Standardization · SIS/TK 134

Svetsteknik

Svetsade konstruktioner ser vi i vardagen överallt, i byggnader, broar, fordon och rörledningar med mera. Bristande kvalitet i svetsningsarbetet kostar pengar genom reparationer. De samhälleliga konsekvenserna kan vara ännu allvarligare i form av personskador, havererad infrastruktur eller samhällsservice. Kommittén skapar förutsättningar för kvalitetssäkring vid svetsning

Kommittén är ett forum för experter inom svetsning. De är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att säkerställa kvaliteten i svetsade konstruktioner. Standarderna omfattar svetsarens kompetens genom svetsarprövning och metoder att säkerställa kvaliteten i svetsningsförfarandet genom procedurkontroll. Andra standarder säkerställer att svetsutrustningen har rätt prestanda och arbetsmiljö vid svetsningsarbetet. För konstruktörer finns standard med kvalitetsklasser. En standardserie för kvalitetssäkring vid svetsning tar ett helhetsgrepp och beskriver hur man bygger ett kvalitetsledningssystem för svetsning. Det skapar förutsättningar för rätt kvalitet vid svetsning, säkra anläggningar och lägre underhållskostnader.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén samlar experter för svenskt agerande i den internationella standardiseringen. Vi samarbetar med Svetskommissionen och medverkar aktivt i både europeisk standardisering inom CEN och internationellt inom ISO. Vi kan driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen. Gemensamma standarder är viktiga för att säkerställa säkra anläggningar med jämförbar kvalitet oberoende av ingående komponenters ursprung. Det innebär samtidigt likartade konkurrensvillkor för producenter i olika länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från materialtillverkare, ackrediterade kontrollorgan, provningslaboratorier, anläggningsägare och myndigheter. Arbetet är indelat i arbetsgrupper med specifika arbetsområden. Experter från Svetskommissionen leder arbetsgrupperna. Genom att medverka får deltagarna djupare insikt om den tekniska utvecklingen inom området, standardernas krav och deras tillämpning. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter.

More information about the committèes work:

