Standardization · SIS/TK 166

Förpackningslogistik och spårbarhet

SIS/TK 166 Förpackningslogistik och spårbarhet - har uppgått i SIS/TK 611.

Denna kommité, TK 166, har slagits ihop med TK 542 i en ny kommitté TK 611, Systemintegration för unika enheters identifiering och dess attribut - 
se sis.se/tk611 för mer information.

Många aktuella standardförslag inom TK 166 handlar om grundteknologi för Internet of Things och andra tekniker för Automatisk dataidentifiering och datafångst (AIDC) men arbetet handlar även om applikationstekniska lösningar som till exempel hur förpackningar automatiskt ska kunna identifieras och följas under transporter och vilken information som ska specificeras och hur detta görs.

Kommittén samlar all standardisering inom AIDC-teknologier så som streckkoder, 2D-koder, Data Matrix, QR, Radio Frekvens Identifiering-märkning av förpackningar (RFID), Real-time locating systems (RTLS), Optical Caracter recognition (OCR) och Internet of Things in the supply chain (IoT).

Arbetet i kommittén möjliggör påverkan på innehåll i internationella och europeiska standarder. För att få en tydlig bild av vilka standarder som deltagande i kommitteen ger inflytande över finns en förteckning av publicerade standarder här och en förteckning av standarder under utveckling här

More information about the committèes work:

