Standardization · SIS/TK 145

Armering

Man kan tycka att stål för att armera betong är en enkel produkt som borde vara lätt att standardisera. Det är en produkt som tillverkas i de flesta av Europas länder och som används i alla. En harmoniserad standard för armeringsstål i Europa kommer att underlätta handeln.

Kommittén deltar i standardiseringen av armeringsstål, både traditionell och spännarmering avseende stålsorter, dimensioner och toleranser, specifika provningsmetoder, leveransbestämmelser, certifiering m.m. i första hand är kommittén inriktad mot arbetet i den europeiska kommittén ECISS/TC 104. Men även motsvarande arbete inom ISO.

Det har dock varit svårt att komma överens i Europa om den till synes enkla produkten armering och kommittén har därför publicerat en serie nationella standarder för armering i väntan på att europastandarden ska bli klar.

Påverka nationellt och internationellt

Standardisering av armeringsstål underlättar för konstruktörer, tillverkare, myndigheter och kontrollanter att specificera, kontrollera och handla med armering. Begränsning av antalet varianter rationaliserar för tillverkare och grossister och underlättar för användare.

More information about the committèes work:

Now working on 16 standards
EN 10138-2:2009, Prestressing steels - Part 2: Wire
EN 10138-3:2009, Prestressing steels - Part 3: Strand
EN 10138-4:2009, Prestressing steels - Part 4: Bars
EN 10138-1:2009, Prestressing steels - Part 1: General requirements Ny titel? Concrete reinforcing and pre-stressing steels
EN 10348, Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel
ISO , Revision of ISO 6935-2, Steel for the reinforcement of concrete - Part 2. Ribbed bar
ISO , Epoxy-coated steel for the reinformcement of concrete
ISO , Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete
ISO , Epoxy powder and sealing material for the coating of steel for the reinforcement of concrete
EN 10369-1, Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 1: General requirements
EN 10369-2, Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 2: Sliding strands
EN 10369-3, Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 3: Adherent strands
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
ISO 6934-4, Steel for the prestressing of concrete - Part 4: Strand
EN 10370, Steel for the reinforcement of concrete - Stainless steel
Show more Show less
Published 15 standards
Show more Show less
Participants 9 companies and organizations
Celsa Steel Service AB, Halmstad
GlobeCert AB, Smedjebacken
Hjulsbro Steel AB, Linköping
NCC Armering, Norrköping
NCC Sverige AB, Solna
Nordcert AB, Stockholm
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Tibnor AB, Solna
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 17/SC 16, Steels for the reinforcement and prestressing of concrete
CEN/TC 459/SC 4, Concrete reinforcing and prestressing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 1, Weldable reinforcing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 2, Galvanized reinforcing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 3, Corrosion resistant reinforcing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 4, Pre-stressing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 5, Protected and sheathed strands for pre-stressing
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommittén arbetar just nu med att: Läs mer

Subjects

Iron and steel products (77.140) Steels for reinforcement of concrete (77.140.15)