Now working on 110 standards
ISO 14922, Thermal spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings - Quality assurance system
ISO 14918, Thermal spraying - Qualification testing of thermal sprayers
ISO 17660-1, Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints
ISO 17660-2, Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints
ISO 14344, Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes
EN ISO 3821, Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO/FDIS 3821:2017)
ISO 14731, Welding coordination - Tasks and responsibilities
ISO 14271, Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds
ISO 24373, Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys - Classification
ISO 26304, Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels - Classification
ISO 9017, Destructive test on welds in metallic materials - Fracture test
ISO/TR 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
ISO 14174, Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding - Classification
EN 15481, Welding of reinforcing steel - Tack weldability - Test methods and performance requirements
ISO 18275, Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of high-strength steels - Classification
EN 12797, Brazing - Destructive tests of brazed joints
EN 12799, Brazing - Non-destructive examination of brazed joints
ISO/TR 22281, Welding consumables - International Institute of Welding (IIW) position statement on the use of trace element analyses in welding consumable specifications
ISO 15011-4, Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets
EN 14324, Brazing - Guidance on the application of brazed joints
EN ISO 17660-1, Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-1:2017)
EN ISO 17660-2, Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-2:2017)
ISO 544, Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings
ISO 21904-3, Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices
ISO 4063, Welding, brazing, soldering, cutting, mechanical joining and adhesive bonding - Nomenclature of processes and reference numbers
ISO/TR 23413, Resistance welding - Overview of standards for resistance welding
EN , Thermal spraying - Tubular coating tensile test
ISO 20173, Welding - Grouping systems for materials - American materials
ISO 23486, Metallic and other inorganic coatings — Measurement of Young’s modulus of thermal barrier coatings at elevated temperature by flexural resonance method
ISO 15609-2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding
ISO/TR 20172, Welding - Grouping systems for materials - European materials
EN ISO 17279-3, Welding - Micro joining of second generation high temperature superconductors - Part 3: Test methods for joints (ISO/FDIS 17279-3:2020)
ISO 5178, Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints
ISO 15614-1:2017/FDAmd 2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
ISO 15614-1:2017/Amd 3, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
ISO 3834-5, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4
EN ISO 13918:2018/A1, Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding - Amendment 1 (ISO 13918:2017/DAM 1:2018)
EN 15339-2, Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units
ISO 22688, Brazing - Quality requirements for brazing of metallic materials
EN 14717, Welding and allied processes - Environmental check list
ISO PRF 5179, Investigation of brazeability with spreading and gap-filling test
ISO 24255, Welding - Welding of reinforcing steel
CEN ISO/TR 18491, Guidelines for measurement of welding energies
ISO 9606, Qualification test of welders - Part 9606: Fusion welding
ISO 24449, Metallic and other inorganic coatings- Determination of thermal conductivity of thermal barrier coatings at elevated temperature
ISO/TR 20174, Welding - Grouping systems for materials - Japanese materials
ISO 18274, Welding consumables - Wire and strip electrodes, wires and rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification
EN ISO 15614-1:2017/A2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 2 (ISO 15614-1:2017/FDAM 2:2020)
ISO 12671, Thermal spraying — Thermally sprayed coatings — Symbolic representation on drawings
EN ISO 12671, Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO/FDIS 12671:2020)
ISO 13585, Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators
EN ISO 13585, Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO/DIS 13585:2020)
ISO 17779, Brazing - Specification and qualification of brazing procedures for metallic materials
ISO 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
ISO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
ISO/TR 3834-6, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834
EN ISO 25901-2, Welding and allied processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety (ISO/DIS 25901-2:2021)
EN XXX-1, Thermal spraying - Determination of the feed rate with spray material in powder form Thermal spraying - Determination of the feed rate with spray material in powder form
ISO 22161, Aerospace series - Brazing and high-temperature brazed metallic components - Technical specification
ISO 5817, Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections
EN ISO 5817, Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections
EN ISO 8167, Resistance welding - Embossed projection welding - Projections for resistance welding (ISO/DIS 8167:2020)
ISO 8167, Resistance welding - Embossed projection welding - Projections for resistance welding
EN ISO 15614-12, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO/DIS 15614-12:2020)
ISO 15614-12, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding
EN ISO 15614-13, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO/DIS 15614-13:2020)
ISO 15614-13, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding
ISO 14172, Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification
ISO 8205, Resistance welding equipment — Water-cooled secondary connection cables — Dimensions and requirements for double-conductor connection cables
EN ISO 8205, Resistance welding equipment - Water-cooled secondary connection cables - Dimensions and requirements for double-conductor connection cables (ISO/FDIS 8205:2020)
CEN/TR 13259, Gas welding equipment - Industrial manual and machine blowpipes for flame heating, flame brazing and allied processes
ISO 15610, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on tested welding consumables
EN ISO 9016, Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test specimen location, notch orientation and examination (ISO/DIS 9016:2020)
EN ISO 17639, Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds (ISO/DIS 17639:2020)
EN ISO 4136, Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test (ISO/DIS 4136:2020)
EN ISO 14922, Thermal spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings - Quality assurance system (ISO/DIS 14922:2020)
ISO 3834-2, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements
