Standardization · SIS/TK 125

Oförstörande provning

Genom oförstörande provning kan kvalitetskrav kontrolleras vid tillverkning,          installation och reparation - utan att deformera eller förstöra produkten. Det är vanligt      att oförstörande provning också används för att leta efter sprickor eller andra skador          på utrustning som är i drift. Metoderna används flitigt inom kärnkraft och tryckkärl som    ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Men det blir allt vanligare att de även        tillämpas inom andra områden för att minimera kassationer.

Med oförstörande provning menas oförstörande provningsmetoder som exempelvis röntgen, ultraljud och olika metoder för ytkontroll. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt 
att säkerställa utformning av olika produkter.

Kommittén är ett forum för experter inom området. De är med och aktivt påverkar 
innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att tillförsäkra säkra anläggningar genom kontroll av produkter innan de
levereras och återkommande kontroller under drift. De omfattar såväl krav på utbildning och examinering av kontrollpersonal som provningsmetoder och kvalitetsklasser för produkter. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att säkerställa att
produkter är fria från inre fel som sprickor och andra skadliga håligheter. Det skapar
därmed förutsättningar för säkra anläggningar.

Standarderna beskriver oförstörande provning av metalliska material som plåt, stång, smiden och gjutgods liksom svetsade och på annat sätt sammanfogade konstruktioner.
De ger också konstruktörer förslag på kvalitetskrav som baseras på kvalitetsklasser inom
till exempel svetsningsområdet.
 

More information about the committèes work:

Now working on 41 standards
EN ISO 10893-3:2011/A1, Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections - Amendment 1 (ISO 10893-3:2011/DAM 1:2019)
EN , Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography with laser excitation
ISO 10893-3/Amd 1, Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arcwelded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transversal imperfections
EN ISO 10863, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO/DIS 10863:2018)
EN ISO 16526-3, Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method
EN ISO 16526-2, Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method
EN ISO 16526-1, Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method
EN ISO 14096-2, Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements
EN ISO 14096-1, Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control
EN 17290, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for loss of thickness due to erosion and/or corrosion using the TOFD technique
EN ISO 22232-3, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 3: Combined equipment (ISO/DIS 22232-3:2018)
EN ISO 22232-2, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 2: Probes (ISO/DIS 22232-2:2018)
EN ISO 22232-1, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments (ISO/DIS 22232-1:2018)
EN ISO 12718, Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO/FDIS 12718:2019)
ISO 12718, Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary
ISO 11699-2, Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values
EN 12543-2, Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method
CEN ISO/TS 25107, Non-destructive testing - NDT training syllabuses (ISO/DTS 25107:2019)
ISO 17640, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment
ISO 10675-2, Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys
ISO 3452-2, Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials
ISO 3452-1, Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles
EN ISO 16018, Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays
ISO 11666, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels
ISO 22232-3, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test Equipment - Part 3: Combined equipment
ISO 22232-2, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 2: Probes
ISO 22232-1, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments
ISO/TS 25108, Non-destructive testing - Guidelines for NDT personnel training organizations
ISO/TS 25107, Non-destructive testing - Guidelines for NDT training syllabuses
ISO 21453, Non-destructive testing - Test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
ISO 20486, Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases
ISO 11484, Steel products - Employer's qualification system of non-destructive testing (NDT) personnel
ISO 10893-7, Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections
EN 17391, Non-destructive testing - Acoustic emission testing - In-service acoustic emission monitoring of metallic pressure equipment and structures - General requirements
ISO 23159, Non-destructive testing - Gamma ray scanning method on process columns
ISO 23864, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of (semi-) automated Full Matrix Capture / Total Focusing Method technology
EN ISO 23243, Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays (ISO/DIS 23243:2018)
ISO 10863, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD)
ISO 23243, Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays
ISO 15549, Non-destructive testing - Eddy current examination - General principles
ISO 10893-6, Non destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections
Show more Show less
Published 176 standards
Show more Show less
Working group 8 workgroups
SIS/TK 125/AG 01, Ytmetoder
SIS/TK 125/AG 02, Ultraljudsprovning
SIS/TK 125/AG 03, Induktiv provning
SIS/TK 125/AG 04, Radiografisk provning
SIS/TK 125/AG 05, Läcksökning
SIS/TK 125/AG 06, Kvalificering av personal
SIS/TK 125/AG 07, Termografisk provning
SIS/TK 125/AG 08, Akustisk emission
Show more Show less
Participants 17 companies and organizations
AB SKF, Göteborg
CSM NDT Certification AB, Karlskoga
DEKRA Industrial AB, Solna
Element Materials Technology AB, Karlskoga
Force Technology Sweden AB, Västerås
Force Technology Sweden AB, Solna
FORCE Technology Sweden AB, ÖREBRO
Holger Andreasen AB, Örebro
Kiwa Inspecta AB, Mölndal
Labino AB, Vallentuna
NDT Training Center AB, Västerås
Sandvik AB, Sandviken
SQC Swedish Qualification Centre AB, Täby
SSAB Special Steels, Oxelösund
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
WesDyne Sweden AB, Täby
Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås
Show more Show less
International participation 13 international committees
ISO/TC 135, Non-destructive testing
ISO/TC 135/SC 2, Surface methods
ISO/TC 135/SC 3, Acoustical methods
ISO/TC 135/SC 4, Eddy current methods
ISO/TC 135/SC 5, Radiation methods
ISO/TC 135/SC 6, Leak detection methods
ISO/TC 135/SC 7, Personnel qualification
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds
CEN/TC 138, Non-destructive testing
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
ECISS/TC 110/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Produktguide

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Måns Sjölander

Måns Sjölander
Project manager
08-55552147
mans.sjolander@sis.se

Erika Vanhainen

Erika Vanhainen
Project assistant
08-55552286
erika.vanhainen@sis.se

Related