Standardization · SIS/TK 177

Tätskikt för byggnadsverk

Den klart största marknaden för tätskikt är taksektorn, där bituminösa membran traditionellt sätt varit det vanligaste, även om syntetiska takmembran blir allt vanligare. Kommittén arbetar fram standarder för flexibla mattor både för tätning av tak och broar.

Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i det europeiska standardiseringsarbetet inom området för flexibla mattor för tätning av tak och broar. Kommittén arbetar på ett aktivt sätt för att svenska synpunkter ska tas till vara i kommande standarder eller vid reviderande av befintliga standarder på Europanivå, samt att ta fram och revidera nationella standarder. Att överföra europeiska och internationella resultat till svenska standarder samt att medverka till standardens tillämpning i svenskt näringsliv, är också något som kommittén arbetar med.

Det europeiska standardiseringsarbetet med tätskiktsmattor på broar startades efter ett förslag från Sverige. Bakgrunden till förslag och engagemang var att ett omfattande arbete hade lagts ned av Vägverket och VTI, som innebar ett provningsprogram för tätskiktsmattor för broar. Kommittén ansåg att det borde vara användbart även för övriga Europa. En arbetsgrupp som med namnet WG 6, Bridge Deck Waterproofing, bildades under CEN/TC 254, Flexible Sheets for Waterproofing. Samtidigt tog Sverige också på sig ordförandeskapet och sekretariatet för WG 6. 

More information about the committèes work:

Now working on 10 standards
EN CENTC254 N1781, Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of bonded flexible sheets for roof waterproofing
EN 17388-2, Flexible sheets for waterproofing — Environmental product declarations - Product Category Rules for bituminous and synthetic flexible sheets — Part 2: Cradle to gate with options
EN 17388-1, Flexible sheets for waterproofing — Environmental product declaration - Product Category Rules for bituminous and synthetic flexible sheets for (roof) waterproofing — Part 1: Cradle to grave
EN 13859-2:2004/prA1, Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls
EN 13859-1:2014/prA1, Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing
EN 13707, Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics
EN 1849-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and rubber sheets for roof waterproofing
EN 17048, Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete - Definitions and characteristics
EN 13984, Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers - Definitions and characteristics
EN 14695, Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete - Definitions and characteristics
Show more Show less
Published 68 standards
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
Constructech Sweden AB, Strängnäs
Icopal AB, Malmö
Kingspan Insulation AB, Mölndal
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Paroc AB, Skövde
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SealEco AB, Värnamo
Trafikverket, Jönköping
Show more Show less
International participation 9 international committees
CEN/TC 254, Flexible sheets for waterproofing
CEN/TC 254/SC 1, Bitumen sheeting
CEN/TC 254/SC 2, Synthetic sheets
CEN/TC 254/WG 1, Coordination
CEN/TC 254/WG 10, Ageing
CEN/TC 254/WG 15, PCR
CEN/TC 254/WG 3, Material properties relevant to wind uplift resistance
CEN/TC 254/WG 6, Bridge deck waterproofing
CEN/TC 254/WG 9, Underlays for discontinuous roof coverings
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Subjects

Construction materials Binders, sealing materials