Standardization · SIS/TK 133

Pulvermetallurgi

Pulvermetallurgi möjliggör tillverkning av komponenter med avancerade geometrier och speciella materialegenskaper. Standardiseringsprojektet spänner över materialstandardisering, standardisering av provningsmetoder för pulver, sintrade metalliska material och hårdmetall. Sverige driver den internationella standardiseringen inom pulvermetallurgi.

Kommittén för pulvermetallurgi deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både internationellt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. Sverige har några av världens främsta tillverkare av pulver och användare av pulvermetallurgi. Därför driver vi den internationella standardiseringen.

Projektet hanterar standardiseringsfrågor kring provtagningsmetoder för pulver, sintrade metalliska material och hårdmetall samt specifikationer för pulvermetallurgiska material.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att Sverige aktivt driver det internationella standardiseringsarbetet inom ISO för pulvermetallurgi. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska industrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning och inköp av produkterna.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för pulvermetallurgi. Kanske att du idag jobbar som tillverkare, inköpare, användare eller med övrigt inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

More information about the committèes work:

Now working on 10 standards
ISO 4490, Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter)
ISO 3923-1, Metallic powders - Determination of apparent density - Part 1: Funnel method
ISO 3252, Powder metallurgy - Vocabulary
ISO 4489, Sintered hardmetals - Sampling and testing
ISO 4884, Hardmetals - Sampling and testing of powders using sintered test pieces
ISO 4499-1, Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 1: Photomicrographs and description
EN ISO 4499-1, Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 1: Photomicrographs and description (ISO/DIS 4499-1:2018)
EN ISO 4499-2, Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 2: Measurement of WC grain size (ISO/DIS 4499-2:2018)
ISO 4499-2, Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 2: Measurement of WC grain size
ISO 28080, Hardmetals - Abrasion tests for hardmetals
Show more Show less
Published 65 standards
Show more Show less
Participants 10 companies and organizations
AB Sandvik Coromant, Stockholm
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Carpenter Powder Products AB, Torshälla
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Erasteel Kloster AB, Söderfors
Höganäs AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Larsson XRF Konsult, Solna
Linde Gas AB, Lidingö
Volvo Powertrain AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 119, Powder metallurgy
ISO/TC 119/SC 2, Sampling and testing methods for powders (including powders for hardmetals)
ISO/TC 119/SC 2/WG 21, Envelope-specific surface area
ISO/TC 119/SC 3, Sampling and testing methods for sintered metal materials (excluding hardmetals)
ISO/TC 119/SC 4, Sampling and testing methods for hardmetals
ISO/TC 119/SC 4/WG 4, Abrasion tests for hardmetals
ISO/TC 119/SC 5, Specifications for powder metallurgical materials (excluding hardmetals)
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Produktguide

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Otto Björnberg
Project manager
otto.bjornberg@sis.se

Ghenwa Naffouje
Project assistant
ghenwa.naffouje@sis.se

Related