Standardization · SIS/TK 169

Småskalig utrustning för värmeproduktion

Genom standardiseringsarbetet vill man utarbeta metoder för att mäta effektivitet och utsläpp, lägga fast konstruktions- och säkerhetskrav samt standardisera metoder för att verifiera kraven. Projektet omfattar pelletsbrännare, ved- och pelletpannor, kaminer och andra lokaleldstäder samt gas- och oljebrännare.

Kommittén Småskalig utrustning för värmeproduktion hette tidigare "Pelletsbrännare". Europastandardiseringen av pelletsbrännare påbörjades år 2001 för att stödja och öka användningen av biobränslen och därmed begränsa utsläppen av koldioxid. Genom att arbeta för att lika krav och samma provningsmetoder införs i Europa kommer den svenska exporten att underlättas. 

More information about the committèes work:

Läs mer
Now working on 20 standards
Decision Buffer tanks + working draft , NWIP Central heating boilers — Specification for indirectly heated unvented (closed) metallic pressurized buffer tanks — Requirements, testing and marking
EN Decision Buffer tanks + working draft, Central heating boilers — Specification for indirectly heated unvented (closed) metallic pressurized buffer tanks — Requirements, testing and marking
EN 267, Forced draught burners for liquid fuels
EN 303-5, Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
EN 12514, Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
CEN/TC 47 N 678, Resistance of metallic materials to liquid biogenic and alternative fuels and their blends
EN , Residential solid fuel burning appliances - 2-X Roomheater or inset appliances fired by woodlog and/or pellet
ISO 23550:2011/DAmd 1, Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements - Amendment 1
EN 303-6, Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ISO 23551-6, Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 6: Thermoelectric flame supervision controls
EN 16510-2-6, Residential solid fuel burning appliances - Part 2-6: Mechanically by wood pellets fed roomheaters, inset appliances and cookers
ISO 23553-1, Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular requirements - Part 1: Automatic and semi-automatic valves
EN 16510-2-4, Residential solid fuel burning appliances - Part 2-4: Independent boilers - Nominal heat output up to 50 kW
EN 16510-2-3, Residential solid fuel burning appliances - Part 2-3: Cookers
EN 16510-2-2, Residential solid fuel burning appliances - Part 2-2: Inset appliances including open fires
EN 16510-2-1, Residential solid fuel burning appliances - Part 2-1: Roomheaters
EN 15332, Heating boilers - Energy assessment of hot water storage systems
ISO 22967-2, Forced draught oil burners
EN , Heating boilers - Heating boilers for solid biofuels, automatically stoked, nominal heat output in the range of 500 kW - 1000 kW - Terminology, field measurements of emissions and efficiency.
EN 16647/A1, Fireplaces for liquid fuels - Decorative appliances producing a flame using alcohol based or gelatinous fuel - Use in private households
Show more Show less
Published 23 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 169/AG 01, Alkoholdrivna eldstäder
Participants 10 companies and organizations
Äfab Älvdalens Fastbränsleteknik AB, Lidköping
Enertech AB, Ljungby
Konsumentverket / KO, Karlstad
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, MetSta, Helsinki
Nibe AB, Markaryd
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, Ekerö
Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
Värmebaronen AB, Kristianstad
Show more Show less
International participation 9 international committees
ISO/TC 109, Oil burners
CEN/TC 295, Residential solid fuel burning appliances
CEN/TC 295/WG 5, Test methods
CEN/TC 295/WG 7, Slow release appliances
CEN/TC 295/WG 8, Mechanically fed appliances
CEN/TC 47, Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing
CEN/TC 57, Heating boilers
CEN/TC 57/WG 6, Airborne noise emissions
CEN/TC 57/WG 7, Pellets burners and pellet burner/boiler units
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Electric heaters Domestic and commercial equipment, entertainment, sports Domestic, commercial and industrial heating appliances Solid fuel heaters Other sources of energy Liquid fuel heaters Gas heaters