Standardization · SIS/TK 181

Brandsäkerhet

Vid brand i en byggnad är det viktigt att såväl de byggmaterial som används som att hela byggnaden svarar mot ställda krav på säkerhet. Kommittén ansvarar för att utveckla standarder för att bedöma brandrisker, för att säkerställa byggnaders brandsäkerhet och för att värdera byggmaterials brandegenskaper.

Kommittén för Brandsäkerhet deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder. Målet är att de byggprodukter som tillverkas och de beräkningsmetoder för dimensionering som används på brandområdet bidrar till avsedd brandsäkerhet i nya och befintliga byggnader och andra fysiska miljöer, i så väl Sverige som internationellt, samt att brandprodukterna har optimala brandtekniska egenskaper vad gäller säkerhet, ekonomi och miljö. 

Den svenska kommittén för brandsäkerhet deltar aktivt i arbetet med framtagandet av de europastandarder som ligger till grund för CE-märkning av byggprodukter, likväl som utvecklandet av nya provmetoder och analytisk dimensionering av byggnadens brandsäkerhet. Detta för att svenska kunskaper och intressen skall tillvaratas i morgondagens standarder. Boverket åberopar så kallad euroklass, som bestäms vid provning av produkter, som därefter klassificeras med hjälp av den europeiska klassificeringsstandarden. Detta är även en viktig del av harmoniseringen för en europeisk byggproduktmarknad. 

More information about the committèes work:

