Standardization · SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter, främst av gran och furu i Sverige, omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneringsmedel, bärande träkonstruktioner, dörrar och fönster, golv, trappor, träbaserade skivor och byggsystem. Kommittén verkar bland annat för att svenska och nordiska traditioner ska tillvaratas.

Kommittén för trä har i decennier varit med och utveckla väldefinierade produktstandarder för furu och gran, som är vanligt förekommande material i Sverige och Norden. Det är därför viktigt att vi i Sverige är med och påverkar, så att de svenska och nordiska traditionerna tillvaratas genom globalisering.

De europeiska och globala standarderna kompletteras efter behov med gemensamma nordiska eller rent nationella standarder. Exempelvis på nationella standarder är mått och profiler, som bidrar till att marknadens aktörer får nytta av de tekniska specifikationerna för att definiera sina krav.

More information about the committèes work:

Mer om TK 182- Trä
Now working on 47 standards
SS 232812, Timber - Wood trim - Sizes
EN 15119-1, Durability of wood and wood-based products - Dertermination from preservative treated wood to the environment - Pat 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 - Laboratory method
EN 14592, Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
ISO 17300-1.2, Wood residue and post-consumer wood - Classification - Part 1: Vocabulary
EN 1611-2, Sawn timber — Appearance grading of softwoods — Part 2: Other species
EN 16718, Wood and wood based products - Dosage of the total organic carbon (TOC) in wood and wood based products
ISO 13912, Structural timber - Machine strength grading - Basic principles
ISO/TR 21136, Timber structures - Vibration performance criteria for timber floors
EN 14374, Timber structures - Laminated veneer lumber (LVL) - Requirements
ISO/TR 19623, Timber structures - Glued laminated timber - Assignment of glued laminated timber characteristic values from laminate properties
SS 232718, -
ISO/TR 21141, Timber structures - Timber connections and assemblages - Yield and ultimate characteristics and ductility from test data
EN 16351, Timber structures - Cross laminated timber - Requirements
EN 460, Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes
EN 13647, Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics
EN 17456, Wood flooring and parquet - Determination of top layer delamination of multilayer elements - Test method
ISO 23478, Bamboo structures - Glued laminated bamboo - Test methods for determination of physical and mechanical properties
ISO 22156, Bamboo - Structural design
ISO 13061-6:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain - Amendment 1
ISO 13061-7:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 7: Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain - Amendment 1
EN 13986:2004+A1:2015/A2, Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Methods of test for evaluation of long-term , Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
EN 14081-2:2018/A1, Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing
EN 14081-3, Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
ISO 24294, Timber - Round and sawn timber - Vocabulary
EN 351-1, Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood- Part 1 Classification of preservative penetration and retention
EN 351-2, Durability of wood and wood-based products-Preservative-treated solid wood- Part 2 Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood
EN 384:2016+A1:2018/A2, Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density
ISO 24322, Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
ISO 24323, Design methods for vibrational serviceability of timber floors
EN 12037, Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method
EN 1001, Durability of wood and wood-based products - Terminology
EN 14322, Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Definition, requirements and classification
EN 14323, Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Test methods
ISO 4556, Wood raw parquet blocks — General characteristics
ISO 4561, Wood raw parquet blocks — Classification of parquet blocks
ISO 4562, Solid wood parquet -Classification of parquet strips
ISO 8965, Logging industry - Technology - Vocabulary
EN 13353, Solid wood panels (SWP) - Requirements
ISO 13061-18, Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Vocabulary
ISO 5257, Bamboo Structures — Engineered bamboo composites — Evaluation requirements
EN 15736, Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of punched metal plate fasteners in handling and erection of prefabricated trusses
ISO 13061-8, Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear specimen — Part 8: Determination of ultimate strength in shearing parallel to grain
ISO 23823, General requirements for solid wood frame
EN 14734, Durability of wood and wood-based products — Determination of treatability of timber species to be impregnated with wood preservatives — Laboratory method
CEN/TR , Bonded-in-rods in timber structures — Design and execution
EN 12369-3, Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid wood panels
Show more Show less
Published 260 standards
Show more Show less
Working group 9 workgroups
SIS/TK 182/AG 01, Rundvirke
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror
SIS/TK 182/AG 03, Beständighet
SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner
SIS/TK 182/AG 05, Dörrar och fönster
SIS/TK 182/AG 06, Trägolv
SIS/TK 182/AG 07, Trappor
SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor
SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem
Show more Show less
Participants 28 companies and organizations
Akzo Nobel Adhesives AB, STOCKHOLM
Arbio AB, STOCKHOLM
Boverket, KARLSKRONA
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola Div. of Structural Engineering,
Construction Software Center Europe AB, SKELLEFTEÅ
Fromm Sverige AB, JÄRFÄLLA
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Linnéuniversitetet, Växjö
Linnéuniversitetet Institutionen för maskinteknik, VÄXJÖ
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Masonite Beams AB, RUNDVIK
Moelven Töreboda AB, TÖREBODA
Norrskog Wood Products AB, Östavall
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, STOCKHOLM
RISE Research Institutes of Sweden AB, VÄXJÖ
RISE Research Institutes of Sweden AB, SKELLEFTEÅ
Rundvirke Poles AB, LUDVIKA
Rune Karlsson Byggprojektering i Hedemora, Hedemora
Sandreef Consulting,
Signode Industrial Group AB, TÄBY
Skogsstyrelsen, JÖNKÖPING
Svenska Träskyddsföreningen, STOCKHOLM
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, UPPSALA
Trafikverket, Jönköping
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Show more Show less
International participation 8 international committees
ISO/TC 165, Timber structures
ISO/TC 218, Timber
ISO/TC 89, Wood-based panels
CEN/TC 112, Wood-based panels
CEN/TC 124, Timber structures
CEN/TC 175, Round and sawn timber
CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5: Design of timber structures
CEN/TC 38, Durability of wood and derived materials
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Wood technology (79) Chemical technology (71) Wood-protecting chemicals (71.100.50) Wood-based panels (79.060) General (79.060.01) Plywood (79.060.10) Fibre and particle boards (79.060.20) Other (79.060.99) Construction materials and building (91) Elements of buildings (91.060) Eurocodes (91.070) Structures of buildings (91.080) Eurocode 5, Design of timber structures (91.070.05) Timber structures (91.080.20) Building design stage (94) Round and sawn timber (94.300) Floor coverings (97.150) Ceilings, floors, stairs (91.060.30)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Annika Stenmark
Project manager
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren
Project assistant
linda.mellgren@sis.se