Standardization · SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter, främst av gran och furu i Sverige, omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneringsmedel, bärande träkonstruktioner, dörrar och fönster, golv, trappor, träbaserade skivor och byggsystem. Kommittén verkar bland annat för att svenska och nordiska traditioner ska tillvaratas.

Kommittén för trä har i decennier varit med och utveckla väldefinierade produktstandarder för furu och gran, som är vanligt förekommande material i Sverige och Norden. Det är därför viktigt att vi i Sverige är med och påverkar, så att de svenska och nordiska traditionerna tillvaratas genom globalisering.

De europeiska och globala standarderna kompletteras efter behov med gemensamma nordiska eller rent nationella standarder. Exempelvis på nationella standarder är mått och profiler, som bidrar till att marknadens aktörer får nytta av de tekniska specifikationerna för att definiera sina krav.

More information about the committèes work:

Mer om TK 182- Trä
Now working on 49 standards
SS 232812, Timber - Wood trim - Sizes
EN 15119-1, Durability of wood and wood-based products - Dertermination from preservative treated wood to the environment - Pat 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 - Laboratory method
EN 14592, Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
ISO 17300-1.2, Wood residue and post-consumer wood - Classification - Part 1: Vocabulary
EN 1611-2, Sawn timber — Appearance grading of softwoods — Part 2: Other species
EN 16718, Wood and wood based products - Dosage of the total organic carbon (TOC) in wood and wood based products
ISO 13912, Structural timber - Machine strength grading - Basic principles
ISO/TR 21136, Timber structures - Vibration performance criteria for timber floors
EN 14374, Timber structures - Laminated veneer lumber (LVL) - Requirements
ISO/TR 19623, Timber structures - Glued laminated timber - Assignment of glued laminated timber characteristic values from laminate properties
SS 232718, -
ISO 22390, Timber structures - Laminated veneer lumber - Structural properties
EN 1534, Wood flooring and parquet - Determination of resistance to indentation - Test method
ISO/TR 21141, Timber structures - Timber connections and assemblages - Yield and ultimate characteristics and ductility from test data
ISO 8970, Timber structures - Testing of joints made with mechanical fasteners - Requirements for timber density
ISO 13061-5, Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens -- Part 5: Determination of strength in compression perpendicular to grain
EN 16351, Timber structures - Cross laminated timber - Requirements
EN 113-1, Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
EN 113-2, Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
EN 1390, Wood preservatives - Determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method
EN 84, Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Leaching procedure
EN 73, Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Evaporative ageing procedure
EN 460, Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes
EN 14128, Durability of wood and wood-based products - Efficacy criteria for curative wood preservatives as determined by biological tests
EN 12404, Durability of wood and wood-based products - Assessment of the effectiveness of a masonry fungicide to prevent growth into wood of Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Laboratory method
EN 13647, Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics
EN 13629, Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards
ISO 23478, Bamboo structures - Glued laminated bamboo - Test methods for determination of physical and mechanical properties
ISO 22156, Bamboo - Structural design
ISO 22389-2, Timber structures - Bending applications of I-beams - Part 2: Component performance and manufacturing requirements
ISO 13061-6:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain - Amendment 1
ISO 13061-7:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 7: Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain - Amendment 1
EN 13986:2004+A1:2015/A2, Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Methods of test for evaluation of long-term , Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
EN ISO 8970, Timber structures - Testing of joints made with mechanical fasteners - Requirements for timber density (ISO/DIS 8970:2018)
ISO 19993, Timber structures - Glued laminated timber - Face and edge joint cleavage test
ISO PRF 3129, Wood -- Sampling methods and general requirements for physical and mechanical testing of small clear wood specimens
EN 16755/Amd, Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications
ISO 12460-3, Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method
EN 14081-2:2018/A1, Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing
EN 14081-3, Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
ISO 24294, Timber - Round and sawn timber - Vocabulary
CEN/TR 14734, Durability of wood and wood-based products — Determination of treatability of timber species to be impregnated with wood preservatives — Laboratory method
EN 351-1, Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood- Part 1 Classification of preservative penetration and retention
EN 351-2, Durability of wood and wood-based products-Preservative-treated solid wood- Part 2 Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood
EN 384:2016+A1:2018/A2, Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density
ISO 24322, Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
ISO 24323, Design methods for vibrational serviceability of timber floors
EN ISO 12460-3, Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method (ISO/DIS 12460-3:2019)
Show more Show less
Published 260 standards
Show more Show less
Working group 9 workgroups
SIS/TK 182/AG 01, Rundvirke
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror
SIS/TK 182/AG 03, Beständighet
SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner
SIS/TK 182/AG 05, Dörrar och fönster
SIS/TK 182/AG 06, Trägolv
SIS/TK 182/AG 07, Trappor
SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor
SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem
Show more Show less
Participants 13 companies and organizations
Akzo Nobel Adhesives AB, Årsta
Arbio AB, Stockholm
Construction Software Center Europe AB, Skellefteå
Fromm Sverige AB, Järfälla
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linnéuniversitetet, Växjö
Pergo (Europe) AB, Trelleborg
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Signode Industrial Group AB, Täby
Svenska Träskyddsföreningen, Uppsala
Trafikverket, Jönköping
Uppsala universitet Inst. för Kemi Fysik Astronomi, Uppsala
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 165, Timber structures
ISO/TC 218, Timber
CEN/TC 112, Wood-based panels
CEN/TC 124, Timber structures
CEN/TC 175, Round and sawn timber
CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5: Design of timber structures
CEN/TC 38, Durability of wood and derived materials
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Wood technology Chemical technology Wood-protecting chemicals Wood-based panels General Plywood Fibre and particle boards Other Construction materials and building Elements of buildings Eurocodes Structures of buildings Eurocode 5, Design of timber structures Timber structures Building design stage Round and sawn timber Floor coverings Ceilings, floors, stairs