Standardization · SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindemedel vid tillverkning av bruk (för murning och putsning) och för tillverkning av andra byggprodukter. Kommittén för cement och byggkalk deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, inom det europeiska och det globala standardiseringsarbetet.

Standardiseringsarbetet berör ordinär cement, cement med särskilda egenskaper (lågvärmeutvecklande, lågalkaliska, sulfatresistenta, etc.), murcement och byggkalk för murning och putsning, samt markstabilisering.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att hänsyn tas till våra svenska förhållanden när det gäller t.ex. framtagandet av funktionsprovningsmetoder gällande beständighet, och särskilt då beständigheten i nordiskt klimat, samt att integrera miljöfrågorna i arbetet.

More information about the committèes work:

Now working on 5 standards
EN 197-1, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
EN 15368, Hydraulic binder for non-structural applications - Definition, specifications and conformity criteria
EN 197-2, Cement - Part 2: Conformity evaluation
Decision 01-2018 - prCEN TS - Determination of C3A, Decision 01-2018 - prCEN TS - Determination of C3A
EN 413-1, Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
Show more Show less
Published 41 standards
Show more Show less
Participants 6 companies and organizations
Cementa AB, Degerhamn
Cementa AB, Malmö
Cemex AB, Malmö
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Gävle
Show more Show less
International participation 10 international committees
ISO/TC 74, Cement and lime
CEN/TC 51, Cement and building limes
CEN/TC 51/WG 10, Masonry cement
CEN/TC 51/WG 11, Building lime
CEN/TC 51/WG 12, Special performance criteria
CEN/TC 51/WG 13, Assessment of conformity
CEN/TC 51/WG 14, Hydraulic binders for road bases
CEN/TC 51/WG 15, Revision of methods of testing cement
CEN/TC 51/WG 16, Artificial hydraulic lime
CEN/TC 51/WG 6, Definitions and terminology of cement
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Construction materials and building


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Robin Jakobsson

Robin Jakobsson
Project manager
+46855552069
Robin.jakobsson@sis.se

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Project manager
+46855552195
jonas.liedberg@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Project assistant
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se

Related