Now working on 75 standards
ISO 23693-3, Determination of the resistance to gas explosions of passive fire protection materials - Part 3: Structural elements
ISO 20902-2, Fire test procedures for divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical industries - Part 2:Additional procedures for pipe penetration and cable transit sealing systems
ISO 23693-2, Determination of the resistance to gas explosions of passive fire protection materials - Part 2: Divisional elements
ISO/TR 22899-2, Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection - Part 2: Guidance on classification and implementation methods
ISO/TR 24188, Large outdoor fires and the built environment - Global overview of different approaches for standardization
EN 13381-7:2019/Amd 1, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members
ISO 29903-1, Guidance for the comparison of toxic gas data from different tests - Part 1: General
ISO 22899-1, Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials - Part 1: General requirements
ISO 26367-3, Guidelines for assessing the adverse environmental impact of fire effluents - Part 3: Sampling and analysis
ISO 24678-9, Fire safety engineering - Requirements governing algebraic equations - Part 9: Ejected flame from an opening
ISO 14697, Reaction to fire tests - Guidance on the choice of substrates for building and transport products
EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO/DIS 11925-2:2018)
ISO 5660-1:2015/Amd 1, Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement) - Amendment 1
ISO 23693-1, Determination of the resistance to gas explosions of passive fire protection materials - Part 1: General Requirements
ISO 20710-2, Fire safety engineering - Active fire protection systems - Part 2: Estimation of heat detection time
ISO/TS 23657, Reaction to fire test for sandwich panel building systems - Intermediate-scale box test
EN 1366-12:2014/A1, Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork
ISO/TR 17252, Fire tests - Applicability of reaction to fire tests to fire modelling and fire safety engineering
EN 1363-1, Fire resistance tests - Part 1: General requirements
ISO/TS 19677, Guidelines for assessing the adverse impact of wildland fires on the environment and to people through environmental exposure
ISO 11925-2, Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test
ISO/TS 12828-3, Validation method for fire gas analysis - Part 3: Considerations related to interlaboratory trials with fire effluents chemical analyses
SS-INSTA 952, Fire safety engineering - Review and control in the building process
SS-INSTA 951, Fire safety engineering - Probabilistic methods for verifying fire safety design in buildings
ISO PRF 834-2, Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples
EN 1366-8, Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts
EN 1366-1:2014/A1, Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation ducts
EN 13238, Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
EN ISO 1182, Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test
ISO 1182, Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility test
EN 1366-5, Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts
EN 1366-3, Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
EN 13381-1, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
EN 13381-10, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bars in tension'.
EN 13823, Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
EN 1366-4, Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
ISO 13571-1, Life-threatening components of fire - Part 1: Guidelines for the estimation of time to compromised tenability in fires
ISO 20710-1, Fire safety engineering -Active fire protection systems -Part 1: General principles
ISO 21524-1, Product Standard Fire Resistance - Active Fire Curtains -Part 1: Requirements
ISO/TS 19850, Fire tests - method for evaluating the potential use of LED (light emitting diode) as alternative to white light for measuring the smoke density and smoke production rate in fire test
EN 15254-3, Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 3: Lightweight partitions
EN 15269-1, Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements
ISO 26367-1, Guidelines for assessing the adverse environmental impact of fire effluents - Part 1: General
ISO 834-13, Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 13: Requirements for the testing and assessment of applied fire protection to steel beams with web openings
EN 15269-20, Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for doors, shutters and openable windows
ISO 13785-2, Reaction-to-fire tests for façades - Part 2: Large-scale test
ISO/TR 23932-2, Fire safety engineering - General principles - Part 2: Example of a dry cleaning store
ISO 16733-2, Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design fires - Part 2: Design fires
ISO/TS 5660-5, Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 5: Dynamic measurement under oxygen reduced atmospheres
ISO/TR 21721, Guidance on the calculatioin of asymmetrical partitions / vertical membranes with respect to their fire resistance performance
EN 17020-1, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 1: Durability of self-closing of hinged and pivoted steel doorsets
ISO 834-14, Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 14: Requirements for the testing and assessment of applied fire protection to solid steel bar
ISO 21397, FTIR analysis of fire effluents in cone calorimeter tests
ISO 19703:2010/Amd 1, Generation and analysis of toxic gases in fire - Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires
ISO 20413, Fire safety engineering - Survey of performance-based safety design practices in different countries
EN 17020-4, Extended application of test results on durability of self-closing for doorsets and openable windows - Part 4: Durability of self-closing of fire resistance hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows
EN 17020-3, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 3: Durability of self-closing of steel sliding doorsets
EN 17020-2, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 2: Durability of self-closing of steel rolling shutters
ISO 20902, Fire Separating Elements Exposed to Engulfing Hydrocarbon Fires
ISO 17755-2, Fire safety - Statistical data collection - Part 2: Definition of terms
ISO 20414, Fire safety engineering - Verification and validation protocol for building fire evacuation models
EN 13381-7, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members
EN 13501-3, Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers
ISO/TR 22898, Review of outputs for fire containment tests for buildings in the context of fire safety engineering
ISO/TR 19676, Fire threat to people - Methodology and examples of tenability assessment
ISO/TR 17886, Fire safety engineering - Design of evacuation experiments
ISO 29763, Fire Safety Engineering - Requirements governing algebraic equations - Thermal radiation from pool fire flames
ISO/TR 24679-5, Fire safety Engineering - Performance of structure in fire - Part 5: Example of a multi-storey building in New Zealand
ISO/TR 24679-4, Fire safety Engineering - Performance of structure in fire - Part 4: Example of a multi-storey building in Japan
ISO N1344_Smoke_box gas analysis, Smoke_box gas analysis
ISO/TR 15655, Fire resistance - Tests for thermo-physical and mechanical properties of structural materials at elevated temperatures for fire engineering design
ISO/TR 24679-2, Fire safety Engineering - Performance of structure in fire - Part 2: Example of an airport terminal
ISO 16405, Measurement of toxic gas production using FTIR technique for room corner test and open calorimetry
ISO/TR 5660-3, Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 3: Guidance on measurement
ISO 16731, Fire Safety Engineering - Data needed for fire safety engineering
Show more Show less
Published 129 standards
Show more Show less
Participants 24 companies and organizations
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Boverket, Karlskrona
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB, Malmö
Daloc Futura AB, Töreboda
EOV Sverige AB, Stenungsund
Icopal AB, Malmö
Kingspan Insulation AB, Mölndal
Kiwa Swedcert, Karlskrona
Linnéuniversitetet Institutionen för teknik TEK, Växjö
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds universitet, Lund
Lunds Universitet Avd. för Brandteknik och Riskhantering, Lund
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Paroc AB, Skövde
Polyseam AB, Årsta
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Roxtec International AB, Karlskrona
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Saint-Gobain Sweden AB / Gyproc, Bålsta
Schneider Electric Sverige AB, Nyköping
Svensk Ventilation AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 35 international committees
ISO/TC 92, Fire safety
ISO/TC 92/SC 1, Fire initiation and growth
ISO/TC 92/SC 1/WG 10, Calibration of heat flux meters
ISO/TC 92/SC 1/WG 11, Applicability of reaction to fire tests to FSE
ISO/TC 92/SC 1/WG 15, Joint WG between ISO/TC 92/SC 1 and ISO/TC 126: Ignition propensity of cigarettes
ISO/TC 92/SC 1/WG 5, Rate of heat release tests
ISO/TC 92/SC 1/WG 7, Large and intermediate scale tests
ISO/TC 92/SC 2, Fire containment
ISO/TC 92/SC 2/WG 1, General requirements
ISO/TC 92/SC 2/WG 2, Calculation methods
ISO/TC 92/SC 2/WG 3, Fire resistance tests for doors, shutters and glazed elements
ISO/TC 92/SC 2/WG 6, Sealed penetrations of fire resistant separating elements
ISO/TC 92/SC 2/WG 8, Jet fires
ISO/TC 92/SC 3, Fire threat to people and environment
ISO/TC 92/SC 3/WG 2, Fire chemistry
ISO/TC 92/SC 3/WG 5, Prediction of toxic effects of fire effluents
ISO/TC 92/SC 3/WG 6, Fire Threat to the Environment
ISO/TC 92/SC 4, Fire safety engineering
ISO/TC 92/SC 4/WG 1, Application of fire safety performance concepts to design objectives
ISO/TC 92/SC 4/WG 11, Behaviour and movement of people
ISO/TC 92/SC 4/WG 12, Structures in fires
ISO/TC 92/SC 4/WG 6, Design fire scenarios and design fires
ISO/TC 92/SC 4/WG 7, Assessment, verification and validation of fire models and computer codes
ISO/TC 92/SC 4/WG 9, Calculation methods for FSE
ISO/TC 92/WG 11, Technical programme management group (TPMG)
ISO/TC 92/WG 8, Fire terms and definitions
CEN/TC 127, Fire safety in buildings
CEN/TC 127/WG 1, Structural and separating elements
CEN/TC 127/WG 2, Services
CEN/TC 127/WG 3, Follow-up of published standards
CEN/TC 127/WG 4, Technical advice to product TCs
CEN/TC 127/WG 5, Roofs
CEN/TC 127/WG 7, Classification
CEN/TC 156/WG 9, Fire precautions for air distribution systems in buildings
CEN/TC 401, RIP Cigarettes
Show more Show less
Financing

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. 

Läs mer

Subjects

Environment, health protection, safety Protection against fire Ignitability and burning behaviour of materials and products