Standardization · SIS/TK 157

Massa och papper

Kommittén för Massa och papper, SIS/TK 157, tillgodoser branschens behov att påverka standarder från de internationella och europeiska standardiseringsorganen ISO och CEN. De standardiserade provningsmetoderna för massa och papper används ofta för produktkontroll och underlättar handeln med dessa produkter världen över.

Tillverkning av massa och papper är en viktig näringsgren i Sverige och över hela världen. Massa- och pappersindustrin är kapitalintensiv med stora anläggningar och många anställda. Den största efterfrågan av massa och papper finns i Europa, Nordamerika och Asien.

Globalt sett finns de största tillverkarna i USA, Japan och Kanada med Latinamerika och Asien på stark frammarsch. Sverige och Finland hör också till de större tillverkarländerna och förser den europeiska marknaden med nyfiber.

Arbetet syftar till att rationalisera kvalitetssäkringsarbetet hos tillverkare och användare av massa, papper och kartong. Fokus ligger på internationella standarder för provningsmetoder, specifikationer och terminologi inom massa, papper och kartong. Metoderna som utarbetas kontrolleras, om möjligt, genom jämförande provningar.

Kommittén strävar också efter att undvika produktstandarder (specifikationer) som kan utgöra hinder för den tekniska utvecklingen. De produktstandarder som utarbetas ska så långt möjligt vara baserade på funktionella egenskaper.

Kommittén är också ett forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, standardiseringsorgan m.fl. inom området.

De s.k. SCAN-test metoderna – metoder som har tagits fram genom samarbete inom nordisk massa- och pappersindustri ersätts nu med internationell standard. Skälet till denna utveckling är att handeln med massa och papper är internationell och därför används internationell standard i allt större utsträckning för att bestämma produktrelaterade egenskaper. De flesta av dessa ISO standarder finns som SS-ISO, en del med svensk översättning. De processrelaterade metoderna inom SCAN kommer att finnas kvar men för närvarande pågår inget arbete med avseende på revidering av befintliga metoder eller utveckling av nya metoder.

SCAN-test metoderna förvaltas av SIS/TK 157. Befintliga SCAN-test metoder och vilka standarder som de ersatts med finns förtecknade här.

More information about the committèes work:

