Login

Standardization · SIS/TK 160

Textil

Vi förväntar oss att de kläder och textilier vi finner i butikerna inte innehåller kemikalier som är farliga för oss (allergiframkallande eller cancerogena). Det är också en självklarhet att barnkläder inte ska utgöra någon fara för det lilla barnet. Då vi tvättar våra kläder vill vi inte att plagget "tappar färg", noppar sig eller ändrar form. Inom textilstandardiseringen arbetar vi därför aktivt med att ta fram standarder inom dessa områden, bland mycket annat.

Standardiseringen i textil är ett stort område som spänner över allt från storleksmärkning, säkerhet i barnkläder, till tvättråd och provningsmetoder för att detektera kemikalier. Textil används inte bara till kläder, utan även till exempel inom sjukvård, fordon, möbel och heminredningssektorn.

Lista publicerade standarder.

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex. genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

SIS/TK 160 Textil och dess arbetsgrupper deltar aktivt och speglar arbetet i drygt 40 olika arbetsgrupper inom textil på såväl europeisk nivå (CEN) som global nivå. (ISO) Detta för att få så harmoniserad kravnivå möjligt över landsgränserna/marknaderna. Idag finns det drygt 400 publicerade standarder inom TK 160 Textil arbetsområde.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från textilföretag, provningslaboratorier, intresse- /branschorganisationer, forskningsinstitut, högskola/universitet och myndighet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Den pågående mandaterade standardiseringen inom risker i barns sovmiljö;  EN 16779, 16780 och EN 16781, som är kopplad till EU´s produktsäkerhetsdirektiv är ett bra exempel på detta.

SIS/TK 160 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket, Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Textil. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, inköpare, tillverkare av textil produkter eller på bransch/intresseorganisation, provningslaboratorie, forskningsinstitut, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till textila produkter. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Du väljer om du vill vara med i textilkommittén inklusive dess arbetsgrupper, eller om du hellre enbart vill vara med i specifika arbetsgrupper. Kommitténs arbetsgrupper är:

  • Storleksmärkning av kläder
  • Färg, tvätt och vatten
  • Brännbarhet
  • Mekaniska egenskaper
  • Säkerhet i barnkläder
  • Kemi
  • Fiber, material och märkning
  • Risker i barns sovmiljö

Du kan läsa mer om kommittéarbete inom SIS här.

More information about the committèes work:

