Standardization · SIS/TK 160

Textil

Vi förväntar oss att de kläder och textilier vi finner i butikerna inte innehåller kemikalier som är farliga för oss (allergiframkallande eller cancerogena). Det är också en självklarhet att barnkläder inte ska utgöra någon fara för det lilla barnet. Då vi tvättar våra kläder vill vi inte att plagget tappar färg, noppar sig eller ändrar form. Inom textilstandardiseringen arbetar vi därför aktivt med att ta fram standarder inom dessa områden, bland mycket annat.

Standardiseringen i textil är ett stort område som spänner över allt från storleksmärkning, säkerhet i barnkläder, till tvättråd, provningsmetoder för att detektera kemikalier och miljöaspekter. Textil används inte bara till kläder, utan även till exempel inom sjukvård, fordon, möbel- och heminredningssektorn.

Lista publicerade standarder.

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex. genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

SIS/TK 160 Textil och dess arbetsgrupper deltar aktivt och speglar arbetet i drygt 40 olika arbetsgrupper inom textil på såväl europeisk nivå (CEN) som global nivå. (ISO) Detta för att få så harmoniserad kravnivå möjligt över landsgränserna/marknaderna. Idag finns det drygt 400 publicerade standarder inom TK 160 Textil arbetsområde.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från textilföretag, provningslaboratorier, intresse- /branschorganisationer, forskningsinstitut, högskola/universitet och myndighet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Den pågående mandaterade standardiseringen inom risker i barns sovmiljö;  EN 16779, 16780 och EN 16781, som är kopplad till EU´s produktsäkerhetsdirektiv är ett bra exempel på detta.

SIS/TK 160 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket, Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Textil. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, inköpare, tillverkare av textil produkter eller på bransch/intresseorganisation, provningslaboratorie, forskningsinstitut, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till textila produkter. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Du väljer om du vill vara med i textilkommittén inklusive dess arbetsgrupper, eller om du hellre enbart vill vara med i specifika arbetsgrupper. Kommitténs arbetsgrupper är:

  • Storleksmärkning av kläder
  • Färg, tvätt och vatten
  • Brännbarhet
  • Mekaniska egenskaper
  • Säkerhet i barnkläder
  • Kemi
  • Fiber, material och märkning
  • Risker i barns sovmiljö
  • Miljöaspekter

Du kan läsa mer om kommittéarbete inom SIS här.

More information about the committèes work:

Now working on 116 standards
ISO 17751, Textiles - Quantitative analysis of animal fibres by microscopy - Cashmere, wool, speciality fibres and their blends
ISO 18891, Sizing system and measurement method of pantyhose and knee highs
ISO 18825-5, Clothing - Digital fittings - Part 5: Vocabulary and terminology used for the virtual head and face of the virtual human body
ISO 18825-6, Clothing - Digital fittings - Part 6: Vocabulary and terminology used for the virtual hand of the virtual human body
EN 13402-4, Size designation of clothes - Part 4: Coding system
ISO 20158, Textiles - Determination of surface water absorption of microfiber fabrics
ISO 20755, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of animal hair fibers by MALDI-TOF MS method - Wool, cashmere, yak, and some other animal hairs and their blends
ISO , Textiles- Measurement for wrinkle recovery rate of fabrics
ISO 5971, Size designation of clothes - Pantyhose
ISO 20972, Textiles - Determination of the blocking performance of textiles against infrared
ISO 20920, Textiles — Man-made fibres—Determination of dye-uptake of polyester fibres at normal pressure
ISO 20947-1, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 1: Accuracy of virtual human body representation
ISO 21232, Textiles —Test method for determining moisturizing effect of textiles on human skin—in vitro test
ISO 20742, Textiles- Measurement for wrinkle recovery rate of fabrics
EN , Textiles - Determination of the content of compounds on the basis of chlorobenzene and chlorotoluene
EN 15930, Fibres - Elasticity of fibres - Test methods
EN 1261, Fibre ropes for general service - Hemp
ISO 21585, Textiles - Labelling specification on fibre quality of pure cashmere products
ISO 15487, Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying
ISO 21915-1, Textiles - Testing methods for identification and quantitative analysis of cupro and lyocell fibre mixtures
ISO 12138,
ISO 21764, Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
EN , Textiles and textile products - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of dimethylfumarate (DMFu), methord using gas chromatograpgy
ISO 22039, Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibers - Peptide detection using LC-ESI-MS without protein reduction
ISO 22202, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 22193, Textiles - Man-made fibers - Determination of resistivity of staple fibres
ISO 12945-4, Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 4: Assessment of pilling, fuzzing or matting by visual analysis
ISO/TR 17881-3, Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 3: Chlorinated paraffin flame retardants
ISO 22818, Textiles — Determination of short-chain chlorinated paraffins (SCCP) and middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) in textile products out of different matrices by use of gas chromatography negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS)
EN , Textiles and textile products - Organic fluorine - Part 1: Determination of non-volatile compound content by extraction method using liquid chromatography
EN , Textiles and textile products - Organic fluorine - Part 2: Determination of volatile compound content by extraction method using gas chromatography
ISO 3758, Textiles - Care labelling code using symbols
ISO 23074, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Indigo
ISO 2313-2, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen
EN 17117-2, Rubber- or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 2: Determination of the pattern compensation values
ISO 23332, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Catechu
ISO 23333, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Lac dye
ISO 23335, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Punica granatum dye
ISO 23341, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Rheum emodi
ISO 12945-1, Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 1: Pilling box method
ISO 12945-2, Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 2: Modified Martindale method
ISO 12945-3, Textiles - Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 3: Random tumble pilling method
ISO/TR 23383, Textiles and textile products - Smart textiles - Definitions, categorisation, applications and standardization needs
ISO 23492, Cotton fibres - Test method for sugar content - High performance liquid chromatogarphy(HPLC)
ISO 2647, Wool - Determination of percentage of medullated fibres by the projection microscope
ISO 12945-5, Textiles - Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 5: Assessment of pilling, fuzzing or matting by digital analysis
EN ISO 22818, Textiles - Determination of short-chain chlorinated paraffins (SCCP) and middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) in textile products out of different matrices by use of gas chromatography negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS) (ISO/FDIS 22818:2020)
ISO 1141, Fibre ropes - Polyester - 3-, 4-, 8- and 12 strand ropes
ISO 1140, Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes
ISO 1346, Fibre ropes - Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high- tenacity multifilament (PP3) - 3-, 4- and 8- and 12-strand ropes
