Standardization · SIS/TK 172

Värdeförvaringsenheter

Pengar, värdehandlingar och värdeföremål kan behöva skyddas från till exempel brand och stöld. Kommitténs standardiseringsarbete syftar till att öka säkerheten för hantering av dessa samt att göra det möjligt för köpare att jämföra säkerhetsnivåerna hos produkter och jämföra liknande produkter från olika tillverkare.

Kommittén för värdeförvaringsenheter är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram standarder för provning och klassificering av inbrottsskydd hos värdeförvaringsenheter såsom stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, värdeskåp, valv, valvdörrar, serviceboxar, deponeringsskåp och skåp till betalningsautomater. Utöver detta arbetar kommittén även med standarder för provning och klassificering av brandskydd hos förvaringsskåp och förvaringsrum, samt lås till olika värdeförvaringsenheter. 

Arbetet med att utforma gemensamma krav på värdeförvaringsenheter startade på 1950-talet med att minimikrav på säkerhetsskåp önskades från bland annat försäkringsbolagen. 

More information about the committèes work:

Now working on 4 standards
N283 NWIP Secure storage units, Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening - distributed systems
EN 15713, Secure destruction of confidential material - Code of practice
EN 15659, Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units
EN 1047-1, Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
Show more Show less
Working group 4 workgroups
SIS/TK 172/AG 01, Inbrottsskydd
SIS/TK 172/AG 02, Brandskydd
SIS/TK 172/AG 03, Lås till värdeförvaringsenheter
SIS/TK 172/AG 04, Infärgning m.m. av sedlar
Show more Show less
Participants 13 companies and organizations
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Claves International AB, Nacka
dormakaba Sverige AB, Västra Frölunda
Engtex AB, Mullsjö
Gunnebo Nordic AB, Göteborg
Kammarkollegiet, Stockholm
Profsafe AB, Anderstorp
Robur Safe AB, Slöinge
Säkerhetspolisen SÄPO, Stockholm
Scandinavian Safe AB, Huddinge
Secura Sweden AB, Uppsala
SSF Service AB, Stockholm
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 4 international committees
CEN/TC 263, Secure storage of cash, valuables and data media
CEN/TC 263/WG 1, Secure storage - Resistance to burglary
CEN/TC 263/WG 2, Secure storage - Resistance to fire
CEN/TC 263/WG 3, High secure locks for secure storage containers
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Subjects

Environment, health protection, safety Protection against crime