Standardization · SIS/TK 121

Bestämning av mikrostruktur i stål

Mikrostrukturen i stål spelar en avgörande roll för stålets egenskaper. Att kunna klassifiera och kvantifera faser, korn, inneslutningar och utskiljningar har stor betydelse vid utveckling av nya stålsorter och processer liksom vid användning av stålen. Kommittén arbetar fram standarder till stöd för utvecklingsarbete och användning av stålen.

Kommittén arbetar för att det ska finnas gemensamma internationellt accepterade standarder med god noggrannhet och reproducerbarhet. Detta för att detektera, klassificera och mäta metallografiska storheter och fenomen som behövs:

  • för att kunna ange krav i specifikationer
  • för att jämföra resultat från olika laboratorier
  • vid stålutveckling
  • vid processutveckling
  • vid haverianalyser
  • för att jämföra mikrostrukturer
  • för att uppskatta vissa av stålets egenskaper

Bestämningen kan ske med hjälp av alla typer av instrument och metoder till exempel optisk mikroskopi, elektronmikroskopi och bildanalys.

More information about the committèes work:

Now working on 23 standards
ISO 13067, Microbeam analysis - Electron backscatter diffraction - Measurement of average grain size
ISO 15632, Microbeam analysis - Selected instrumental performance parameters for the specification and checking of energy-dispersive X-ray spectrometers for use in electron probe microanalysis
ISO 23749, Microbeam analysis Electron backscatter diffraction Quantitative determination of austenite in steel
ISO 23699, Microbeam Analysis - Electron Backscattered Electron Diffraction - Vocabulary
ISO 16573-1, Steel - Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels - Part 1: Constant load test
ISO 23703, Guideline for Misorientation Analysis to assess mechanical damage by Electron Backscatter Diffraction (EBSD)
ISO 23692, Steel-Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in continuously cast product
ISO 23420, Microbeam analysis - Analytical electron microscopy - Method for the determination of energy resolution for electron energy loss spectrum analysis
ISO 4968, Steel - Macrographic examination by sulfur print (Baumann method)
ISO 23014, Steel-Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in continuously cast product
ISO 16573-2, Steel - Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels - Part 2: Slow strain rate test for hydrogen energy applications
EN ISO 643, Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO/DIS 643:2017)
ISO 21466, Microbeam analysis - Scanning electron microscopy - Method for evaluating critical dimensions by CD-SEM
ISO/TS 21383, Qualification of the scanning electrion microscope for quantitative measurements
ISO 643, Steels - Micrographic determination of the apparent grain size
ISO 3887, Steels - Determination of depth of decarburization
ISO/TR 20580, Preparation of metallographic specimens
ISO PRF 20171, Microbeam analysis - Scanning electron microscopy - Tagged image file format for scanning electron microscopy(TIFF/SEM)
ISO 19342, Microbeam analysis — Scanning electron microscopy — Image sharpness evaluation by DR method
SS 111114, Steel - Assessment of inclusions - Microscopic methods - Imaging method
, Determination of percentage of resolvable pearlite in the high carbon steel wire rod
, Proposal for a New Work Item on "Method for evaluation of hydrogen delayed fracture resistance of high strength steels"
, Proposal for a New Work Item on the Revision of ISO 4969: 1980 Steel - Macroscopic examination by etching with strong mineral acids
Show more Show less
Published 20 standards
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Höganäs AB, Höganäs
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Outokumpu Stainless AB, Avesta
RISE KIMAB AB, Kista
SSAB EMEA AB, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
Suzuki Garphyttan AB, Garphyttan
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 17/SC 7, Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)
ISO/TC 202, Microbeam analysis
ISO/TC 202/SC 1, Terminology
ISO/TC 202/SC 2, Electron probe microanalysis
ISO/TC 202/SC 3, Analytical electron microscopy
ISO/TC 202/SC 4, Scanning electron microscopy (SEM)
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Production of metals Testing of metals Other General


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Måns Sjölander

Måns Sjölander
Project manager
08-55552147
mans.sjolander@sis.se

Fredrik Stenberg

Fredrik Stenberg
Project assistant
08-55552304
fredrik.stenberg@sis.se