ISO 2313-1, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery- Part 1 Method of the horizontally folded specimen
EN 1875-3, Rubber-or plastic-coated fabrics - Determination of tear strength - Part 3: Trapezoidal method
ISO 105-X19, Textiles - Tests for coloured textiles and colorants - Part X: Colour fastness to rubbing (Gakushin test method)
ISO 21915-2, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 2: Blend quantification using light microscopy method
ISO 21915-3, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 3: Blend quantification using spectral analysis method
ISO 24040, Textiles - Determination of certain benzotriazole compounds
ISO 20947-3, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 2: Part 2 Accuracy of virtual human body representation
ISO 24067, Textiles - Cotton fibers - Determination of neps and short fiber content - Photoelectric method
ISO 24180, Textiles - Synthetic fibers - Determination of electrical resistance of filament yarns
ISO 16322-2, Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 2: Woven and knitted fabrics
ISO 16322-3, Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 3: Woven and knitted garments
EN ISO 2313-1, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 1: Method of the horizontally folded specimen (ISO/DIS 2313-1:2020)
EN ISO 2313-2, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen (ISO/DIS 2313-2:2020)
ISO 24281, Textiles - Biaxial tensile properties of woven fabric - Determination of maximum force and elongation at maximum force using the grab method
ISO 14184-3, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 3: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method) - Determination by liquid chromatography
ISO 24461, Textiles - Anti-mosquito performance test method - Contact repellency test method using the attractive blood-feeding apparatus
ISO 24584, Test Method for sheet resistance of conductive textiles using non-contact type
EN 17534, Textiles - Physiological effects - Measurement of liquid sweat transport and buffering
EN 17528, Clothing - physiological effects - Measurement of water vapour resistance by means of a sweating manikin
ISO 22958, Textiles - Water resistance - Rain tests: Exposure to a horizontal water spray
ISO/TS 3736-2, Digital fitting — Service procedure — Part 2: Customized clothing online and off-line
ISO/TS 3736-1, Digital fitting — Service procedure — Part 1: Ready-to-wear clothing online and off-line
ISO 1833-22, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 22: Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal or lyocell and flax fibres
ISO 4333, Textiles — Measurement of derived-protein from pollen and other sources on textile products
ISO 105-C09, Textiles - Tests for colour fastness - Part C09: Colour fastness to domestic and commercial laundering - Oxidative bleach response using a non-phosphate reference detergent incorporating a low temperature bleach activator
ISO 14389, Textiles - Determination of the content of phthalates
ISO 4465, Textiles — Product specification for the production, preparation, marketing and traceability of the Angora rabbit fibre
ISO 20932-1:2018/Amd 1, Textiles — Determination of the elasticity of fabrics — Part 1: Strip tests — Amendment 1
ISO 1833-3, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone)
ISO 7211-6, Textiles — Methods for analysis of woven fabrics construction — Part 6: Determination of the mass of warp and weft per unit area of fabric
ISO 8559-4, Size designation of clothes — Part 4: Determination of the coverage ratios of body measurement tables
ISO 4484-2, Textiles and textile products — Microplastics from textile sources — Part 2: Qualitative and quantitative evaluation of microplastics
EN ISO 20743, Textiles - Determination of antibacterial activity of textile products (ISO/DIS 20743:2020)
ISO 20743, Textiles - Determination of antibacterial activity of textile products
ISO 6330, Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing
ISO 5157, Textiles — Environmental aspects — Vocabulary
ISO 5162, Textiles — Quality labelling specification for dehaired cashmere
EN ISO 1973, Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibroscope method (ISO/DIS 1973:2020)
ISO 5228, Textiles — Measurement of emission mass of fibre debris from textile products for microplastics detection — Domestic washing method
EN ISO 6450, Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to liquids (ISO/DIS 6450:2020)
EN ISO 5470-2, Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of abrasion resistance - Part 2: Martindale abrader (ISO/DIS 5470-2:2020)
EN ISO 4674-2, Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance - Part 2: Ballistic pendulum method (ISO/DIS 4674-2:2020)
ISO 1973, Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibroscope method
ISO 7211-5, Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric
ISO 2403, Textiles - Cotton fibres - Determination of micronaire value
ISO 23332-1, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textile — Part 1: Catechu
ISO 23332-2, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textile — Part 2: Lac
ISO 23332-3, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textile — Part 3: Punica granatum
