Standardization · SIS/TK 130

Gjutet järn och stål

När vi sitter i vår bil eller på tåget, på väg till arbetet, förutsätter vi att de bärande delarna och de mekaniska komponenterna har en hållfasthet som gör att vi inte skadar oss. Kommittén för gjutet järn och stål skapar förutsättningar för säkra material genom att arbeta fram standarder för bland annat gjutning av järn och smide av stål.

Kommittén för gjutet järn och stål är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa god kvalitet på gjutet järn och stål genom högt ställda krav på bl.a. mekaniska egenskaper. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare och köpare att enas om vilka krav som kan ställas vid tillverkning och användande av gjutet järn och stål.

Standarderna gäller gjutning och smide av järn och stål samt leveransbestämmelser för dessa produkter. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för gjutstål som används i tryckbärande anordningar och klassificering av gjutjärn.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska gjut- och smidesindustrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid tillverkning och användande av våra produkter.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare och köpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussioner med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Framöver fokuserar kommittén bland annat på stålgjutgods för maskiner, bilar, järnväg, jordbruksutrustning med mera.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Gjutet järn och stål. Kanske att du idag jobbar som tillverkare eller inköpare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

More information about the committèes work:

Now working on 17 standards
ISO 945-1, Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis
EN ISO 945-1, Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO/FDIS 945-1:2019)
ISO 10679, Steel - Cast tool steel
ISO 4987, Steel castings - Liquid penetrant inspection
ISO 19959, Visual examination of the surface condition of investment castings - Steel, nickel alloys and cobalt alloys
ISO 11971, Steel and iron castings - Visual testing of surface quality
ISO 4992-2, Steel castings - Ultrasonic testing - Part 2: Steel castings for highly stressed components
ISO 4986, Steel castings - Magnetic particle inspection
ISO 17804, Founding - Ausferritic spheroidal graphite cast irons - Classification
ISO 185, Grey cast irons - Classification
ISO 4992-1, Steel castings - Ultrasonic testing - Part 1: Steel castings for general purposes
EN 10340-2, Steel castings for structural uses - Part 2: Technical delivery conditions
EN 10340-1, Steel castings for structural uses - Part 1: General
ISO , Test method for determining nodularity in spheroidal graphite cast irons
, Cast Irons —Technical delivery requirements for iron castings
ISO 3755, Cast carbon steels for general engineering purposes
NWI N 323, Casting imperfections
Show more Show less
Published 59 standards
Show more Show less
Participants 6 companies and organizations
AB Holsbyverken, Vetlanda
Ausferritic AB, Vindeln
SinterCast AB, Katrineholm
Swerea SWECAST AB, Jönköping
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
Volvo Powertrain AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 11 international committees
ISO/TC 17/SC 11, Steel castings
ISO/TC 25, Cast iron and pig iron
ISO/TC 25/WG 16, Materials and properties for design
CEN/TC 190, Foundry technology
CEN/TC 190/WG 1, Technical conditions of delivery and cast material designation
CEN/TC 190/WG 10, Inner defects
CEN/TC 190/WG 11, Surface inspection
CEN/TC 190/WG 5, Grey cast iron and compacted graphite cast iron
CEN/TC 190/WG 6, Malleable cast iron
CEN/TC 190/WG 7, Spheroidal graphite, silicon molybdenum and austempered ductile iron
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Project manager
+46855552195
jonas.liedberg@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Project assistant
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se

Related