Standardization · SIS/TK 122

Kemiska analysmetoder för metaller

Den kemiska sammansättningen hos en metallprodukt är avgörande för dess egenskaper. Inom t.ex. verkstadsindustrin är analys av kemisk sammansättning vanligt, dels som ett led i utvecklingsarbetet men också för att finna orsaker till skador som uppstått under drift. Bestämning av kemisk sammansättning görs därför såväl i samband med produktutveckling som vid rutinkontroll av produkter för leverans. Standardiserade kemiska analysmetoder är en förutsättning för att provningsresultat från olika laboratorier ska kunna jämföras.

Den kemiska sammansättningen är direkt avgörande för produkters egenskaper och redovisas i alla kontrollintyg. Val av referensmaterial och provningsmetod påverkar resultatet. Standardiserade provningsmetoder är en förutsättning för likartad utvärdering av egenskaper i produkter.

Genom att Sverige leder det europeiska standardiseringsarbetet inom kemiska analysmetoder för järn och stål (Methods of chemical analysis for iron and steel, ECISS/TC 102), så är den svenska kommittén mycket tongivande vid utvecklandet av europeiska standarder inom dess område. På svenskt initiativ har ECISS/TC 102 på senare år inriktat sitt arbete mot rutinmetoder. Dessa kan ligga till grund för ackreditering. Dessutom har analys av miljöfarliga element fått allt större uppmärksamhet.

Förutom medverkande företag bedrivs standardiseringen inom kemiska analysmetoder i nära samarbete med Swerea KIMAB, som svarar för produktionen av referensmaterial, och Jernkontoret.

More information about the committèes work:

Now working on 18 standards
ISO 439, Steel and cast irons - Determination of silicon content - Gravimetric method
EN ISO 439, Steel and cast irons - Determination of silicon content - Gravimetric method (ISO/DIS 439:2019)
CEN/TR 10367, Alloyed steels - Determination of chromium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method
ISO 7526, Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of sulfur content - Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 7524, Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of carbon content - Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO/TR 9769, Steel and iron - Review of available methods of analysis
ISO 4943, Steel and cast iron - Determination of copper content - Flame atomic absorption spectrometric method
EN 10181, Steels - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ISO 9647, Steels - Determination of vanadium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ISO 23342, Steel and iron- Sampling for Determination of Chemical Composition
ISO 4945, Steel - Determination of nitrogen content - Spectrophotometric method
ISO 23156 , Ferronickel - Determination of chromium, cobalt, copper, manganese and phosphorus contents - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method
EN 10177, Steels - Determination of calcium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
EN 10136, Steels and cast irons - Determination of nickel content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ISO 21786, Steel and steel products- Vocabulary relating to chemical analysis
ISO/TS 15338, Surface chemical analysis - Glow discharge mass spectrometry - Operating procedures
ISO 4829-1, Steel and cast iron - Determination of total silicon content - Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 1: Silicon contents between 0,05 and 1,0 %
ISO GUIDE 35, Reference materials - General guidance for the assignment of property values
Show more Show less
Published 65 standards
Show more Show less
Participants 11 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Erasteel Kloster AB, Söderfors
ESAB AB, Göteborg
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Outokumpu Stainless AB, Avesta
RISE KIMAB AB, Kista
SSAB EMEA AB, Borlänge
SSAB EMEA AB, Luleå
SSAB Special Steels, Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors
Show more Show less
International participation 17 international committees
ISO/REMCO, Committee on reference materials
ISO/TC 155, Nickel and nickel alloys
ISO/TC 17/SC 1, Methods of determination of chemical composition
ISO/TC 201, Surface chemical analysis
ISO/TC 201/SC 1, Terminology
ISO/TC 201/SC 4, Depth profiling
ISO/TC 201/SC 7, X-ray photoelectron spectroscopy
ISO/TC 201/SC 8, Glow discharge spectroscopy
CEN/TC 459/SC 02, Methods of chemical analysis for iron and steel
ECISS/TC 102/WG 1, Routine methods for the analysis of high alloy steel by XRF
ECISS/TC 102/WG 10, Methods for the analysis of steels by ICP-OES
ECISS/TC 102/WG 3, Determination of environmentally sensitive elements in steel
ECISS/TC 102/WG 4, Determination of oxygen in steel
ECISS/TC 102/WG 5, Chemical analysis of ferro alloys
ECISS/TC 102/WG 7, Statistical procedures
ECISS/TC 102/WG 8, Group of Experts on Euronorm CRMs
ECISS/TC 102/WG 9, Determination of hydrogen
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Subjects

Ferrous metals General