EN ISO 1141, Fibre ropes - Polyester - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO/DIS 1141:2020)
EN ISO 1140, Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO/FDIS 1140:2021)
EN ISO 1346, Fibre ropes - Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high-tenacity multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO/FDIS 1346:2021)
EN ISO 1833-22, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 22: Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal or lyocell with flax fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO/DIS 1833 22:2020)
ISO 5533, Textiles — Quantification of PAN-based carbon fibre content — Elemental analyser method
ISO 5688, Textiles Synthetic filament yarn - Test method for crimp contraction properties of textured yarn
ISO 2076, Textiles - Man-made fibres - Generic names
EN 17137, Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes
ISO 5773, Textiles - Determination of components in flax fibres
CEN/TS 17553, Textiles and textile products - Community face coverings - Minimum requirements, methods of testing and use
EN 12934, Feather and down - Composition labelling of processed feathers and down for use as sole filling material
ISO 4484-1, Textiles and textile products — Microplastics from textile sources — Part 2: Qualitative and quantitative evaluation of microplastics — Part 1: Determination of fibre loss from fabrics during washing
EN ISO 6330, Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO/DIS 6330:2020)
ISO 22195-3, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textiles — Part 3: Myrobalan
EN ISO 2076, Textiles - Man-made fibres - Generic names (ISO/DIS 2076:2021)
ISO 6956, Textiles — Test method for the protection characteristic of rainfall environment for garment products
EN ISO 20932-1:2020/A1, Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 1: Strip tests - Amendment 1 (ISO 20932-1:2018/DAM 1:2021)
ISO 8559-5, Size designation of clothes — Part 5: Anthropometric definitions for head and face
Show more Show less
Published 391 standards
Show more Show less
Working group 9 workgroups
SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder
SIS/TK 160/AG 02, Färg, tvätt och vatten
SIS/TK 160/AG 03, Brännbarhet
SIS/TK 160/AG 04, Mekaniska egenskaper
SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder
SIS/TK 160/AG 06, Kemi
SIS/TK 160/AG 07, Fibrer, material och märkning
SIS/TK 160/AG 08, Risker i barns sovmiljö
SIS/TK 160/AG 09, Miljöaspekter
Show more Show less
Participants 35 companies and organizations
AB Lindex, Göteborg
Åhléns AB, Malmö
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Didriksons Regnkläder AB, BORÅS
Electrolux Laundry Systems Sweden AB, Ljungby
Elis Textil Service AB, MALMÖ
Ellos AB, Borås
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
Fristads AB, BORÅS
Gekås Ullared AB, Ullared
GS1 Sweden AB, STOCKHOLM
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
Helly Hansen AS, Oslo
Högskolan i Borås, Borås
ICA Sverige AB, GÖTEBORG
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Intersport AB, MÖLNDAL
KappAhl Sverige AB, Mölndal
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Mittuniversitetet Ins f Kvalitets- och masinteknik, ÖSTERSUND
Polarn O Pyret AB, STOCKHOLM
Re:NewCell AB, STOCKHOLM
Reima Oy, Vantaa
RISE AB, Borås
RISE IVF AB, Borås
Sandströms Modehus, VIMMERBY
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Stadium Sweden AB, Norrköping
Stefan Posner AB, Åsa
Svenska Naturskyddsföreningen, GÖTEBORG
Svenska Röda Korset, Stockholm
Swin Technologies AB, Nacka
Swin Technologies AB, Coimbatore
TEKO - Sveriges Textil & Modeföretag, STOCKHOLM
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Show more Show less
International participation 16 international committees
ISO/TC 38, Textiles
ISO/TC 38/SC 1, Tests for coloured textiles and colorants
ISO/TC 38/SC 2, Cleansing, finishing and water resistance tests
ISO/TC 38/SC 2/WG 12, Care labelling
ISO/TC 38/SC 23, Fibres and yarns
ISO/TC 38/WG 17, Physiological properties of textiles
ISO/TC 38/WG 23, Biological properties of textiles
CEN/TC 248, Textiles and textile products
CEN/TC 248/WG 10, Size system of clothing
CEN/TC 248/WG 16, Textiles in the healthcare system
CEN/TC 248/WG 20, Safety of children's clothing
CEN/TC 248/WG 24, Test methods for the flammability of textiles
CEN/TC 248/WG 30, Composition - Qualitative and quantitative analysis of fibres and fibre mixtures
CEN/TC 248/WG 31, Smart textiles
CEN/TC 248/WG 4, Coated fabrics
CEN/TC 248/WG 9, Prioritization of research topics
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Textile and leather technology (59) Processes of the textile industry (59.020) Textile auxiliary materials (59.040) Textile fibres (59.060) Products of the textile industry (59.080) Materials for the reinforcement of composites (59.100) Textile machinery (59.120) Clothes (61.020) Clothing industry (61) Headgear, clothing accessories, fastening of clothing (61.040) Footwear (61.060)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka på föjande länkar för att ta dig till kommitténs Digitala arbetsyta eller Röstningsportal

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Farshad Akhondi
Project manager
farshad.akhondi@sis.se

Christine Allansson
Project assistant
christine.allansson@sis.se