Standardization · SIS/TK 135

Rostfria stål

Rostfria stål används på grund av sina goda materialegenskaper, dess miljövänlighet och långa livslängd inom flera användningsområden såsom byggbranschen, samt områden där exempelvis koppar, gjutjärn, olegerade stål och plastmaterial tidigare använts. Standardiseringsarbetet gäller bland annat stålurval, beteckningssystem, kemisk sammansättning, korrosionsegenskaper och hållfasthet.

Kommittén för rostfria stål deltar aktivt både nationellt och internationellt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder. Eftersom flertalet av standarderna är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stöder den svenska exportmarknaden. Sverige har några av världens främsta tillverkare av rostfritt stål. Därför medverkar vi i den europeiska och internationella standardiseringen CEN och ISO. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter.

Standardiseringen inom rostfria stål behandlar bland annat:

  • harmonisering mot direktiv såsom PED och CPD
  • beteckningssystem
  • mekaniska egenskaper
  • tekniska leveransbestämmelser

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Eftersom flertalet standarderna är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis inköpare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exporten.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, inköpare, brukare eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man tolkar dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Rostfria stål. Kanske att du idag jobbar som tillverkare av rostfritt stål, föreskrivare, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

More information about the committèes work:

Now working on 5 standards
EN 10217-7, Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes
EN 10216-5, Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes
EN 10250-4:2018, Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 4: Stainless steels
ISO 6306, Chemical analysis of steel - Order of listing elements in steel standards
ISO 8049:2016, Ferronickel shot - Sampling for analysis
Show more Show less
Published 32 standards
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
OSTP Finland Oy, Jakobstad
OSTP Sweden AB, Örnsköldsvik
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Outokumpu Stainless AB Avesta Research Center, Avesta
Outokumpu Stainless AB, Nyby, Torshälla
Show more Show less
International participation 6 international committees
ISO/TC 155, Nickel and nickel alloys
ISO/TC 17/SC 10, Steel for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 4, Heat treatable and alloy steels
CEN/TC 459/SC 05, Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Metallurgy Production of metals Ferrous metals Stainless steels