment Design-Daylighting Design Procedure for Indoor Visual Environment
ISO/TR 17772-2, Energy performance of buildings - Indoor environmental Quality - Part 2: Guideline for using indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings.
ISO/TR 20293, Thermal insulation products for buildings — Factory-made products of XYZ — Model Format & Specification
EN ISO 6781-2, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 2: Equipment Requirements
ISO 19454, Building environment design - Indoor environment - Daylight opening design for sustainability principles in visual environment
ISO 16813, Building environment design - Indoor environment - General principles
ISO 16478.3, Thermal insulation products for buildings - Vacuum insulation panels (VIP) - Products specification
Show more Show less
Published 263 standards
Show more Show less
Working group 7 workgroups
SIS/TK 189/AG 01, Material- och isoleringssystem
SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter
SIS/TK 189/AG 03, Värme och kylsystem
SIS/TK 189/AG 04, Innemiljö
SIS/TK 189/AG 05, Energiprestanda
SIS/TK 189/AG 08, Byggnadsautomation
SIS/TK 189/AG 50, AG Ordförande
Show more Show less
Participants 22 companies and organizations
Arbio AB, Stockholm
Bauer Watertechnology AB Syd, Landskrona
Boverket, Karlskrona
Cementa AB, Malmö
Danfoss AB, Linköping
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet, MALMÖ
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
KNX Sweden, Helsingborg
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Nibe AB, Markaryd
Paroc AB, Skövde
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Göteborg
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Vintrie
Schneider Electric Buildings AB, Malmö
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Svenska kyl & värmepumpföreningen, Bromma
Sveriges Byggindustrier BI, Stockholm
Uponor AB, Virsbo
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Construction materials and building Energy and heat transfer engineering (Vocabularies) Standardization Geology, meteorology, hydrology Colours and measurement of light Temperature-measuring instruments Heat pumps Heat recovery, thermal insulation Applications of information technology Cellular materials Construction materials and building Elements of buildings Package of building standards Civil engineering Construction materials and building (Vocabularies)