Standardization · SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindemedel vid tillverkning av bruk (för murning och putsning) och för tillverkning av andra byggprodukter. Kommittén för cement och byggkalk deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, inom det europeiska och det globala standardiseringsarbetet.

Standardiseringsarbetet berör ordinär cement, cement med särskilda egenskaper (lågvärmeutvecklande, lågalkaliska, sulfatresistenta, etc.), murcement och byggkalk för murning och putsning, samt markstabilisering.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att hänsyn tas till våra svenska förhållanden när det gäller t.ex. framtagandet av funktionsprovningsmetoder gällande beständighet, och särskilt då beständigheten i nordiskt klimat, samt att integrera miljöfrågorna i arbetet.

More information about the committèes work:

Now working on 6 standards
SS 134202, Cement - Composition and requirements for cement with moderate heat of hydration
EN 413-1, Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
EN 15368, Hydraulic binder for non-structural applications - Definition, specifications and conformity criteria
EN 197-1, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
EN 459-2, Building lime - Part 2: Test methods
EN 197-5, Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI
Show more Show less
Published 39 standards
Show more Show less
Participants 6 companies and organizations
Cementa AB, Degerhamn
Cementa AB, Malmö
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Schwenk Sverige AB, Malmö
Thomas Concrete Group AB, Göteborg
Trafikverket, Solna
Show more Show less
International participation 9 international committees
ISO/TC 74, Cement and lime
CEN/TC 51, Cement and building limes
CEN/TC 51/WG 10, Masonry cement
CEN/TC 51/WG 11, Building lime
CEN/TC 51/WG 12, Special performance criteria
CEN/TC 51/WG 13, Assessment of conformity
CEN/TC 51/WG 14, Hydraulic binders for road bases
CEN/TC 51/WG 15, Revision of methods of testing cement
CEN/TC 51/WG 6, Definitions and terminology of cement
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Construction materials and building (91)


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Robin Jakobsson
Project manager
robin.jakobsson@sis.se

Linn Holegård
Project assistant
linn.holegard@sis.se

Related