Standardization · SIS/TK 137

Tryckkärlsstål

Tryckkärlsstål finns både på lastbilar och bussar samt större tryckkärl i form av ångpannor och reaktorkärl inom kärnkraft. Standardiseringsarbetet omfattar stål avsedda för tillverkning av tryckbärande anordningar såsom tryckkärl och rörledningar. Kommittén arbetar fram harmoniserade europeiska produktstandarder inom området.

Kommittén för tryckkärlsstål deltar aktivt i europeisk och internationell standardisering för att påverka det tekniska innehållet i framtida standarder. Standarderna syftar till att produkterna ska vara säkra, ha hög teknisk standard och de skall underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare. Standardiseringsarbetet omfattar bland annat standarder för provningsmetoder, leveransbestämmelser och materialspecifikationer. Kommittén är dessutom med och påverkar standarder för andra material som används inom tryckkärlsområdet. När det gäller standarder för konstruktion och kontroll av tryckkärl, se vidare Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och dess partner ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization). Eftersom flertalet standarder är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis inköpare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exporten.

More information about the committèes work:

Now working on 6 standards
EN 13445-2:2002/A4, Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
EN 10222-2:2017/A1, Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties
EN 10222-4:2017/A1, Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength
EN 13445-2, Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
EN 13445-2:2014/A8, Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
EN 12952-2, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Show more Show less
Published 35 standards
Show more Show less
Participants 9 companies and organizations
AB Alvenius Industrier, Eskilstuna
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Andritz AB, Norrköping
DEKRA Industrial AB, Solna
Kiwa Inspecta AB, Sundsvall
Kiwa Inspecta AB, Solna
OSTP Sweden AB, Örnsköldsvik
Outokumpu Stainless AB Avesta Research Center, Avesta
SSAB Special Steels, Oxelösund
Show more Show less
International participation 11 international committees
ISO/TC 17/SC 10, Steel for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
CEN/TC 267, Industrial piping and pipelines
CEN/TC 267/WG 2, Metallic materials
CEN/TC 269, Shell and water-tube boilers
CEN/TC 459/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
CEN/TC 459/SC 10/WG 1, Tubes for pressure purposes
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
CEN/TC 459/SC 7, Steels for pressure purposes
CEN/TC 54, Unfired pressure vessels
CEN/TC 54/WG 52, B - Material selection
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?
Aktuella remisser Att kommentera

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Björn Elzén
Project manager
bjorn.elzen@sis.se

Emma Stenberg
Project assistant
emma.stenberg@sis.se

Related