Now working on 118 standards
EN ISO 2307, Fibre ropes - Determination of certain physical and mechanical properties (ISO/DIS 2307:2018)
EN ISO 9554, Fibre ropes - General specifications (ISO/DIS 9554:2018)
ISO 1346, Fibre ropes - Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high- tenacity multifilament (PP3) - 3-, 4- and 8- and 12-strand ropes
ISO 1140, Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes
ISO 1141, Fibre ropes - Polyester - 3-, 4-, 8- and 12 strand ropes
EN ISO 9092, Textiles - Nonwovens - Definition (ISO/DIS 9092:2018)
ISO 9092, Textiles - Nonwovens - Definition
ISO 2307, Fibre ropes - Determination of certain physical and mechanical properties
ISO 9554, Fibre ropes - General specifications
EN 1261, Fibre ropes for general service - Hemp
ISO 18692-2, Fibre ropes for offshore stationkeeping - Part 2: Polyester
ISO 21326, Textiles - Testing methods for efficiency against house dust mite
ISO 18891, Sizing system and measurement method of pantyhose and knee highs
ISO 23888, Textiles - Tests for coloured textiles and colorants - Part X: Colour fastness to rubbing (Gakushin test method)
ISO 1833-15, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute and certain animal fibres (method by determining nitrogen content)
EN ISO 3071, Textiles - Determination of pH of aqueous extract (ISO/DIS 3071:2018)
EN 1875-3, Rubber-or plastic-coated fabrics - Determination of tear strength - Part 3: Trapezoidal method
ISO 22195-2, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 5079, Textile fibres - Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres
EN ISO 20705, Textiles - Qantitative microscopical analysis - General principles of testing (ISO/DIS 20705:2018)
ISO 1833-2, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fibre mixtures
ISO 1833-1, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing
ISO 12945-5, Textiles - Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 5: Assessment of pilling, fuzzing or matting by digital analysis
EN ISO 1833-10, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane) (ISO/DIS 1833-10:2018)
EN ISO 1833-21, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone) (ISO/DIS 1833-21:2018)
EN ISO 1833-16, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of polypropylene fibres with certain other fibres (method using xylene) (ISO/DIS 1833-16:2018)
EN ISO 1833-3, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone) (ISO/DIS 1833-3:2018)
ISO 2648, Wool - Determination of fibre length distribution parameters - Electronic method
EN ISO 1833-18, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk with other protein fibres (method using sulfuric acid) (ISO/DIS 1833-18:2018)
, Textiles and textile products - Safety of children's clothing - Infants clothing specification of security of attachment of attached components
, Textiles and Textile products - Safety of Infants clothing - Test Method for security of attachment of non grippable components
, Textiles and textile products — Safety of infants' clothing — Test method for security of attachment of metal mechanically applied fastenings such as press fasteners, rivets
ISO 23492, Cotton fibres - Test method for sugar content - High performance liquid chromatogarphy(HPLC)
EN ISO 18254-2, Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 2: Method using NPLC (ISO/DIS 18254-2:2018)
EN ISO 21084, Textiles - Method for determination of alkylphenols (AP) (ISO/DIS 21084:2018)
EN ISO 1833-12, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: MMixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide) (ISO/FDIS 1833-12:2018)
EN ISO 1833-20, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide) (ISO/FDIS 1833-20:2018)
EN 17130, Textile products - Critical substances potentially present in components of textile products - Test method to quantitatively determine dimethylfumarate (DMFu) in textile product materials
EN 17131, Textiles and textile products - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of dimethylformamide (DMF), method using gas chromatography
ISO/TR 23383, Textiles and textile products - Smart textiles - Definitions, categorisation, applications and standardization needs
ISO 12945-3, Textiles - Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 3: Random tumble pilling method
ISO 12945-2, Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 2: Modified Martindale method
ISO 12945-1, Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 1: Pilling box method
EN ISO 20932-1, Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 1: Strip tests
ISO 23341, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Rheum emodi
ISO 23335, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Punica granatum dye
ISO 23333, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Lac dye
ISO 23332, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Catechu
ISO 105-A03, Textiles - Tests for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing staining
ISO 22744-1, Textiles and textile product - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of organotin compounds - Part 1: Method using gas chromatography
ISO 2313-2, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen
ISO 105-B06, Textiles - Tests for colour fastness - Part B06: Colour fastness and ageing to artificial light at high temperatures
CEN/TR 17222, Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure
CEN/TR 16446, Textiles - Safety of children's clothing - Guidance on the use of EN 14682:2007 Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications
EN , Safety of Children's Clothing;' Infants Clothing — Part 1 :Security of Attachment of Buttons — Test method
ISO 23074, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Indigo
EN ISO 1833-6, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO/FDIS 1833-6:2018)
ISO 22992, Textiles - Determination of triclosan residues
ISO 3071, Textiles - Determination of pH of aqueous extract
ISO 3758, Textiles - Care labelling code using symbols
ISO 20418-3, Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres - Part 3: Peptide detection using LC-ESI-MS without protein resuction
ISO 1833-10, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate or polyactide and certain other fibres (method using dichloromethane)
ISO 1833-21, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone)
ISO 22818, Textiles- Determination of SCCP and MCCP in textile products out of different matrices by use of GC-ECNI-MS
ISO 1833-3, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3: Mixtures of acetate and certain other fibres (method using acetone)
ISO 22744-2, Textiles and textile product - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of organotin compounds - Part 2: Direct method using LC/MS/MS
ISO 1833-18, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk and wool or hair (method using sulfuric acid)
ISO 1833-16, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of polypropylene fibres and certain other fibres (method using xylene)
ISO/TR 17881-3, Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 3: Chlorinated paraffin flame retardants
ISO 1833-12, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastanes and certain other fibres (method using dimethylformamide)
ISO 12945-4, Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 4: Assessment of pilling, fuzzing or matting by visual analysis
ISO 1833-11, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of cellulose and polyester fibres (method using sulfuric acid)
