Standardization · SIS/TK 125

Oförstörande provning

Genom oförstörande provning kan kvalitetskrav kontrolleras vid tillverkning,          installation och reparation - utan att deformera eller förstöra produkten. Det är vanligt      att oförstörande provning också används för att leta efter sprickor eller andra skador          på utrustning som är i drift. Metoderna används flitigt inom kärnkraft och tryckkärl som    ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Men det blir allt vanligare att de även        tillämpas inom andra områden för att minimera kassationer.

Med oförstörande provning menas oförstörande provningsmetoder som exempelvis röntgen, ultraljud och olika metoder för ytkontroll. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt 
att säkerställa utformning av olika produkter.

Kommittén är ett forum för experter inom området. De är med och aktivt påverkar 
innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att tillförsäkra säkra anläggningar genom kontroll av produkter innan de
levereras och återkommande kontroller under drift. De omfattar såväl krav på utbildning och examinering av kontrollpersonal som provningsmetoder och kvalitetsklasser för produkter. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att säkerställa att
produkter är fria från inre fel som sprickor och andra skadliga håligheter. Det skapar
därmed förutsättningar för säkra anläggningar.

Standarderna beskriver oförstörande provning av metalliska material som plåt, stång, smiden och gjutgods liksom svetsade och på annat sätt sammanfogade konstruktioner.
De ger också konstruktörer förslag på kvalitetskrav som baseras på kvalitetsklasser inom
till exempel svetsningsområdet.
 

More information about the committèes work:

Now working on 46 standards
ISO 10893-6, Non destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections
ISO 10893-7, Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections
ISO 11484, Steel products - Employer's qualification system of non-destructive testing (NDT) personnel
ISO 20486, Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases
ISO 21453, Non-destructive testing - Test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
EN ISO 3452-1, Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO/DIS 3452-1:2019)
EN ISO 3452-2, Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials (ISO/DIS 3452-2:2019)
ISO/TS 25108, Non-destructive testing - Guidelines for NDT personnel training organizations
ISO 22232-1, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments
ISO 22232-2, Non-destructive testing -- Characterization and verification of ultrasonic test equipment -- Part 2: Probes
ISO 22232-3, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test Equipment - Part 3: Combined equipment
ISO 11666, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels
ISO 15549, Non-destructive testing - Eddy current examination - General principles
EN ISO 16018, Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays
ISO 23243, Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays
ISO 3452-1, Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles
ISO 3452-2, Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials
ISO 17640, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment
EN 12543-2, Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method
ISO 11699-2, Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values
ISO 12718, Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary
EN ISO 22232-1, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments (ISO/FDIS 22232-1:2020)
EN ISO 22232-2, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 2: Probes (ISO/FDIS 22232-2:2020)
EN ISO 22232-3, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 3: Combined equipment (ISO/DIS 22232-3:2018)
EN 17290, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for loss of thickness due to erosion and/or corrosion using the TOFD technique
EN ISO 23243, Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays (ISO/DIS 23243:2018)
ISO 23864, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of (semi-) automated Full Matrix Capture / Total Focusing Method technology
ISO 23159, Non-destructive testing - Gamma ray scanning method on process columns
ISO 10893-3/Amd 1, Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arcwelded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transversal imperfections
EN 17501, Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography with laser excitation
EN 17391, Non-destructive testing - Acoustic emission testing - In-service acoustic emission monitoring of metallic pressure equipment and structures - General requirements
ISO 24647, Non-destructive testing-Standard test method for robotic ultrasonic testing
EN ISO 10893-9:2011/A1, Non-destructive testing of steel tubes - Part 9: Automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for the manufacture of welded steel tubes - Amendment 1: Change acceptance criteria (ISO 10893-9:2011/DAM 1:2019)
EN ISO 10893-10:2011/A1, Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections - Amendment 1: Change the ultrasonic test frequency of transducers; change of acceptance criteria
EN ISO 10893-11:2011/A1, Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections - Amendment 1: Change the ultrasonic test frequency of transducers; change of acceptance criteria (ISO 10893-11:2011/DAM 1:2019)
EN 13477-2, Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristics
ISO 10675-1, Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
ISO 10675-2, Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys
ISO 4773, Non-destructive testing—Method—Ultrasonic Guided wave inspection using phased array technique
ISO 4774, Non-destructive testing—Standard test method for scanning acoustic microscopy
ISO 4776, Non-destructive testing—Standard test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
ISO 4761, Non-destructive testing of welds — Phased array ultrasonic testing (PAUT)for thin-walled steel components — Acceptance levels
ISO 17636-1, Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film
ISO 17636-2, Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors
ISO 9712, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles
EN ISO 21432, Non-destructive testing - Standard test method for determining residual stresses by neutron diffraction (ISO 21432:2019)
Show more Show less
Published 180 standards
Show more Show less
Working group 8 workgroups
SIS/TK 125/AG 01, Ytmetoder
SIS/TK 125/AG 02, Ultraljudsprovning
SIS/TK 125/AG 03, Induktiv provning
SIS/TK 125/AG 04, Radiografisk provning
SIS/TK 125/AG 05, Läcksökning
SIS/TK 125/AG 06, Kvalificering av personal
SIS/TK 125/AG 07, Termografisk provning
SIS/TK 125/AG 08, Akustisk emission
Show more Show less
Participants 15 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB SKF, Göteborg
CSM NDT Certification AB, Karlskoga
DEKRA Industrial AB, Solna
Kiwa Inspecta, Västerås
Kiwa Inspecta AB, Mölndal
Kiwa Inspecta AB, Solna
Labino AB, Vallentuna
NDT Training Center AB, Västerås
SQC Swedish Qualification Centre AB, Täby
SSAB EMEA AB, Oxelösund
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
WesDyne Sweden AB, Täby
Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås
Show more Show less
International participation 16 international committees
ISO/TC 135, Non-destructive testing
ISO/TC 135/SC 2, Surface methods
ISO/TC 135/SC 3, Ultrasonic testing
ISO/TC 135/SC 3/WG 5, Ultrasonic test equipment
ISO/TC 135/SC 4, Eddy current testing
ISO/TC 135/SC 5, Radiographic testing
ISO/TC 135/SC 6, Leak testing
ISO/TC 135/SC 7, Personnel qualification
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 7, Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)
ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds
CEN/TC 121, Welding and allied processes
CEN/TC 121/WG 21, Testing of welds
CEN/TC 138, Non-destructive testing
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Produktguide

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Måns Sjölander
Project manager
mans.sjolander@sis.se

Related