Standardization · SIS/TK 134

Svetsteknik

Svetsade konstruktioner ser vi i vardagen överallt, i byggnader, broar, fordon och rörledningar med mera. Bristande kvalitet i svetsningsarbetet kostar pengar genom reparationer. De samhälleliga konsekvenserna kan vara ännu allvarligare i form av personskador, havererad infrastruktur eller samhällsservice. Kommittén skapar förutsättningar för kvalitetssäkring vid svetsning

Kommittén är ett forum för experter inom svetsning. De är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att säkerställa kvaliteten i svetsade konstruktioner. Standarderna omfattar svetsarens kompetens genom svetsarprövning och metoder att säkerställa kvaliteten i svetsningsförfarandet genom procedurkontroll. Andra standarder säkerställer att svetsutrustningen har rätt prestanda och arbetsmiljö vid svetsningsarbetet. För konstruktörer finns standard med kvalitetsklasser. En standardserie för kvalitetssäkring vid svetsning tar ett helhetsgrepp och beskriver hur man bygger ett kvalitetsledningssystem för svetsning. Det skapar förutsättningar för rätt kvalitet vid svetsning, säkra anläggningar och lägre underhållskostnader.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén samlar experter för svenskt agerande i den internationella standardiseringen. Vi samarbetar med Svetskommissionen och medverkar aktivt i både europeisk standardisering inom CEN och internationellt inom ISO. Vi kan driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen. Gemensamma standarder är viktiga för att säkerställa säkra anläggningar med jämförbar kvalitet oberoende av ingående komponenters ursprung. Det innebär samtidigt likartade konkurrensvillkor för producenter i olika länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från materialtillverkare, ackrediterade kontrollorgan, provningslaboratorier, anläggningsägare och myndigheter. Arbetet är indelat i arbetsgrupper med specifika arbetsområden. Experter från Svetskommissionen leder arbetsgrupperna. Genom att medverka får deltagarna djupare insikt om den tekniska utvecklingen inom området, standardernas krav och deras tillämpning. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter.

More information about the committèes work:

Now working on 80 standards
ISO 14272, Specimen dimensions and procedure for cross tension testing resistance spot and embossed projection welds
ISO 14922, Thermal Spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings Quality assurance system
ISO 14918, Thermal spraying - Qualification testing of thermal sprayers
ISO 17662, Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities
ISO 17660-1, Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints
ISO 17660-2, Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints
ISO 14344, Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes
ISO 21904-1, Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: General requirements
ISO 21904-2, Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - - Part 2: Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency
ISO 21904-4, Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices
EN ISO 3821, Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO/FDIS 3821:2017)
ISO 14731, Welding coordination - Tasks and responsibilities
ISO 14271, Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds
ISO 22161, Aerospace series - Brazing and high-temperature brazed metallic components - Technical specification
ISO 24373, Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys - Classification
ISO 26304, Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels - Classification
ISO 9017, Destructive test on welds in metallic materials - Fracture test
ISO 22680, Metallic and other inorganic coatings -- Measurement of linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings
EN ISO 5173, Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (ISO/DIS 5173:2017)
ISO/TR 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
ISO 18496, Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery conditions
ISO 14174, Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding - Classification
EN 15481, Welding of reinforcing steel - Tack weldability - Test methods and performance requirements
ISO 18275, Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of high-strength steels - Classification
EN 12797, Brazing - Destructive tests of brazed joints
EN 12799, Brazing - Non-destructive examination of brazed joints
ISO/TR 22281, Welding consumables - International Institute of Welding (IIW) position statement on the use of trace element analyses in welding consumable specifications
ISO 15011-4, Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets
EN 14324, Brazing - Guidance on the application of brazed joints
EN ISO 17660-1, Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-1:2017)
EN ISO 17660-2, Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-2:2017)
ISO 544, Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings
ISO 17927-1, Welding for aerospace applications - Fusion welding of metallic components - Part 1: Process specification
ISO 21904-3, Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices
ISO 4063, Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers
ISO/TR 23413, Resistance welding - Overview of standards for resistance welding
ISO 15614-1:2017/Amd 1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
ISO 17279-3, Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 3: Test methods for joints
EN ISO 6947, Welding and allied processes - Welding positions (ISO/FDIS 6947:2019)
EN , Thermal spraying - Tubular coating tensile test
ISO 20173, Welding - Grouping systems for materials - American materials
ISO 23486, Metallic and other inorganic coatings- Measurement of Young’s modulus of thermal barrier coatings at elevated temperature by flexural resonance method
ISO 15609-2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding
ISO/TR 20172, Welding - Grouping systems for materials - European materials
EN ISO 17279-3, Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 3: Test methods for joints
ISO 5178, Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints
ISO 23598, Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions and test procedure for mechanized peel testing of single joints
ISO 17677-1, Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding
ISO 15614-1:2017/Amd 2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
ISO 15614-1:2017/Amd 3, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
EN ISO 15607, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO/FDIS 15607:2019)
ISO 3834-5, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4
EN ISO 13918:2018/A1, Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding - Amendment 1 (ISO 13918:2017/DAM 1:2018)
EN 15339-2, Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units
ISO 22688, Brazing - Quality requirements for brazing of metallic materials
EN ISO 13919-1, Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO/FDIS 13919-1:2019)
EN 14717, Welding and allied processes - Environmental check list
ISO 17927-2, Welding for aerospace applications - Fusion welding of metallic components - Part 2: Acceptance criteria
ISO 13919-2, Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys
EN ISO 21904-4, Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices (ISO/DIS 21904-4:2019)
EN ISO 21904-1, Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: General requirements (ISO/DIS 21904-1:2019)
EN ISO 21904-2, Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency
EN ISO 9455-3, Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods (ISO/DIS 9455-3:2019)
ISO 5179, Investigation of brazeability with spreading and gap-filling test
ISO 24255, Welding - Welding of reinforcing steel
CEN ISO/TR 18491, Guidelines for measurement of welding energies
EN ISO 15616-4, Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 4: Machines with 2-D moving optics
ISO 9606-9606, Qualification test of welders - Part 9606: Fusion welding
ISO 25239-1, Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary
EN ISO 25239-1, Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 25239-1:2019)
EN ISO 25239-2, Friction stir welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO/DIS 25239-2:2019)
EN ISO 25239-3, Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO/DIS 25239-3:2019)
EN ISO 25239-4, Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO/DIS 25239-4:2019)
EN ISO 25239-5, Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO/DIS 25239-5:2019)
EN ISO 9455-16, Soft soldering fluxes - Test methods - Part 16: Flux efficacy test, wetting balance method (ISO/FDIS 9455-16:2019)
EN 17393, Thermal spraying - Tubular coating tensile test
ISO/TR 20174, Welding - Grouping systems for materials - Japanese materials
ISO/TR 24471 , Brazing - Grouping systems for materials - American materials
EN ISO 15614-7, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2016)
EN ISO 15614-1:2017/A2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 2 (ISO 15614-1:2017/DAM 2:2019)
Show more Show less
Published 339 standards
Show more Show less
Working group 10 workgroups
SIS/TK 134/AG 01, AGS 440 Terminologi
SIS/TK 134/AG 02, AGS 442 Svetsupplysningar
SIS/TK 134/AG 03, AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning
SIS/TK 134/AG 05, AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning
SIS/TK 134/AG 06, AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter
SIS/TK 134/AG 07, AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning
SIS/TK 134/AG 08, AGS 448 Termisk sprutning
SIS/TK 134/AG 09, AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 134/AG 10, AGS 450 Motståndssvetsning
SIS/TK 134/AG 12, AGS 451 Laserbearbetning
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna, Skogtorp
DEKRA Industrial AB, Solna
H.C. Starck GmbH, Billdal
Kiwa Inspecta AB, Solna
SSAB Special Steels, Oxelösund
Svetskommissionen, Stockholm
Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter, Olofström
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 44, Welding and allied processes
ISO/TC 44/SC 13, Brazing materials and processes
ISO/TC 44/SC 14, Welding and brazing in aerospace
CEN/TC 121, Welding and allied processes
IIW, International Institute of Welding
Show more Show less

Subjects

Manufacturing engineering Welding, brazing and soldering General Welding consumables Welding equipment Brazing and soldering Welded joints and welds