ISO 1833-7, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of polyamide and certain other fibres (method using formic acid)
ISO 1833-4, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4: Mixtures of certain protein and certain other fibres (method using hypochlorite)
EN 17132, Textiles and textile products - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), method using chromatographic techniques
EN 16711-3, Textiles - Determination of metal content - Determination of lead release by artificial saliva solution
ISO 22193, Textiles - Man-made fibers - Determination of resistivity of staple fibres
ISO 22202, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 22195-1, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 1: Madder
ISO 20947-2, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 2: Part 2 Accuracy of virtual human body representation
ISO 22039, Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibers - Peptide detection using LC-ESI-MS without protein reduction
EN ISO 22744-1, Textiles and textile product - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of organotin compounds - Part 1: Method using gas chromatography (ISO/DIS 22744-1:2018)
EN 17134, Textiles and textile products - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of certain preservatives, method using liquid chromatography
EN , Textiles and textile products - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of dimethylfumarate (DMFu), methord using gas chromatograpgy
ISO 2370, Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
ISO 21764, Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
ISO 12138,
ISO 21915, Textiles - Testing methods for identification and quantitative analysis of cupro and lyocell fibre mixtures
ISO 1833-28, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 28: Part 28: Mixtures of chitosan and certain other fibers (method using acetic acid)
ISO 15487, Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying
ISO 21765, Textiles - Reinforcement textiles - Automatic measurement of drapability on woven and non-crimped fabrics for continuous fibre reinforced materials
ISO 21701, Textiles - Test method for hydro-biodegradation of textile materials under controlled composting conditions - Analysis of evolved carbon dioxide by gas chromatograph
ISO 21585, Textiles - Labelling specification on fibre quality of pure cashmere products
EN 15930, Fibres - Elasticity of fibres - Test methods
EN , Textiles - Determination of the content of compounds on the basis of chlorobenzene and chlorotoluene
ISO 3175-6, Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 6: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using decamethylpentacyclosiloxane
ISO 3175-5, Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 5: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using dibutoxymethane
ISO 18184, Textiles - Determination of antiviral activity of textile products
ISO 20742, Textiles- Measurement for wrinkle recovery rate of fabrics
ISO 21232, Textiles —Test method for determining moisturizing effect of textiles on human skin—in vitro test
ISO 20947-1, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 1: Virtual garment
ISO 20920, Textiles — Man-made fibres—Determination of dye-uptake of polyester fibres at normal pressure
ISO 20972, Textiles - Determination of the blocking performance of textiles against infrared
ISO 18254-2, Textiles - Method for the detection and determination of alklyphenol ethoxylates (APEO) - Part 2: Method using NPLC
ISO 21084, Textiles - Method for determination of alkylphenols (AP)
ISO 20921, Textiles - Method for qualitative detection of organic raw cotton fibres using stable nitrogen isotope ratio measurements
ISO 20852, Determination of the total heat transfer through textiles in simulated environments
ISO 5971, Size designation of clothes - Pantyhose
ISO , Textiles- Measurement for wrinkle recovery rate of fabrics
ISO 20755, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of animal hair fibers by MALDI-TOF MS method - Wool, cashmere, yak, and some other animal hairs and their blends
ISO 20706-1, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends - Part 1: Fibre identification using microscopy methods
ISO 20705, Textiles — Quantitative microscopical analysis — General principles of testing
ISO 20158, Textiles - Determination of surface water absorption of microfiber fabrics
ISO 1833-27, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 27: Mixtures of cellulose and certain other fibres (method using aluminium sulfate)
EN 13402-4, Size designation of clothes - Part 4: Coding system
ISO 18825-6, Clothing - Digital fittings - Part 6: Vocabulary and terminology used for the virtual hand of the virtual human body
ISO 18825-5, Clothing - Digital fittings - Part 5: Vocabulary and terminology used for the virtual head and face of the virtual human body
ISO 17751, Textiles - Quantitative analysis of animal fibres by microscopy - Cashmere, wool, speciality fibres and their blends
Show more Show less
Published 361 standards
Show more Show less
Working group 8 workgroups
SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder
SIS/TK 160/AG 02, Färg, tvätt och vatten
SIS/TK 160/AG 03, Brännbarhet
SIS/TK 160/AG 04, Mekaniska egenskaper
SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder
SIS/TK 160/AG 06, Kemi
SIS/TK 160/AG 07, Fibrer, material och märkning
SIS/TK 160/AG 08, Risker i barns sovmiljö
Show more Show less
Participants 15 companies and organizations
AB Lindex, Göteborg
Electrolux Laundry Systems Sweden AB, Ljungby
Ellos AB, Borås
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Fristads AB, Borås
Gekås Ullared AB, Ullared
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
KappAhl Sverige AB, Mölndal
Konsumentverket / KO, Karlstad
Rise Research institutes of Sweden, Mölndal
RNB Retail and Brands AB, Stockholm
Svensk Handel AB, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
TEKO - Sveriges Textil & Modeföretag, Stockholm
Show more Show less
International participation 23 international committees
ISO/TC 38, Textiles
ISO/TC 38/SC 1, Tests for coloured textiles and colorants
ISO/TC 38/SC 1/WG 1, Light and weathering
ISO/TC 38/SC 1/WG 13, Miscellaneous technical projects
ISO/TC 38/SC 1/WG 2, Washing
ISO/TC 38/SC 1/WG 3, Atmospheric contaminants
ISO/TC 38/SC 2, Cleansing, finishing and water resistance tests
ISO/TC 38/SC 2/WG 12, Care labelling
ISO/TC 38/SC 2/WG 8, Water resistance tests
ISO/TC 38/SC 2/WG 9, Industrial and Commercial Laundering
ISO/TC 38/SC 20, Fabric descriptions
ISO/TC 38/SC 23, Fibres and yarns
ISO/TC 38/SC 24, Conditioning atmospheres and physical tests
ISO/TC 38/SC 24/WG 5, Digital measurement of fabric appearance
CEN/TC 248, Textiles and textile products
CEN/TC 248/WG 10, Size system of clothing
CEN/TC 248/WG 20, Safety of children's clothing
CEN/TC 248/WG 21, Terry towels
CEN/TC 248/WG 24, Test methods for the flammability of textiles
CEN/TC 248/WG 26, Textiles - Test methods for analysis of EC restricted substances
CEN/TC 248/WG 34, Sleeping environment
CEN/TC 248/WG 4, Coated fabrics
CEN/TC 248/WG 9, Prioritization of research topics
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Textile and leather technology Processes of the textile industry Textile auxiliary materials Textile fibres Products of the textile industry Materials for the reinforcement of composites Textile machinery Clothes Clothing industry Headgear, clothing accessories, fastening of clothing Footwear