Standardization · SIS/TK 149

Järnmalm

När vi köper produkter som ett kylskåp eller en bil förutsätter vi att de håller hög kvalitet. Järnmalm är ursprunget till en del av innehållet i dessa varor. Standarderna som kommittén arbetar fram bidrar till att vi får det vi förväntar oss genom att ståltillverkare tillförsäkras en råvara med hög kvalitet.

Kommittén för järnmalm är med och aktivt påverkar framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att järnmalmsprodukter blir jämförbara över hela världen. Arbetet resulterar i fysikaliska och kemiska provningsmetoder av järnmalm som gör det möjligt för stålverk att enas om gemensamma krav.

Standarderna gäller provtagning av järnmalm när den säljs till stålverk i Europa och Asien. Malmens egenskaper är viktiga när stålet sedan ska användas i produkter som är vanliga i vårt moderna samhälle.

More information about the committèes work:

Now working on 14 standards
ISO 9516-4, Iron ores - Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry - Part 4: Performance-based method using fusion preparation method
ISO 3085, Iron ores - Experimental methods for checking the precision of sampling, sample preparation and measurement
ISO 3087, Iron ores - Determination of the moisture content of a lot
ISO/TR 16879, Iron ores - Determination of various elements - X-ray fluorescence spectrometric method using pressed powders
ISO 18239-1, Iron ores - Determination of loss on ignition - Part 1: Single micro sample TGA
ISO 18239-2, Iron ores - Determination of loss on ignition by thermogravimetric method - Part 2: Multiple Samples - Single ramping and multiple fixed temperature furnaces
ISO 9516-3, Iron ores - Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry - Part 3: Internal standard procedure
ISO N1203, Iron ore pellets for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the clustering index - with temperature and gas composition variable profiles
ISO/TR 18336, Guide to good XRF laboratory practice for the iron ore industry
ISO 2597-4, Iron ores - Determination of total iron content - Part 4: Potentiometric titration method
ISO/TR 16043, Iron ores - Determination of chlorine content - X-ray fluorescence spectrometric method
ISO 18240, Iron ores - Determination of chromium, arsenic, cadmium, lead and mercury - Inductively coupled plasma - mass spectrometic method
ISO/TR 18231, Iron Ore - Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometers - Determination of precision
ISO 9516-2, Iron ores - Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry - Part 2: Simplified procedure
Show more Show less
Published 76 standards
Show more Show less
Participants 4 companies and organizations
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, LULEÅ
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB Koncernkontoret, Luleå
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 102, Iron ore and direct reduced iron
ISO/TC 102/SC 1/WG 3, Sampling and sample preparation (Revision of ISO 3082)
ISO/TC 102/SC 2, Chemical analysis
ISO/TC 102/SC 2/SG 29, Determination of total iron
ISO/TC 102/SC 3, Physical testing
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Subjects

Mining and minerals Iron ores