Now working on 80 standards
ISO/IEC 23200, Test Method for RFID Tag Interference Rejection Performance
ISO/IEC 15434, Information technology - Automated Identification and Data Capture Techniques - Syntax for high-capacity ADC media
ISO/IEC 19823-16, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 16: Part 16:Crypto suite ECDSA-ECDH security services for air interface communications
ISO/IEC 22603, Standard for Electronic Labeling
N1396 NWI RFID IN RAIL, Information technology — RFID in rail
ISO/IEC 19823-22, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 22: Part 22: Crypto suite SPECK
ISO/IEC 19823-21, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 21: Part 21: Crypto suite SIMON
ISO/TR 22251, RFID Application Guidelines for Metal Returnable Transport Items
ISO/IEC 29167-19, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 19: Crypto suite RAMON security services for air interface communications
ISO/IEC 15963-2, Information technology - Radio frequency identification for item management - Unique identification for RF tags - Part 2: Part 2: Unique identification for RF tags registration procedures
ISO/IEC 15963-1, Information technology - Radio frequency identification for item management - Unique identification for RF tags - Part 1: Part 1: Unique identification for RF tags numbering systems
ISO/IEC TR 22417, Information technology - Internet of things (IoT) use cases
ISO/IEC 19823-19, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 19: Part 19: Crypto suite RAMON
ISO/IEC 22243, Information technology - Radio frequency identification for item management - Methods for localization of RFID tags
ISO/IEC 20924, Information technology - Internet of Things - Definition and Vocabulary
SIS-TS 308100, Information technology - for Internet of Things - Reference architecture
ISO/IEC 21823-1, Internet of things (IoT) - Interoperability for internet of things systems - Part 1: Framework
EN 17099, Information technology - Fish and fish products - requirements for labelling of distribution units and pallets in the trade of seafood products
ISO/IEC 21471, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specifications - Extended Rectangular Data Matrix (DMRE)
ISO/IEC 21277, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Crypto suite
ISO/IEC 20994, Object Identifier Assignments for the Internet of Things
ISO/IEC TS 17451-2, Packaging - Codification of contents for inventories for shipments of household goods and personal effects - Part 2: XML messaging structure for electronic transmission of inventory data
ISO/IEC 29167-22, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 22: Air interface for security services crypto suite SPECK
ISO/IEC 29167-21, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 21: Air interface for security services crypto suite SIMON
ISO/IEC 18000-4, Information technology - Radio-frequency identification for item management - Part 4: Parameters for air interface communications at 2,45 GHz Mode 3
ISO/IEC TR 18047-7, Information Technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 7: Test Methods for active air interface communications at 433 MHz
ISO/IEC TR 29158, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Direct Part Mark (DPM) Quality Guideline
ISO/IEC 29167-10, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 10: Crypto suite AES-128 security services for air interface communications
ISO/IEC 20830, Han Xin Code bar code symbology specification
ISO/IEC 24770-5, Information technology - Real Time Locating System (RTLS) device performance test methods - Part 5: Chirp spread spectrum (CSS) at 2,4 GHz air interface
EN 17071, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Electronic identification plate
ISO/IEC 19823-17, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 17: cryptoGPS
ISO/IEC 19823-13, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 13: Crypto suite Grain-128A
ISO/IEC 19823-10, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 10: Crypto suite AES-128
ISO/IEC 20248, Automatic identification and data capture techniques - Data structures - Digital Signature meta structure
ISO/IEC 29167-20, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part XX: Air interface for security services - Cryptographic Suite Algebraic Eraser
ISO/IEC 29167-13, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 13: Air Interface for security services - Crypto suite Grain-128A
ISO/IEC 19823-1, Information technology — Conformance test methods for security service crypto suites — Part 1: General requirements
ISO/IEC 18047-6, Information technology - Radio frequency identification device conformance test methods - Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz
ISO/IEC 18000-4/Amd 1, Information technology - Radio-frequency identification for item management - Part 4: Parameters for air interface communications at 2,45 GHz Mode 3 - Amendment 1: Extension with Mode 4
ISO/IEC 30141, Internet of Things Reference Architecture (IoT RA)
ISO/IEC 21451-2, Information technology - Smart transducer interface for sensors and actuators - Part 2: Serial point-to-point interface
ISO/IEC 21451-1, Information technology — Smart transducer interface for sensors and actuators — Part 1: Common network services
ISO/IEC 15426-2, Information Technology, Automatic Identification and Data Capture Techniques - Bar Code Verifier Conformance Specification - Part 2: Two-Dimensional Symbols
ISO/IEC 18046-4, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 4: Test methods for performance of RFID gates in libraries
ISO/IEC 24730-21:2012/Cor 1, Information technology - Real-time locating systems (RTLS) - Part 21: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 2,4 GHz air interface protocol: Transmitters operating with a single spread code and employing a DBPSK data encoding and BPSK spreading scheme
ISO/IEC 24770-61, Information technology - Real Time Locating Systems (RTLS) device performance test methods - Part 61: Low rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface
ISO/IEC 24769-61, Information Technology - Real Time Locating System (RTLS) Device Conformance Test Methods - Part 61: Low rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface
ISO/IEC 29167-18, Information technology- Automatic identification and data capture techniques - Part XX: Air interface for security services crypto suite -Hummingbird2
ISO/IEC 24770-62, Information technology - Real Time Locating Systems (RTLS) device performance test methods - Part 62: Low rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface
ISO/IEC 24769-62, Information Technology - Real Time Locating System (RTLS) Device Conformance Test Methods - Part 62: High rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface
ISO/IEC 18577, Information technology - Internet of Things (IoT) in the supply chain - Transport units
ISO/IEC 18576, Information technology - Internet of Things (IoT) in the supply chain - Returnable transport items (RTIs)
ISO/IEC 18575, Information technology - Internet of Things (IoT) in the supply chain - Products & product packages
ISO/IEC 18574, Information technology - Internet of Things (IoT) in the supply chain - Containerized cargo
ISO/IEC 15420:2009/Cor 1, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - EAN/UPC bar code symbology specification
ISO/IEC 29167-17, Information Technology - Automatic Identification and Data Capture Techniques - Part 17: Air Interface for Security Services Crypto Suite cryptoGPS
ISO/IEC 19762, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Harmonized vocabulary
ISO/IEC TS 29167-15, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 15 Air Interface for security services crypto suite XOR
ISO/IEC 29167-16, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 16: Air Interface for security services crypto suite ECDSA-ECDH
ISO/IEC 29167-14, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 14: Air Interface for security services crypto suite - AES OFB-like
ISO/IEC 29167-1, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Part 1: Security services for RFID air interfaces
ISO/IEC 24730-62, Information technology - Real time locating systems (RTLS) - Part 62: High rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface
ISO/IEC 24769-2, Information technology - Real-time locating system (RTLS) device conformance test methods - Part 2: Test methods for air interface communication at 2,4 GHz
ISO/IEC 24730-61, Information technology - Real-time locating systems (RTLS) - Part 61: Low rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface
ISO/IEC DIS 29167-13, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 13: Air Interface for security services - Crypto suite Grain-128A
ISO/IEC 29174-1, Information technology - UII scheme and encoding format for Mobile AIDC services - Part 1: Identifier scheme for multimedia information access triggered by tag-based identification
ISO/IEC 29167-12, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 12: Air Interface for security services crypto suite ECC-DH
ISO/IEC 29167-11, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 11: Air Interface for security services crypto suite PRESENT-80
ISO/IEC 29174-2, Information technology - UII scheme and encoding format for Mobile AIDC services - Part 2: Registration procedures
ISO/IEC 24728, Information Technology, Automatic Identification and Data Capture Techniques - Bar Code Symbology Specification - MicroPDF417
ISO/IEC 15438, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - PDF417 bar code symbology specification
ISO/IEC 16480, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Reading and display of ORM by mobile devices
ISO/IEC DIS 15426-2, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 2: Two-dimensional symbols
ISO/IEC 24791-3, Information technology - Automatic Identification and Data Capture Techniques - Radio-Frequency Identification (RFID) for Item Management - System Management Protocol - Part 3: Device management
ISO/IEC 29174, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Mobile item identification and management - UII scheme and encoding format for Mobile AIDC services
ISO/IEC 29177, Information technology - Automatic identification and data capture technique - Identifier resolution protocol for multimedia information access triggered by tag-based identification
ISO/IEC 15961-3, Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management - Data protocol - 3: data constructs
ISO/IEC 15961-2, Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management: Data protocol - Part 2: Registration of RFID data constructs
ISO/IEC 15962, Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management - Data protocol: data encoding rules and logical memory functions
Show more Show less
Participants 10 companies and organizations
1A konsult, Täby
Branschföreningen Tågoperatörerna, Stockholm
Clayster Sweden AB, Västra Frölunda
Ericsson AB, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
Nozomi AB, Sollentuna
Odette Sweden AB, Stockholm
Tetra Pak Packaging Solutions, Modena
Trafikverket, Borlänge
Show more Show less
International participation 11 international committees
ISO/IEC JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 1, Data carrier
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 2, Data structure
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 4, Automatic Identification and Data Capture Techniques - Radio Frequency Identification for Item Management
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 7, Security for item management
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 8, Application of AIDC standards
ISO/IEC JTC 1/WG 10, Internet of Things
ISO/TC 104/SC 4, Identification and communication
ISO/TC 122/WG 11, Household goods shipments
ISO/TC 122/WG 12, Supply chain applications of logistics technology
CEN/TC 225, AIDC technologies
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
I fokus just nu

Subjects

Information technology, office machines Information coding Applications of information technology IT applications in transport Standardization Vocabularies Information technology, office machines