Standardization · SIS/TK 129

Lättmetaller

Aluminium har en mycket kort historia i jämförelse med järn, koppar, zink, bly och tenn. Det första aluminiumstycket visades på Parisutställningen år 1855. Allt sedan dess ökar tillverkningen stadigt varje år. Aluminiumlegeringar är nu den näst efter stål mest använda metallen.

Projektet Lättmetaller, SIS/TK 129 behandlar standardisering inom området obearbetade, bearbetade och gjutna produkter av aluminium och aluminiumlegeringar, magnesium och titan. Exempel på detta är:

  •  materialspecifikationer
  •  tekniska leveransbestämmelser
  •  dimensioner och toleranser
  •  specifika provningsmetoder
  •  aluminium och magnesiumskrot
  •  anodisering

Projektet ska aktivt medverka vid framtagning av internationell och europastandard i första hand inom CEN/TC 132 för aluminium i syfte att verka för att standarderna svarar mot svenska behov.

More information about the committèes work:

Now working on 30 standards
ISO 2106, Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method
EN 1706, Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties
EN 1676, Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications
ISO 18768-2, Organic coatings on aluminium and ist alloys - Method for specifying decorative and protective organic coating on aluminium - Part 2: Liquid coating
EN ISO 2106, Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO/DIS 2106:2019)
ISO 18768-1, Organic coatings on aluminium and ist alloys - Method for specifying decorative and protective organic coating on aluminium - Part 1: Powder coatings
EN 573-3, Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products
ISO 6362-6, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 6: Round, square, rectangular and hexagonal tubes - Tolerances on shape and dimensions
ISO 6363-6, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 6: Drawn round tubes - Tolerances on form and dimensions
ISO 6363-5, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 5: Drawn square and hexagonal bars and wires - Tolerances on form and dimensions
ISO 6363-4, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 4: Drawn rectangular bars and wires - Tolerances on form and dimensions
ISO 6363-3, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 3: Drawn round bars and wires - Tolerances on form and dimensions (symmetric plus and minus tolerances on diameter)
ISO 6363-2, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars and tubes and wires - Part 2: Mechanical properties
ISO 6363-1, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
ISO 6362-7, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 7: Chemical composition
ISO 6362-5, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 5: Round, square and hexagonal bars - Tolerances on shape and dimensions
ISO 6362-4, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 4: Profiles - Tolerances on shape and dimensions
ISO 6362-3, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 3: Extruded rectangular bars - Tolerances on shape and dimensions
ISO 6362-2, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 2: Mechanical properties
ISO 6362-1, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
ISO 209, Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition
ISO 10049, Aluminium alloy castings - Visual method for assessing porosity
EN 12392:2016/A1, Aluminium and aluminium alloys - Wrought products and cast products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment
ISO 23052, Anodizing of aluminium and its alloy - Test methods of chemical resistance of anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys using electromotive force apparatus
EN 15088, Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works - Technical conditions for inspection and delivery
, Evaluation of pressure tightness performance of Aluminium alloy die cast products
, Aluminium and aluminium alloys - Evaluation of fluidity of Aluminium casting alloys
EN 12258-1, Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1: General terms
ISO 16374, Evaluation method for cleanness of magnesium and magnesium alloy ingots
ISO 16220, Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloy ingots and castings
Show more Show less
Published 136 standards
Show more Show less
Participants 3 companies and organizations
Hydro Extruded Solutions AB, Finspång
Stena Aluminium AB, Älmhult
Swerea SWECAST AB, Jönköping
International participation 7 international committees
ISO/TC 79, Light metals and their alloys
ISO/TC 79/SC 2, Anodized aluminium
ISO/TC 79/SC 4, Unalloyed (refined) aluminium ingots
ISO/TC 79/SC 5, Magnesium and alloys of cast or wrought magnesium
ISO/TC 79/SC 6, Wrought aluminium and aluminium alloys
ISO/TC 79/SC 7, Aluminium and cast aluminium alloys
CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Läs mer

Subjects

Non-ferrous metals Aluminium and aluminium alloys Aluminium products Surface treatment and coating