EN ISO 3834-2, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO/FDIS 3834-2:2020)
ISO 3834-3, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements
EN ISO 3834-3, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements (ISO/FDIS 3834-3:2020)
ISO 3834-4, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements
EN ISO 3834-4, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements (ISO/FDIS 3834-4:2020)
ISO 17639, Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds
ISO 4136, Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test
ISO 9016, Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test specimen location, notch orientation and examination
ISO 15614-11, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding
EN ISO 15614-11, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding
ISO 15614-6, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 6: Arc welding of copper and its alloys
EN ISO 15614-6, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 6: Arc and gas welding of copper and its alloys
ISO 15614-4, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings
EN ISO 15614-4, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings
CEN ISO/TR 20172, Welding - Grouping systems for materials - European materials (ISO/PRF TR 20172:2020)
CEN ISO/TR 3834-6, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing of ISO 3834
EN ISO 14172:2020, Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification
EN ISO 10225, Gas welding equipment - Marking for equipment used for gas welding, cutting and allied processes (ISO 10225:2013)
EN ISO 22826, Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam (Vickers and Knoop hardness tests) (ISO 22826:2005)
ISO 17677-1, Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding
EN ISO 17677-1, Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO/FDIS 17677-1:2020)
ISO 5173:2021, Destructive tests on welds in metallic materials — Bend tests
EN , Safety requirements for thermoprocess equipment with open firing oxy-fuel gas welding equipment
EN ISO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO/DIS 3834-1:2020)
EN ISO 3834-5, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO/DIS 3834-5:2020)
ISO 4061, Soldering — Quality requirements for soldering of metallic materials
EN ISO 4063, Welding, brazing, soldering, cutting, mechanical joining and adhesive bonding - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO/DIS 4063:2020)
EN ISO 17633:2018/A1, Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification - Amendment 1 (ISO 17633:2017/DAM 1:2020)
ISO 11745, Brazing for aerospace applications — Qualification test for brazers and brazing operators — Brazing of metallic components
ISO 1089:2021, Resistance welding equipment — Electrode taper fits for spot welding equipment - Dimensions
EN ISO 1089, Resistance welding equipment - Electrode taper fits for spot welding equipment - Dimensions (ISO/DIS 1089:2021)
EN ISO 5173, Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (ISO/DIS 5173:2021)
ISO 10447, Resistance welding — Testing of welds — Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds
Show more Show less
Published 345 standards
Show more Show less
Working group 10 workgroups
SIS/TK 134/AG 01, AGS 440 Terminologi
SIS/TK 134/AG 02, AGS 442 Svetsupplysningar
SIS/TK 134/AG 03, AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning
SIS/TK 134/AG 05, AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning
SIS/TK 134/AG 06, AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter
SIS/TK 134/AG 07, AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning
SIS/TK 134/AG 08, AGS 448 Termisk sprutning
SIS/TK 134/AG 09, AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 134/AG 10, AGS 450 Motståndssvetsning
SIS/TK 134/AG 12, AGS 451 Laserbearbetning
Show more Show less
Participants 74 companies and organizations
A Kihlander Engineering, VÄSTERÅS
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
ABB Power Grids Sweden AB, LUDVIKA
ÅF-Industry AB, STOCKHOLM
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna, SKOGSTORP
Arbetsmiljöverket, STOCKHOLM
Assemblin VS AB, KARLSTAD
Atlas Copco Industrial Technique AB, STOCKHOLM
Castolin Scandinavia AB, HISINGS BACKA
Caverion Sverige AB, KARLSTAD
Caverion Sverige AB, Göteborg
CCI Valve Technology AB, SÄFFLE
DEKRA Industrial AB, SOLNA
DEKRA Industrial AB, NORRKÖPING
DEKRA Industrial AB, TROLLHÄTTAN
Dellner Couplers AB, FALUN
Duroc Rail AB, Luleå
EFD Induction AB, VÄSTERÅS
Element Materials Technology AB, LINKÖPING
Epiroc Rock Drills AB, ÖREBRO
ESAB AB, GÖTEBORG
EuroMaint Components and Materials AB, ÖREBRO
Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR
Gestamp HardTech AB, LULEÅ
HC Starck International Sales GMBH Germany Fil Skandinavien, BILLDAL
Höganäs AB, HÖGANÄS
Högskolan Väst, Trollhättan
Hydro Extruded Solutions AB, FINSPÅNG
Itw Welding AB, PARTILLE
Karolinska Institutet, Stockholm
Kemppi Sverige AB, SOLLENTUNA
Kiwa Inspecta AB, SOLNA
Kiwa Inspecta AB, MALMÖ
Kiwa Inspecta AB, BORLÄNGE
Kiwa Inspecta AB, SUNDSVALL
Kiwa Inspecta AB, MÖLNDAL
Lasercentrum i Gnosjö AB, GNOSJÖ
Lincoln Electric Nordic Sweden Filial, UPPLANDS VÄSBY
Linde Gas AB, STOCKHOLM
Mitsubishi Logisnext Europe AB, Mölnlycke
Nederman Holding AB, HELSINGBORG
NKT HV Cables AB, KARLSKRONA
Nordcert AB, STOCKHOLM
Oerlikon Skandinavien AB, Limhamn
OKG AB, Oskarshamn
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, AVESTA
Permascand AB, LJUNGAVERK
QE - Quality Engineering group AB, SOLNA
Ringhals AB, Väröbacka
Saab Kockums AB, KARLSKRONA
Safe Control NDT AB, VARBERG
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Scania CV AB, OSKARSHAMN
SSAB Special Steels, OXELÖSUND
Strålsäkerhetsmyndigheten, STOCKHOLM
Svensk Kärnbränslehantering AB, Oskarshamn
Svetskommissionen, Stockholm
Svetskonsult i Göteborg AB, FALUN
Tetra Pak Processing Equipment AB, LUND
TRK Kontrolladministration AB, STAFFANSTORP
TRK-Kvalitetsteknik AB, STENUNGSUND
TSE-Thermal Spraying & Engineering AB, Malmö
TÜV NORD Scandinavia AB, HELSINGBORG
Uddeholm Tooling AB, Hagfors
Valmet AB, SUNDSVALL
Valmet AB, GÖTEBORG
Vattenfall Services Nordic AB, UPPSALA
voestalpine Böhler Welding Nordic AB, AVESTA
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Construction Equipment AB, Braås
Volvo Lastvagnar Umeå, UMEÅ
Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter, OLOFSTRÖM
Volvo Technology AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 44, Welding and allied processes
ISO/TC 44/SC 13, Brazing materials and processes
ISO/TC 44/SC 14, Welding and brazing in aerospace
CEN/TC 121, Welding and allied processes
IIW, International Institute of Welding
Show more Show less

Subjects

Manufacturing engineering (25) Welding, brazing and soldering (25.160) General (25.160.01) Welding consumables (25.160.20) Welding equipment (25.160.30) Brazing and soldering (25.160.50) Welded joints and welds (25.160.40)