Now working on 42 standards
ISO 5628, Paper and board - Determination of bending stiffness - General principles for two-point, three-point and four-point methods
ISO 6588-2, Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts - Part 2: Hot extraction
ISO 6588-1, Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts - Part 1: Cold extraction
ISO 2493-2, Paper and board -- Determination of resistance to bending -- Part 2: Taber-type tester
EN ISO 536, Paper and board - Determination of grammage (ISO/DIS 536:2019)
ISO 8791-4, Paper and board - Determination of roughness/smoothness (air leak methods) - Part 4: Print-surf method
ISO 24215, Lignins - Determination of carbohydrate composition in kraft and biorefinery lignin
ISO 24196, Lignins - Determination of lignin content in kraft and biorefinery lignin
ISO 24118-2, Paper and board - Stylus contact method - Part 2: Determination of surface friction
ISO 24118-1, Paper and board - Stylus contact method - Part 1: Determination of surface roughness
ISO 11093-4, Paper and board - Testing of cores - Part 4: Measurement of dimensions
ISO 19857, Paper and board - Laboratory test for ink setting on paper using printability testers
EN ISO 12625-11, Tissue paper and tissue products - Part 11: Determination of wet ball burst strength
ISO 12625-11, Tissue paper and tissue products - Part 11: Determination of wet ball burst strength
ISO 23885, Determination of the coating strength in the fold
ISO 536, Paper and board - Determination of grammage
ISO 23672, Pulps - Preparation of laboratory sheets for the measurement of optical propertiesCurrent title: ISO 3688:1999: Pulps - Preparation of laboratory sheets for the measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO brightness)
ISO 12625-19, Tissue paper and tissue products - Part 19: Determination of surface friction for surface softness
EN ISO 12625-1, Tissue paper and tissue products - Part 1: Vocabulary (ISO/FDIS 12625-1:2019)
ISO 12625-18, Tissue paper and tissue products - Part 18: Physical evaluation method of toilet paper - Bulk softness through tensile stiffness determination
ISO 7263-1, Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 1: A-flute
ISO 12830, Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials -- Determination of acid-soluble magnesium, calcium, manganese, iron, copper, sodium and potassium
ISO 1762, Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials -- Determination of residue (ash content) on ignition at 525 °C
ISO 2144, Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials - Determination of residue (ash content) on ignition at 900 °C
ISO 638, Paper, board and pulps - Determination of dry matter content - Oven-drying method
EN ISO 12625-17, Tissue paper and tissue products - Desintegration of toilet paper
EN 17085, Paper and board - Sampling procedures for paper and board for recycling
ISO 12625-1, Tissue paper and tissue products - Part 1: General principles for the use of terms
ISO 8784-3, Pulp, paper and board -- Microbiological examination -- Part 3: Enumeration of yeast and mould based on disintegration
ISO 12625-17, Tissue paper and tissue products - Part 17: Desintegration of toilet paper
ISO 21993, Paper and pulp -- Deinkability test for printed paper products
ISO 8791-5, Paper and board -- Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -- Part 5: Oken method
ISO 21896, Paper, pulp, and recycling - Decolouration test of dye coloured paper products and paper products printed using dye inks
ISO 287, Paper and board - Determination of moisture content of a lot - Oven-drying method
ISO 21437, Pulps - Determination of carbohydrate composition
ISO 21436, Pulps - Determination of lignin content - Acid hydrolysis method
ISO 21331, Graphic technology - Assessment guidelines for the deinkability potential of printed matter
ISO 7263, Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting
ISO 8784-2, Pulp, paper and board - Microbilogical examination - Part 2: Enumeration of yeast and molds on surface
EN , Paper and board - Sampling Procedures for Paper and Board for Recycling
ISO 5636-7, Paper and board - Determination of air permeance and air resistance (medium range) - Part 7: SCAN method
ISO 14778, Paper and board - Measurement of contact angle by optical methods
Show more Show less
Published 190 standards
Show more Show less
Working group 9 workgroups
SIS/TK 157/AG 01, Fysikaliska provningsmetoder
SIS/TK 157/AG 02, Standardkvaliteter för pappersåtervinning
SIS/TK 157/AG 04, Kemiska analysmetoder
SIS/TK 157/AG 05, Provning massa
SIS/TK 157/AG 08, Provning mjukpapper
SIS/TK 157/AG 09, Nanocellulosa
SIS/TK 157/AG 10, Automatiserad provning
SIS/TK 157/AG 11, Uppskattning av osäkerhet hos provningsresultat
SIS/TK 157/AG 12, Lignin
Show more Show less
Participants 18 companies and organizations
ABB AB, Kista
BillerudKorsnäs Sweden AB, Karlsborgsverken
Domsjö Fabriker AB, Örnsköldsvik
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Holmen AB, Stockholm
Metrohm Nordic AB, Bromma
Mondi Dynäs AB, Väja
Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn
Nordic Paper Säffle AB, Säffle
RISE Innventia AB, Stockholm
Rottneros AB, Söderhamn
SCA Forest Products AB, AB SCA R&D Centre, Sundsvall
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Södra Skogsägarna Ekonomiska förening, Växjö
Stora Enso AB, Karlstad
Svenska Pappersbruket AB, Klippan
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Waggeryd Cell AB, Vaggeryd
Show more Show less
International participation 19 international committees
ISO/TC 6, Paper, board and pulps
ISO/TC 6/JWG 12, Joint ISO/TC 6 - ISO/TC 130 WG;Deinkability potential
ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board
ISO/TC 6/SC 2/WG 25, Surface roughness
ISO/TC 6/SC 2/WG 26, Microbiological test methods
ISO/TC 6/SC 2/WG 27, Tissue test methods
ISO/TC 6/SC 2/WG 34, Flat crush resistance
ISO/TC 6/SC 2/WG 39, Printability testing (JWG ISO/TC 130)
ISO/TC 6/SC 2/WG 41, Contact angle
ISO/TC 6/WG 12, Joint ISO/TC 6 - ISO/TC 130 WG:Deinkability potential
ISO/TC 6/WG 18, Fibre properties
ISO/TC 6/WG 3, Optical properties
ISO/TC 6/WG 4, Chemical analysis
ISO/TC 6/WG 5, Precision of testmethods
ISO/TC 6/WG 7, Cores for reels of paper
CEN/TC 172, Pulp, paper and board
CEN/TC 172/WG 2, Standard grades of paper and board for recycling
CEN/TC 172/WG 3, Analytical methods for the assessment of paper and board in contact with foodstuffs
CEN/TC 172/WG 8, Test methods for soft tissue paper
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Subjects

Paper technology Paper and board Pulps Materials and articles in contact with foodstuffs