Standardization · SIS/TK 164

Konsument- och transportförpackningar

Konsument- och transportförpackningar innefattar allt från ett mjölkpaket till en lastpall. När vi handlar ett paket mjölk förväntar vi oss att förpackningen håller mjölken färsk, att den håller tätt och att den går att öppna. På samma sätt förväntar vi oss att transporten av varor ska gå att optimera, att förpackningar inte ska gå sönder och att lastpallar klarar av belastningen. Detta, och mycket mer, jobbar kommittén för konsument- och transportförpackningar med.

Kommittén för Konsument- och transportförpackningar är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra förpackningar och rutiner samt att transport ska ske effektivt. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare av förpackningar, leverantörer och slutanvändare att enas om gemensamma krav för tillverkning och användande av förpackningar.

Om du vill ha en komplett överblick över alla arbetsgrupper under SIS/TK 164, se fliken "Organisation" längst ned på sidan. För mer detaljerad information kring tre områden vi har extra fokus på just nu, klicka på länkarna nedan.

Kommittén, som har varit aktiv sedan 1991, är en av standardiseringens mest omfattande kommittéer med många aktiva arbetsgrupper. 

Just nu pågår arbeten inom läkemedelsförpacknigar, tillgänglighet i förpackningar och barnskyddande förpackningar. Läs mer om nya arbeten här.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska (CEN) och den internationella (ISO) standardiseringsorganisationen. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska förpackningsindustrin och användare. Detta arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska export- och importmarknaden.

Ett värdefullt arbete

Standardisering kan vara ett sätt för dig och din verksamhet/ditt företag att på ett enkelt sätt säkerställa att ni uppfyller EU-lagstiftning.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 

More information about the committèes work:

Now working on 16 standards
EN ISO 4180, Packaging - Complete, filled transport packages - General rules for the compilation of performance test schedules
ISO 22982-1, Temperature controlled transport packaging - Part 1: Part 1: General requirements of temperature controlled transport packages for parcel shipping
ISO/TR 22984, Reusable Transport Packaging - Cleaning and sanitation methods of reusable transport containers for food distribution purpose
EN 15009, Aerosol containers - Compartmented aerosol containers
EN ISO 12822, Glass packaging - 26 H 126 crown finish - Dimensions (ISO/DIS 12822:2018)
EN ISO 16106, Transport packages for dangerous goods - Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings - Guidelines for the application of ISO 9001 (ISO/DIS 16106:2018)
EN ISO 12821, Glass packaging - 26 H 180 crown finish - Dimensions (ISO/FDIS 12821:2019)
EN 14635, Glass packaging - 26 H 126 crown finish - Dimensions
EN 16293, Packaging - Glass Packaging - Deep BVS finishes for still wines
EN 14848, Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture - Dimensions of valve cups
ISO 13127, Packaging - Child resistant packaging - Mechanical test methods for reclosable child resistant packaging systems
EN 17220, Packaging - Flexible aluminium tubes - Tube nozzles
ISO 22015, Packaging -- Accessible design -- Handling and manipulation
ISO 4180, Packaging - Complete, filled transport packages - General rules for the compilation of performance test schedules
ISO 16106, Transport packages for dangerous goods - Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings - Guidelines for the application of ISO 9001
ISO/TS 20075, Wooden Shipping Boxes and Crates
Show more Show less
Published 335 standards
Show more Show less
Working group 9 workgroups
SIS/TK 164/AG 01, Migrering och livsmedelsförpackningar
SIS/TK 164/AG 04, Etiketter
SIS/TK 164/AG 11, Lättöppnade förpackningar
SIS/TK 164/AG 12, Läkemedelsförpackningar
SIS/TK 164/AG 16, Provningsmetoder för farligt gods
SIS/TK 164/AG 22, Förpackningsmaterial
SIS/TK 164/AG 27, Barnskyddade förpackningar
SIS/TK 164/AG 34, Transportförpackningar
SIS/TK 164/AG 7, Säckar och påsar av papper
Show more Show less
Participants 29 companies and organizations
AB Gyllsjö Träindustri, Klippan
Arbio AB, Stockholm
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
BillerudKorsnäs Sweden AB, Grums
BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka
Cepi Eurokraft, Stockholm
Emballator Tectubes Sweden AB, Hjo
Emballator Växjöplast AB, Växjö
Ericsson AB, Kista
Ericsson AB (EAB), Stockholm
EsonPac AB, Veddinge
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Konsumentverket / KO, Karlstad
Mondi Dynäs AB, Väja
Mondi Örebro AB, Örebro
Nolato Cerbo AB, Trollhättan
Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn
Petainer Lidköping AB, Lidköping
Q-Med AB, Uppsala
RISE Innventia AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SKA-rådet, Stockholm
Stora Enso AB, Karlstad
Stora Enso Fors AB, Fors
Stora Enso Skoghall AB, Skoghall
Svensk Grundläggning SAFE service AB, Stockholm
Svenska Retursystem AB, Mölnlycke
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)
ISO/TC 122/WG 14, Label Material
ISO/TC 51, Pallets for unit load method of materials handling
CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Packaging and distribution of goods General Packaging materials and accessories Spools, bobbins