Standardization · SIS/TK 173

Temporära konstruktioner

Byggnadsställningar underlättar det dagliga arbetet vid till exempel ny- och ombyggnation. Det är viktigt att byggnadsställningar är säkra och uppfyller de krav som ställs för att de ska klara de påfrestningar som de utsätts för, såsom belastningar, vind och kyla. Kommittén arbetar därför för att det ska finnas standarder för utförande- och monteringskrav för byggnadsställningar.

Kommittén för byggnadsställningar är med och utvecklar standarder för utförande- och monteringskrav för byggnadsställningar. Nuvarande krav gäller för byggnadsställningar vars stabilitet är säkrad till en intilliggande konstruktion, men är generellt tillämpbara även för andra ställningar. Arbetet omfattar även regler för utförande av vissa material och allmänna regler för värdering av prefabricerade tillbehör.

Sverige har sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen Väderskydd (Temporary roofing and encapsulation constructions). Den här gruppen utvecklar en helt ny europastandard för väderskydd. Det är kostnadseffektivt ifall man kan arbeta även vid nederbörd. Ofta ställs väderskydden ovanpå ställningar, som kanske inte är dimensionerade för denna ytterligare last. Detta medför att det krävs krav på dimensioneringen av väderskydd. En del tillverkare använder för låga värden på snölast respektive vindhastighet. Problem med ansvar kan förekomma om olika parter ansvarar för ställningen respektive för väderskyddet och ingen tar ansvar för helheten.

Sverige har även sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen Skyddsräcken (Guardrails for temporary works).

More information about the committèes work:

Now working on 3 standards
EN 1004, Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
EN 13200-2, Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics
EN 13200-6, Spectator facilities - Part 6: Demountable stands
Published 41 standards
Show more Show less
Participants 14 companies and organizations
Combisafe International AB, Rosersberg
HAKI AB, Sibbhult
Hultafors Group AB, Bollebygd
Layher AB, Upplands Väsby
Layher AB, Göteborg
MonZon Sverige AB, Göteborg
PERI Sverige AB, Halmstad
PlusEight System AB, Hindås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Safety Solutions Jonsereds AB, Frösön
Safetyrespect AB, Östersund
Ställningsentreprenörerna STIB, Sölvesborg
Svensk Ställningskonsult AB, Ballingslöv
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Show more Show less
International participation 7 international committees
CEN/TC 152, Fairground and amusement park machinery and structures - Safety
CEN/TC 315, Spectator facilities
CEN/TC 53, Temporary works equipment
CEN/TC 53/WG 10, Guardrails for temporary works
CEN/TC 53/WG 15, Execution
CEN/TC 53/WG 3, Tubes and fittings
CEN/TC 53/WG 4, Mobile access towers
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Subjects

Environment, health protection, safety (13) Protective equipment (13.340) Other (13.340.99) Construction materials and building (91) Civil engineering (93) Construction equipment (91.220) Earthworks, excavations, foundation construction, underground works (93.020) Building design stage (94) Roof and roof safety (94.650)