Standardization · SIS/TK 132

Koppar

Koppar utnyttjas för sina goda elektriska egenskaper i elektriska komponenter och i t.ex. rörledningar där speciella krav ställs på korrosionsmotstånd. Vanliga användningsområden är plåt, band eller tråd för el och elektronik samt rörledningar för t.ex. dricksvatten eller värmesystem i hus. Standardiseringsarbetet gäller bland annat legeringsurval, beteckningssystem, provningsmetoder, kemisk sammansättning och hållfasthet.

Många av standarderna är kopplade till EU-direktiv och underlättar vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav i föreskrifter och de kan därmed användas i anbudssituationer. Det skapar fri rörlighet och konkurrens mellan länder och är till stöd för svensk industri. Vi medverkar vi i den europeiska och internationella standardiseringen inom CEN och ISO. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter.

Standard för koppar behandlar bland annat beteckningssystem, tekniska leveransbestämmelser för produkter med krav på mekaniska egenskaper, dimensioner och toleranser med mera.

Påverka nationellt och internationellt

Vi erbjuder möjlighet till aktiv påverkan på standarder inom CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Standardiseringsarbetet ger djupare insikt om standardernas krav och hur de tolkas. Många standarder är kopplade till EU-direktiv och arbetet ger därför goda insikter i utvecklingen också inom det området vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Samtidigt kan man påverka framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Se matris över standarder för koppar.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Koppar. Kommitténs fokus är att ge deltagarna möjlighet att själva delta i det internationella arbetet. Kanske att du idag jobbar som tillverkare av kopparprodukter, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. 

More information about the committèes work:

Now working on 25 standards
EN 13347, Copper and copper alloys - Rod and wire for welding and braze welding
ISO 19205, Cathode copper - Determination of impurities - Inductively coupled plasma - Mass spectrometry
EN 1254-1, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to copper tubes
EN 1254-2, Copper and copper alloys - Plumbing fittings: Part 2: Compression fittings for use with copper tubes
EN 1254-3, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics och pipes
EN 1254-4, Copper and copper alloys - Plumbing fittings: Part 4: Threaded fittings
EN 1254-5, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Fittings with short ends for capillary brazing to copper tubes
EN 1254-6, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings
EN 1254-7, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 7:Press fittings for metallic tubes
EN 1254-8, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes
EN 1254-20, Copper and copper alloys - Plumbing fittings: Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information
EN 14436, Copper and copper alloys - Electrolytically tinned strip
EN 13601, Copper and copper alloys - Copper rod, bar and wire for general electrical purposes
EN 13603, Copper and copper alloys - Test methods for assessing protective tin coatings on drawn round copper wire for electrical purposes
EN 13605, Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for electrical purposes
EN 12449:2016/A1, Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes
EN 1254-5, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes
EN 1254-7, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 7: Press fittings for use with metallic tubes
EN 1254-2, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Compression fittings for use with copper tubes
EN 1254-20, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information
EN 1254-4, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Threaded fittings
EN 1254-8, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes
EN 1254-3, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes
EN 1254-6, Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes
EN 13600, Copper and copper alloys - Seamless copper tubes for electrical purposes
Show more Show less
Published 94 standards
Show more Show less
Participants 2 companies and organizations
Nordic Brass Gusum AB, Gusum
Rise Research Institutes of Sweden, Karlskrona
International participation 7 international committees
ISO/TC 26, Copper and copper alloys
CEN/TC 133, Copper and copper alloys
CEN/TC 133/WG 10, Methods of analysis
CEN/TC 133/WG 3, Copper tubes (installation and industrial)
CEN/TC 133/WG 4, Extruded and drawn products, forgings and scrap
CEN/TC 133/WG 7, Ingots and castings
CEN/TC 133/WG 8, Fittings
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Måns Sjölander
Project manager
08-55552147
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Project assistant
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se

Related