Standardization · SIS/TK 188

Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensionerings- och konstruktionsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. Kommittén bevakar och deltar i arbetet med eurokoder för stålkonstruktioner, aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner (stål/betong).

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, där SIS är medlem, har EU:s uppdrag att ta fram och ansvara för gemensamma europeiska dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar – eurokoderna.

För att i Sverige söka möta branschens behov av information om eurokoderna har SIS kommitté Eurokoder, SIS/TK 203 etablerat en särskild hemsida, www.eurokoder.se. På hemsidan redovisas hur eurokodarbetet är fördelat mellan olika SIS-grupper. SIS har även en helpdesk för frågor om eurokoderna som nås på eurokoder@sis.se.

SIS/TK 188 ansvarar för eurokoder för Stålkonstruktioner (Eurokod 3 bestående av 20 delar), Samverkanskonstruktioner (Eurokod 4 bestående av 4 delar) samt Aluminiumkonstruktioner (Eurokod 9 bestående av 5 delar). Dessutom ansvarar kommittén för utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner, SS-EN 1090-1, -2 och -3, -4 -5 vilka är ett nödvändigt komplement till stål- och aluminiumeurokoderna.

Målet med eurokoderna är att få gemensamma europeiska dimensioneringsregler för byggnadsverk. Hittills har man åstadkommit ett gemensamt ramverk, med i vissa fall ganska många möjligheter till nationella val.

More information about the committèes work:

Now working on 37 standards
ISO 17607, Steel structures - Execution of structural steelwork
EN 1993-1-13, Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 1-13: Rules for beams with large web openings
EN 1090-1, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Assessment and verification of constancy of performance of steel components and aluminium components for structural use
CEN/TR 1993-1-103, NWIP for CEN/TR 1993-1-103 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-103 Elastic critical buckling of members
CEN/TS 1993-1-101, NWIP for CEN/TS 1993-1-101 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-101 Alternative method for members in bending and compression
EN 1993-1-1, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
EN 1993-1-8, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints
EN 1999-1-5, Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
EN 1999-1-1, Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
EN 1999-1-2, Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
EN 1999-1-3, Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
EN 1999-1-4, Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold formed structural sheeting
EN 1993-1-14, EN 1993-1-14 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-14 Design assisted by finite element analysis
EN 1993-1-7, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading
EN 1993-1-6, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures
EN 1993-3, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3: Towers, masts and chimneys
EN 1993-4-1, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos
EN 1993-4-2, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
EN 1993-5, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling
EN 1993-6, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6 : Crane supporting structures
ISO 17607-1, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 1: General requirements and vocabulary
ISO 17607-2, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 2: Steels
ISO 17607-3, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 3: Fabrication
ISO 17607-4, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 4: Erection
ISO 17607-5, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 5: Welding
ISO 17607-6, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 6: Bolting
EN 1993-1-10, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
EN 1993-1-11, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components
EN 1993-1-2, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
EN 1993-1-3, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
EN 1993-1-4, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels
EN 1993-1-5, Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
EN 1993-1-9, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
EN 1993-2, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges
EN 1994-2, Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
EN 1994-1-1, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
EN 1994-1-2, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Show more Show less
Published 117 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 188/AG 01, PCR för järn, stål och aluminium, sekretariat
Participants 24 companies and organizations
Aaa Certification AB, Alingsås
Boverket, KARLSKRONA
Byggnadstekniska Byrån Sverige AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
DEKRA Industrial AB, Borlänge
ELU Konsult AB, STOCKHOLM
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Hydro Extrusion Sweden AB, Finspång
Kiwa Inspecta AB, Sundsvall
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lindab Profil AB, Luleå
MVR Service AB, Stockholm
NCC Sverige AB, Malmö
Nordcert AB, Stockholm
Outokumpu Stainless AB Avesta Research Center, Avesta
Pro Development i Sverige AB, Luleå
ProDevelopment AB, Söderhamn
Ramboll Sweden AB, LULEÅ
Ranaverken AB, Vara
Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns AB, Luleå
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 167, Steel and aluminium structures
CEN/TC 135, Execution of steel structures and aluminium structures
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 3, Eurocode 3 - Design of steel structures
CEN/TC 250/SC 3/WG 2, Evolution of EN 1993-1-2 - Fire
CEN/TC 250/SC 4, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
CEN/TC 250/SC 9, Eurocode 9: Design of aluminium structures
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommittén arbetar just nu med att: Läs mer

Subjects

Construction materials and building (91) Construction technology (91.200) Construction industry (91.010) Structures of buildings (91.080) Steel structures (91.080.13) Eurocodes (91.070) Aluminium structures (91.080.17)