Standardization · SIS/TK 162

Lim och limningsteknik

Lim används i fler produkter än vi anar, från våra vanliga konsumentförpackningar till stora tunga fordon. Kommittén skapar förutsättningar för starka och uthålliga limfogar på många olika produkter genom att arbeta fram standarder för bland annat provning av hållfasthet i limfogar.

Kommittén för lim och limningsteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa enhetliga metoder att prova hållfasthet och vidhäftning i limfogar. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konsumenter av lim att jämföra egenskaper på olika lim och även få en dokumentation över provningsresultat.

Standarderna gäller limning av golv och papper, sammanfogning av metall i byggnadskonstruktioner, limträbalkar samt även den miljöpåverkan lim har på omgivningen.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar de svenska limtillverkarna. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare och provningsföretag. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Framöver fokuserar kommittén bland annat på konstruktionslim och elektriskt ledande lim.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Lim och limningsteknik. Kanske du idag jobbar som tillverkare, inköpare eller med övrigt inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

More information about the committèes work:

Now working on 46 standards
EN ISO 10123, Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens (ISO 10123:2013)
EN ISO 29863, Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion (ISO 29863:2018)
EN ISO 29864, Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break (ISO 29864:2018)
EN ISO 29862, Self adhesive tapes - Determination of peel adhesion properties (ISO 29862:2018)
EN 17333-5, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 5: Insulation
EN 17333-4, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 4: Mechanical strength
EN 17333-3, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 3: Application
EN 17333-2, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 2: Expansion
EN 17333-1, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 1: Yield
ISO 11003-2, Adhesives - Determination of shear behaviour of structural adhesives - Part 2: Tensile test method using thick adherends
EN 15416-3:2017/A1, Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear
ISO 11343, Adhesives - Determination of dynamic resistance to cleavage of high-strength adhesive bonds under impact wedge conditions - Wedge impact method
EN ISO 11343, Adhesives - Determination of dynamic resistance to cleavage of high-strength adhesive bonds under impact wedge conditions - Wedge impact method (ISO/FDIS 11343:2019)
ISO 19095-6, Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies - Part 6: Accelerated degradation test
N 2084, Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens
N 2074, Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break
N 2073, Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion
N 2072, Self adhesive tapes - Determination of peel adhesion properties
EN 14257, Adhesives - Wood adhesives - Determination of tensile strength of lap joints at elevated temperature (WATT '91)
EN 15416-3:2017/A1, Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear
EN 193327, Characterisation of One Component Foam (OCF) V - Insulation
EN 193326, Characterisation of One Component Foam (OCF) IV - Mechanical strength
EN 193325, Characterisation of One Component Foam (OCF) III - Application
EN 193324, Characterisation of One Component Foam (OCF) II - Expansion
EN 193323, Characterisation of One Component Foam (OCF) I - Yield
EN ISO 22637, Adhesives - Test of adhesive for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites
EN ISO 22635, Adhesives - Test method for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes after accelerated ageing (ISO/DIS 22635:2018)
EN ISO 22633, Adhesives - Test methods for adhesives for floor coverings and wall coverings - Determination of dimensional changes of a linoleum floor covering in contact with an adhesive (ISO/DIS 22633:2018)
EN ISO 22632, Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Shear test (ISO/DIS 22632:2018)
EN ISO 22631, Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Peel test (ISO/DIS 22631:2018)
ISO 19095-5, Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies - Part 5: Fracture energy
ISO PRF 22637, Adhesives - Test of adhesive for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites
ISO 22636, Adhesives -Adhesives for floor coverings -Requirements for mechanical and electrical performance
ISO PRF 22635, Adhesives - Test methods for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes after accelerated ageing
ISO PRF 22633, Adhesives - Test methods for adhesives for floor coverings and wall coverings - Determination of the dimensional changes of a linoleum floor covering in contact with an adhesive
ISO PRF 22632, Adhesives - Test methods for adhesives for floor and wall coverings - Shear test
ISO PRF 22631, Adhesives - Test methods for adhesives for floor and wall coverings - Peel test
EN 17224, Determination of compressive shear strength of wood adhesives at elevated temperatures
ISO PRF 21760-2, Adhesives for organic electronic devices - Determination of water vapour transmission rate - Part 2: Edge seal methods
ISO PRF 21760-1, Adhesives for organic electronic devices - Determination of water vapour transmission rate - Part 1: Adhesive film preparation methods
EN N 2056, Two-component epoxy and polyurethane adhesives for on-site repair of cracked timber structures - Testing, requirements and repair strength verification
EN 17334, Glued-in rods in glued structural timber products - Testing, requirements and bond shear strength classification
EN N 1803, Structural adhesives — Determination of the flow-ability and application behaviour of viscoelastic adhesives using the oscillation rheometry
ISO 21194, Elastic adesives -- Testing of adhesively bonded joints -- Bead peel test
ISO , Adhesives - Adhesives for bonding parquet to subfloor - Test methods and minimum requirements
ISO 26842:2008, Adhesives - Guidelines for the selection of adhesives for indoor wood products by durability testing
Show more Show less
Published 136 standards
Show more Show less
Participants 4 companies and organizations
Akzo Nobel Adhesives AB, Årsta
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
SVEFF Organisation AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 61/SC 11, Products
ISO/TC 61/SC 11/WG 5, Polymeric adhesives
CEN/TC 193, Adhesives
CEN/TC 193/SC 1, Adhesives for wood and derived timber products
CEN/TC 193/WG 4, Building adhesives
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Adhesives Adhesives for wood and building construction Adhesives except adhesives for wood and building construction